Palmy - 泰语歌曲-ขวัญเอยขวัญมา-魂归来兮

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 ค่ำคืนมืดมนลงครั้งใด ทำฉันหัวใจไหวหวั่น คำสัญญาที่ให้กัน นั้นไม่จางหายไป เก็บคืนวันที่เคยอ้อนออด คงไว้ในอ้อมกอด แม้ว่าเราต้องห่างกันแสนไกล สูดลมหายใจ กล่อมหัวใจ ปลอบขวัญให้คืนกลับมา ใครหนอใคร จำพรากพา ขวัญไปอยู่ที่ใด อยากมีกันเหมือนดังวันก่อน คำรักชวนใจอ่อน เพ้อรำพันครวญคร่ำ เรียกหาเธอ ขวัญเจ้าเอยขวัญมาใยหนอล่องลอยหลุดไป อยู่ที่ไหนช่วยบอกได้ไหมใจ ใยถึงไม่คืนกลับมา ฝากไว้ให้เธอนานแล้วไม่เจอ วอนช่วยพากลับมา ยังคงหายใจ มีหัวใจ แต่เหมือนทำไมว่างเปล่า สุดแสนไกลปลายแสงดาว หวังว่าเธอได้ยิน อุ่นไอความรักในวันเก่า ยังย้อนเป็นดังเงา เฝ้ารอวันเธอกลับมาสักที ขวัญเจ้าเอยขวัญมาใยหนอล่องลอยหลุดไป ฝากไว้ให้เธอนานแล้วไม่เจอ เฝ้ารอเธอจนหัวใจแทบขาด ลมเพลมพัดพาเราพราก ยังรออยู่ตรงนี้ไม่ห่าง เฝ้ารอเธอจนหัวใจแทบขาด ลมเพลมพัดพาเราพราก ยังรออยู่ตรงนี้ไม่ห่าง --- 变调夹1品 --- kam keun [G]meut mon long krang dai tam chan hua jai wai wan kam [Em]sunyah tee hai gan nan mai jahng hai bhai gep keun [C]wan tee koey aun aut kong wai nai aum gaut [D]mae wah rao dtaung hahng gan saen glai soot lom [G]hai jai glaum hua jai bplaup kwan hai keun glap mah krai [Em]nor krai jam prahk pah kwan bhai yoo tee dai yahk mee [C]gan meuan dang wan gaun kam rak chuan jai aun [D]par ram pan kruan kram riak hah ter [G]kwan jao oey kwan mah yai nor laung loy loot bhai yoo tee [Em]nai chuay bauk dai mai jai yai teung mai keun glap mah fahk [C]wai hai ter nahn laeo mai jer waun chuay pah glap mah [D]Emm --- yang kong [G]hai jai mee hua jai dtae meuan tammai wahng bplao soot [Em]saen glai bplai saeng dao wang wah ter dai yin oon ai [C]kwam rak nai wan gao yang yaun bhen dang ngao [D]fao ror wan ter glap mah sak tee --- [G]kwan jao oey kwan mah yai nor laung loy loot bhai yoo tee [Em]nai chuay bauk dai mai jai yai teung mai keun glap mah fahk [C]wai hai ter nahn laeo mai jer waun chuay pah glap mah Emm[D] --- [G]kwan jao oey kwan mah yai nor laung loy loot bhai [Em] Emm... fahk [C]wai hai ter nahn laeo mai jer [D] Emm... fao [G]ror ter jon hua jai taep kaht [Em]lom plem pat pah rao prahk [C]yang ror yoo dtrong nee mai hahng [D] fao [G]ror ter jon hua jai taep kaht [Em]lom plem pat pah rao prahk [C]yang ror yoo dtrong nee mai hahng [D]
