Billkin&PP - 泰语歌曲-超特别-โคตรพิเศษ

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 --- 谱子vx朋友圈自取(mylovesheselina) --- ไม่เคยมีใครเลย ทำฉันเป็นได้อย่างนี้ วันคืนที่น่าเบื่อ มีชีวิตขึ้นทันที แค่มีเธอเข้ามา แค่นี้ก็รู้ว่า เธอคือพรุ่งนี้ที่ฉันรอ แววตาที่เธอมอง ทำหัวใจฉันสั่นไหว แค่คำธรรมดา ทำฉันเพ้อลอยหลุดไป ทุกครั้งที่ต้องลา ทำใจฉันวุ่นวาย ให้ถึงพรุ่งนี้เลยได้ไหม ฝืน ฉันฝืนไม่ได้แล้ว ไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปเกินกว่านี้จะผิดไหม ยอม ฉันยอมแพ้เธอไปแล้วไง ก็ยอมรับว่าใจมันมีเพียงแค่เธอ อยากสารภาพอยู่นะ แต่ต้องพูดว่าอะไร ฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่า อาการแบบนี้ มันแปลว่าอะไร คงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจ รู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลย ฉันเลือกที่จะเก็บแทนที่จะพูดออกไป ฉันเลือกที่จะปิด ดีกว่าเห็นเธอเปลี่ยนไป ความจริงที่ซ่อนอยู่ รู้ไหมยากเท่าไหร่ ที่ต้องเก็บไว้แค่คนเดียว --- [F] mai koey mee krai lay tam chan bhen dai yang nee [Dm] wan kern tee nah bae mee chitwee kern tan tee [Gm] kae mee ter khao mah kae nee gor roo wah [C] ter ker purn nee tee chan rou [F] wealdah tee ter mong tam hua jai chan san wai [Dm] kae tam tamadah tam chan per loy loop bhai [Gm] took krang tee dtong lah tam jai chan wunwai [C] hai teung purn nee lay dai mai --- [Bb]fern chan fern mai dai l[Am]aeo mai [Gm]roo wah tah chan k[C]it bhai gen gua n[Cm]ee ja pit [F]mai [Bb]yom chan yom pae ter bhai la[Am]eo ngai gor yom [Gm]rap wah jai man mee pieang kae t[C]er --- yahk sarapa yoo n[F]a dae dtong pod wah ar[Am]ai chan gor mai roo wah ch[Gm]ai replao c[C]hai replao agan baep n[F]ee man blae wah a[Am]rai kong mai jam b[Gm]hen tee rao dtong khao jai r[C]oo kae pieang man kort pits[F]et lay [F] chan leak tee ja geb taen tee ja pood ork bhai [Dm]chan leak tee ja beed dee gua hen ter plian bhai [Gm]kuam jing tee son yoo roo mai yahk taorai [C]tee dtong geb wai kae kon diaw --- [Bb]fern chan fern mai dai l[Am]aeo mai [Gm]roo wah tah chan k[C]it bhai gen gua n[Cm]ee ja pit [F]mai [Bb]yom chan yom pae ter bhai la[Am]eo ngai gor yom [Gm]rap wah jai man mee pieang kae t[C]er yahk sarapa yoo n[F]a dae dtong pod wah ar[Am]ai chan gor mai roo wah ch[Gm]ai replao c[C]hai replao agan baep n[F]ee man blae wah a[Am]rai kong mai jam b[Gm]hen tee rao dtong khao jai r[C]oo kae pieang man kort pits[F]et lay --- yahk sarapa yoo n[G]a dae dtong pod wah ar[Bm]ai chan gor mai roo wah ch[Am]ai replao c[D]hai replao agan baep n[G]ee man blae wah a[Bm]rai kong mai jam b[Am]hen tee rao dtong khao jai r[D]oo kae pieang man kort pits[G]et lay
