沈以诚 - 告白

[C] [G] [D] [Em] [C] [G] [D] [Em] [C]空的蝉壳[D]悄悄摇落 [Em]檐下垂铃[G]听风吹过 [C]为何迟到了 [D]海边的焰[G]火 [C]今晚的我[D]稍许笨拙 [Em]粗心丢了[G]夏的线索 [C]可你只是[D]笑着 眼角[Fmaj7]处
挪威一张
海外 美国
被收藏:36391