m50mNx626MC9xPkE3LENhv02ae9bpnH3Ve732l4eTnOgx3jxd6cnmm01nLR9UZA6bbMeW0H6oLlkyJ1qhdQQ5my1EWIymYNR7bagsaYx2OPE5RTpjrkx4Z6aUyNmPammalteDmD5lOmLFkOxLm0ErXCNKr7WPN8Li4YngWMVjyH7JYQVdAlyidnvYogD0LCoW4nV0m0nI3dRpLWm2XSWeLdLEWdouQlQpnqxMKsQNj5bP528Upxn0bJ9dkuNrdyxRAVdIxvMVXLXoRurPlx0YOkqIvyZqPWQ1oCP09py5lDqsyxLvr6WXXI0E5D4JEyMTd6bRPE4p3Ur5lQ3eED9fq9eYa9erpINdrVj2qQKHLA6XdEWr8hQyYRnPKd8tqnV5349ErIZgaNLbeOofMN4dWbOoAiPe7xrJXrju9WNoAqblxfN1k1X45Avhrg2rZO5qpikq0dkA3XdU8WKL7YQqruvPxgMjMplfJ7MJN5gXQimgXREjX01FxWgVAgeJEigPb4k8xemiWv0ogLv2YTPkx0YJWooCv5QkP2KXZIkj5aalQbXFMOObE5D2VCj275MWAYPuyP71aVqOkuK7vk7NVbbTAeOvLRPm3t4qdmrqyqOIx0ApoM3JjsWjg3xjpJWcy1vr9ZEevUO9RXgOJrqFpZMKrpRWxF06YkjrPeEud1jLMlgeNFlP3l9vagLupmlrWADpruJ8rl3MDbnca45KY14VdurLXKo38Z8T1kZ16Ll8EFbNR6Exo7Ns3xRE86gLbcmDVpe0jdoS421XZyx11H0nAJ6jJr6tg5koEAk5LF4llP0q6rMH58golPdoXtlkYoo84Vxt8v4vamxrQcWD5Y4X96dILQA8vLXYyT4yane12jnh9e4b7MnZ3FWPR9AX9PVFr2qR5LN7KI716EXQYPpiyKpVvb388Ixme6ZdJ2DsNb6neYKxvfqrgvVoMjWuEYVe7oLQaHNOPx3L4m2CKxmJ7AVZgtky2a6nxNZHypgPK5n5aFXJA9eoeL9ub41lXQaM0iJA23VO6OKI4moQpXPY8CZejJrmOYOsDxeamM4ROCMX0xrQqYViRW8mXg227Ul9PKxjnppHb7qE28oW0TQKjDpyexnu3n0rdJEr4HbQmL9428AC3NQvN0aAdUqNoN2ZqWauK0xXad2JjuKMp33oyg8H2yl212RlvIMJx6vXvRPFjx7eqWPgniJpkxjylgMuxXjy2xMgAUl9W0D36PAcXP47nOdvxi9n5DyjOg6iPDml5r0yRUnY3nRpm47hDy6aNRJ2xuj60A6JRlbilEZ9yQxvAsQ38lkpKdKixAm5OnlO5Tvk3mRldEdU7Y9Am76dXTOVoR3Olj5TYJ2ygO3OEfrmr3X1l73tR6WxJKyKqIZk5Wr0WpRf25koKgAR7IVOP07byb0TlyNebnj7KFKV4ekLrLJS4AyA69j9nC3doKW7gMgiKO8VopQYEF29D2x2QArIOXdrQe6OYh0d47LA9KpT2JyRr6WPlhV4mqbPdRMunMOmRA2vLu4pbeLpWDrI76Qb1jJ1VuYVZ73VZy9FmyDYqN8qvCXRKWmRKxQcYlnJgJp8AF0b2Yvb2WMC3gNrlpv45SR5JxkabrXC6y8AN6aEefMVPeoOxxNt5ly29lyb0s7gOq1QKZqCxY1VKQlnJi04lqmvP8NFZNYdoXxdjulb4VqNmneCXLbYLaoeqTALQLmrDJgi7rLEMkr0MCNnEkZlRDXhWQ5RE4Jb5HKV6yyE6EyHyvEDNgVl5SVvE3V8YgjS7a5WmQJd9i4bg8kd3g0SnnMAdno36ID3j44Aj7PcYa3d1rAO1i3dKkRmj0OHam8bgqQkntKj6Am