o75lbx8N8JCDWmngbPg9umnaOQdMNji3N4632OY4Td3go4borlTjZZ08jvd2SgMbZZ4W9jHJx6e8Q0DOsKZZ8xEogyIN0P97MELasVvrPDyodjfaEoAmDxl7UeEb6p7ox0cn5gkxPlEOCRYK3LQpxxcrA6pRDJ0Mt6Pk4kJoRlimllKylQyjt13jQyJnjgUWp7vaeQgMcgWjAoyk9acMablxKXy0I5dvJebbbLhmEWMWEo0rie3bKMeJRvcZp16A2N2ecYv7m8NDQLik77ReKnVVFvaxm07X1NcJX7NgKLLJSNqn7P8KmxFyJLbaZRMAS4OVZMxjJJCP0X97moxAcor0yAob76sdPYL5DmmmuDgWaMxxNETYyka606p9t3nylbv1JOHVWqdgM5RaueWZODbp6mf4MoXMgQ4rt9ROENE2E0I1d4oQdnDmIlk9loOmVAUYJ5rrjELPfQe0exYY5OF8R5dY81NDFW2VVn38O1H7bDYo21EXiNZ3apDDp2CpKlONggJ3tyxkOgWxvAHr1N94O5epFk5lPELNZoFop3qPANJEIQE0LyWvvkIW72PAaAyJFy1kDLyod2hpmRao4DebUKXn0qXMVvToNe3Q0Y9PHZvpXA3v7xF6qDA3rEJ1iYQbZV21Elc4Jy2WDZZLsnbLP2NXLeC0XLmk2Wdqc3NKjOPmX9tA1LVegNlgIA8r4XakDQs5Q373KDkJur3dWgVP1xi9gmArY7o3Hlg7nEjQ0qFvq4jy6oMQuEppAbJrPqf4dvbV6KyyUDWRog3EVrFQ6anAXX63UvRb9LJrjRfrYK3vRJvqHNRjDlJmbAUgnvEjXMpKfoMeqXDYp5ID2xvADK5lia1kb7MKqkhMd2PM05LmuJK6oKYO52FLZyDLE2g4igvJjZao0jU1WkW5rxlmCeKlkPdr3biMPv65kVrxhm0Q02xvadF135bKRQapH97egXy1P0u9onVn15ADCLp4N4K41AIalP7KR22JU369rZJWM8IPlgerVNp0CpVnglEZ3NfPZRNJ811PsNlPmAy842uQkOYLD0XpsZVd0nZ3NxhmeONKmaYpC6j7W0Aq6XfrZ8VQ7yR6Uv0KLeZlk0clDJ5qnZOLFPZEggeOeNIaPq5r2e25IkQWy1d8r6fXnLg3dVryFlMKJOJoJQFPmYlKLygdsrR2vPpR7DuQmRD9Ol7pIQDdbAybE7u6axJq5gV5T4D08rXgk7iKyEQ57MNWuopjQlgAvgHELareO2p8uW9Ned8RPVSE25Q93Eo2TKovOEongDI6LkmjMnVliMrxvyngRPIAKlanZx3pCeoL4ObbXMUJl4YRdRNrsN1k3gnogOSvL185L1lVikMK6vEZWmcZbEjX4mR6h1poOoP6NOhj71bPlA25i83nlQDbM8Id50DR42V7Fmxeed4dV8fZjW40qg3qFO1br707E6cWRb20xv5Ril00Or5MagIy00MvWd7gHoaaom9l29u59obnJ7dMCJj8nedg28TyEvY8EbJ2sr1k7vKpppiKZ5EQepO5SXVAJMJejXSqKVxkM6aqTZEqkEvbXXidy8qEX0vrt0aMmZWr8Ru5XdPJ2opgivg5lJ7D7pSAxm0repkOHaeW0R0VY3hM6Z5dvdWRfW2Xvdgj3pIvMWAym3E8fRV31MEgDyigdDXxoZggSDqYAyQMDPFEYa1R4kRPuE2LyJ3W19f65AxYaa3XC7M3XYgpPriAxvp4rPDlHZ77VAQJ5QFpPdKRyWQ4I2J3nAWZW1Fd8e3kEbK5s0yyDrx2dyC3XMg9y632CeR0XJ7MZQUOrnPLrnbOhl6X98gjpWfgkEYQN1XZIea9x2WLqbcEWyQ1Qj9rTKMA70Rr19c738j2x1Y7tDEWPYb2jNfbyx24jm4NfQAeK0V09yhg5pYEbbnghPNlXNKrDrIdL9x0n50augMXOmKk1qH7oJKm68Kdi7Qd7v2M5mfkxe0EplgZCYPZyAmy3Ys6xn6E0XydSXmynaOLnPFX09Mx1AJkH35Q60qd60CA5p37L3aque9pMZl2j1T3DD496OdYIZL0rPvA4Viq8pa0ep8KiNqmx38ZZrFyad4VgnbeIPrxlOVXxKuLN6gbxQvdsJj8re5qYJfyZ9Rmp7dKc4JAQEn2kmfPY4kELjj1sLXn0E6lqPToEYMXOvx3CQOJlAlZ8XFEgOmkbgXPUmqvlJXgm9uydqP6dqVqSjJal8E58ASpyomAbYnlh019ZVqvvycZRxMjApj7C05D5ZmlPXHnPAJk82kptr9v8aW3pgCZYOVkpjg5FY7v7aZonOUqbkW9dPprIej1eMeAvNtZpQ5exO4dFobAPK106WC3lvQVWmAoHMQ6D85oLAtNYkae2vVNcdqePv8b3ksON5M37QQbSK2ePlM111iMZWxmMpdVIvExl80A34tvZ8JD88DxUbZ6764koluj6JxApL2oUyAkA3VJkMup4k528MmoTMj0x6bja3I05a25qjYOcW5o5E2rZYi039XWqm0XSxRX09AZD7UQy3kxayW6hgnedQpWyOHA40Xa1bZmhYj7mbJ3bdC7JMrVevEVFn11qRgKp5um0PRP8a6YHdm0kW2gmEHQvy4JkLNaU54pQ8YKl9t1kl28Yopduakgj1e0R6SDZRmVL2b8sVbY86edx4HEd9J4qyDdCNjOEaPyoqUvXXob45VyC6Z0DvlKK6SDmVypZlgnF8MkaymOV4T5D6pj5YW5ceZvNnVLOjhpL8JdYx50SY35XNE0JkIDbemlKokyHQdmYQ08OlCky37b84p8TM4bxKAYW1fvY2nAJak8iJbYngR873UQ6MNylXn0IdyEZ4de7dhNDdX5jl9ocOA1LWRdgJSqlMoJKRO2in6MXylb6Dub7O181PPmSJEXeAX264IWdg4d5rZvhRdXdb62klUNrvW0MymyUNx14ommnaiOYXevoqWvUM6qM5MEMvS12ANDa2WNiRn9AZYxN6UD5nyddQDAF8YjReLjV3uVrKgendKXcaodn4dxlruYl8dMNmRRCxJeAAOeDqHD1Nr2Rqyycp9409Lj1VsD58V9Vj4QFog6NPpk9lhNWD4b2drPUOnx8D90R1sm0AY4rq6RSrxXPqQyyXsQbqdnYKAJh0P4JvP4P5s3lV6bONJ5FjPe6V6noEhmM8bXEvKEiygEVoxWAefXyP4DXQl7hpqaAxOgOkFM9d5VVn69HvP0vy65d2iJWvaMkx7mU33RXqrM1Dcm85xMPKaaCQxjnyel3VSyVNgYOPExU59Qag3ZaDSj24nrrya3TpdZyQd5QyuX11ZAPWvVUOYXAXg2p6iNr2b2rREVhWNqmZkqoXseqoKXmx1WUaZZaJ2Jv1iE7A4Lj7xoc9NLYMPpg4CAgJ3Rnd8NTx0oy6O05xf879vLEbJOfY52QVYgDlSdpn97YPljS29DNgMLJ5t6RyOMOP1YslryOaXdP8hxj1LYY7K8iJO70k7ve6uLgenMa46mUoo81mLA40Ix9j3KrYo9sAlpWkYWr0svmn041nl8iaqvm3b2NpiMNNPNvW7nsJ7dn6glWQiVy2ExrnjkfL1JXOE7nQCbNMDne5l2HvJk1ZpA2aFY8KOvNLq7fR6RWypQd1hkqmRglAN6HDWkp5pV0MC2NqO8oObetx9aDZVOdJCVlnZjnV9Pc6pZ07XppqT2kovj2mQkCQYJVaZEroUkXay851xJU88A7Y6D85HxVgQl05nPceX5op7JVmu73APmd7PkSRyj8Ev78Ji8n4yJDjnbUOaJ0nQ23XInb0dYYbPahO3JWAoQ0LcA2QQdRNPKHqR54bP5M6sWKmPkbMygFmXxq1d65rs3vOVoAlPjuxaQbRAo6Mu5kY9728KRhDn4Yyb289h406PpEvEXfjO1EPD24nInAd2pZEYDUdVXQJ5vnKhNm1bbm9e1SeXKyj294Vf6bn2ZoArpuLkOQE1VvWfPdp494jg4cyOLDrR86Qi790Qg61M1iDQ5056MOLFLZjWYEaMWSjnrpW6PQlullE9WmPlohNPlydoYEJTLJKLDVeN5TWA9vKeKkeuY3X19VW07CYX3bDN3n2iprARRjZ7eHgYaxyveXYTb8odggOMkH0DZA8l4nkfL6ZjWg6ADfeOQr7L0bDf099yMQ6M9f2LeQ4RrmmT79XmMlMVaILaoR1g5ObTkO5xr4g9mTn6yplyY6KTgoeOq219mipQ4eOnoZDHN98JE1Ye9T9266LnXrnugLkY8XkZqIa8v137N4oS2Ppq54VyWImR2KDXpd5UJ0LxbMlPOTb6myL01bMcmXEbDYYnQTogEDgAA1pieJ5Kdyqrec34821Eqxeu1bP6ZAQ27tgZernvbZdC71axPloWehMQnZ76xQ9femWOQoMPVskXr5ZM28oIAj7l78vDYTYyMP0oa50u6bvpWbO9nC2YEKK7dbbf8VjlO6L8gtKNm0rgV6OulejRa3MP7hv5bEXWlagCoP6JYYZNkt7gjLyr777fObRvDaWEgt8Kll0AWgYfRaoOmla78FkJbaMgKl5tnYrRV4p0DfX0xVag5x0FZV0AW81mYF3vQk1ArgNcVn9bN4ZZahJ58Xl5nZWfKZR7x9ZADUY3XbeyZN7HJdlbl3kXVFlZrv92WyxiOMeOJ3mW8cMRM4EQ9Erha46Ed5A4aFY7Lg5YDKauWadbRYr8Zc5XxZvW09xFyrea90lEDtAMZWmvnZPUmAK89XdW3s3WV810krpFkd9MEg0x6h34VOr33M9fyLMY86DRaF4ENOAOdnnip33PJbP30CWVMJlWDxLCKMV9xRnlduE2kYdE45DS8keN5X97MflYbR6One2S5oXbO2XrDupJ5LP2XKaFM7PYep4KAHrmJX47d2ocYlD2DK28atgEOWr694PCapy4NdxdPhZ1PO6PV6ZinPZYqko9AhOZJ1eo66oU7qapELODlCJXv6m138efROoNl64Ddi2allEQerKhbbZRgeaZ2Hqbr53koxAFL9m0JOv8auO4O9rbkq3SE9KpLPoqZfPdpkEbqdYt7NkQAYneRT498kmA99JfbX9y30pYah9JY0kJOZkF1EpgkeXDaTVEvjan2QnFK0E2DKLjehMV7Kk8LPAhg894qrJM7hobe2jLdLlhgEro6dlKJHVP9QDypm0TxP6YnO70MhEEaApJxXouyLeoAoZg1iYoq200E32cqlQ7MEKqOHpeEPvdD6yfM1XLPvNV5FaElDQZo6dtLvvoEX7p7t25j7ymNKrTVN78kpy7lTZJYVDKJ5jt7OgNRqvADsdWp1Yk74nuXKJlZWreZh8ZVODe5ZasbrARagg45cNjJAjnlZmsppkg8orgqF0py5M841Zf1bm2jAXLkSk2lmODLeLheDL3m0PNesKkNAN60PLsb4xVDbplWFmvmjZWj4DIpjvgLNK5pCO3EARYMy6Cq7Oyq4np2ukZKo06lR4I7grJQlXlRsj9jEevn2rFZ5WQoYXWli0Mp62aO4xCxqgq5eJayH4q3M3mgyxHo38Kx2omWSlNd1dRPgvCrPx3KMpv7UDj2XvY3l2FoZmvVj9QWh6oaxpdNNKsE3b8RXleYh7OVPRAr4McE4vYoEnEkuQxrjJqkNQhkyeQmOjR6sYPnKeQa0lfxkoXVAP91sdypVqV97XFmj39QoVKmHP3LyN8xvoS71RarXJbZhJMZEOg1mdfWVYp6dXEdf0891gqWkncW5Rkn51xeU4y2Nml0ogCaYajd8E4dSNmEvoZQ4DCQ68vo9WeafRLL4DqgNDTrj5mQpvryCYPNRynVgbsOQ8OZXXpKIDKlWngNn5iZoNrN6rJysdgJmJkRxquELnpNE18ofaMDZZdNpLTDgA6D1pD9hM6e3O4pjaTVDmkq3nR6uE2DmRxJXQuXVrJR4x73ho0j9lRMXbCQeRK8AP5Xh52aZR3qVWIr53Va77L2UA2oDlvyqyhVK414Lo8aSvRrYJYJMOf179Dl9dJEu5xKJVn4pZuvNodYjDDehjxZvA4JgdTmXD9DPqqaFkJLX0Eek5FxYjWDXA9kuPA1YRNkDxIN08J8KLXYHZ4pn1QDdOhDl1o3g0j0Ur05Q4De5gc5rg9mp3n6c07AkY1VVntN8Vj82K3qSLe2xWbW8bs44ELYg13Vu91NKmAqgdTV1xX90Z0PuePWlQWNAAiApxZdZaXEubZ63lQo4DSmM5r5kv8RiavedZLa2Nu308gQXjKpuk0JNa2Raxt4yYDomJkWFAm0agoR7euMKZeb1VQmupmalgxQOeCLWb26144DIYy348qdPDIRgv431OYYIPmVq8VmArfk4Qjnx9dVUERXoKy0PWtNoyDLYxa1c54aVEeMWet6360qaDKrHyjL5pVbvKF0KA7x4vE9UxlK9j5LJRipN9MRm4kNF6EKDEZgleTyW3Y35gW1Ulpe7W0b1JtoojerDZrAFxAKaXn2KrhDdJapM2paFVLxqK1A5YSxN
张小张
福建 福州
被收藏:82427