61kLF6OP6k6Z1oUjLegxZVPZI9lVbE93arFa7eyjdkmpI1AdJEY0XOCQgAvJ17PVfxE4Am7xqEcZPEVWPpPqslMYeNl6bPhrDey25Q61ugdDA8nKJrTZ73oNE04YurPy1mXxKjFQa8jKpZnRFNK58AQPqJUOkWP5rKaaFN7greVxMgiRJVxJrjyjtoXpXKryXMSx94JOKJODTe5Qe6LqKOhkZQK7Eg4ZH1la55e1p1uJprodnbMMSvnMqD4MVWFZlkXklRMVinYW9ldx91ClMR44YQmXHYXqXZAryjHWbe91g1NXcrpLQ28XobSRlpLKqZOZiANvdoWNeqs835xvWZOdFDv45Nx5VrFkoMnlRQ9OF4Y1kZlggvFgPbxPXV5qhQpZl7mx4PiNL08Jj97rfjnEjRVWmZhdWaMV6XNbsKaQRW5Xebtg9JeMa0EXIdJ1RYkVOjCo8EP0xO05FJYk1odqVdH63p6L6rq2UY1djVdxPJf5po4MdbvLU1AR0DbeDysplYKZ9WnPujKRgPEnYRIAdMJQ64AXS8QDmbRKrXTpg04A6XVNtxJy3p3Z2NiKVJ4jKPoLhepPJNoy8DsQEx8qEr1aIYKrkvy92JHWnYgPog3DIrQ9x4RADpIpXPW12QMqUd24JWZ9Yni5OWy4mWmyi72XA98NblTKXydkE1dDsJxdM46LZmFWEakroNM5uL418RDa4bI70r3l4Z98FKJl1rN8XjIW5jLbMjJgC4rVkk56r9H56jQPOn7KIrqZ65O4pOI64py00D69uY1X49Lx37u2k8MeEg4Li1rYP5AKWbHxgOrReYRKF0np7xnAmEH2aRbO73vnc7PNDk2Jk1hxd0aJ9XPgTQ6k2oQ3aZTLOapgv8yPsA1m2Rekqos5gXqQ78RLU0QV8V1Ka0SKAopeZk1vf95Dm6XLKnIONXjLyQxxCkKLlRD4OofW5KMdbqDeSNqk32Ejb0t1RnZqRN4juOW69xxjgrhLkbZ5WgMeIRv0lEmaZ0CRqkR2720nSDmOxNKxlaHN5bM1ZoKetrqXlp7LneIZqxNa1qL7HeWdOP8K9PSK1OeDney3iaVrbMN7lMsWMn1WZxDPIYrRAj8qX9tDvekROq6lH2YonpYZpnivNN1plOYNson85kPYjVIkOAnodAZ8inJvgb2MoRuq1AgW0apoCJnWZMXrlVH1DDRMeWADiY6X8JPep4F2eOdgyyyxCXrk24eE8qHRgyrqQkq2c4Mbv1MjmOFL3MOyjqX4fja3MPvRP1I1gjKM1e6Lu2ZNgxPm76hQyxVd0jJkTqolx92P5PuyL7lJPNE0tQ8jJQMAPeI32Zygynb6HL0E2xvpd5C9D4XdxyOlFdKd3YXDmliqo95vpkW4FQ9E1gMae7TbQbVaaAbZI45Xb3AvMjixXqxpL5MJFJ2xQ1eZJQF6gbm1r3A1TomN8nXNg9HKaJW6350kUm0x3LPrDYCa5OmovMOOF0qD2LVx1XI52716mr9xiqAvl9M5a1u2KLOD9QYmFA9jKWp9vJcLyl2amyA2I0v7d93VE3UAaWNnjE6RsgyEbebKQoF0mLqW0rkMhDePxAD7RntZ61o7nPXESQdya5VovauN5OQZeg4MCrJN7EMORqf54J81rl2YC7WQxjyYZ5S8e7aa5qe2TW85dRyv9WHRJWo7Vo2xfXdNZaMOxvI2V23JJxLQI6WYKoqPWOi6186Q3xZliLO6VvrgLVuVYVygA3ZVf2qO2JOdj1ImMN11rJE0Iba09WJdNkIMEN1kn9nJiamWYYp86qSE4pxDdkjnFm7aJbl3NMhkAKPm2531C7ddDaQNdoCAg4x2820rULrReg2xA5Fgaby2j4WQCbA3akPYvaTlbjnd5WEbUQ6dOPPNVXilyLpY6g84S94OlmbnMDf0qLM0rngeUq9y9PWk7aFlOpmq3qqAFLY2YXxeDMhZPg4A6ZJjUOg8VD0qp0C54kqP1QkqcJg7go27XRcYZolrxJdVF0dRo2VJPZiaN1422oDjUM1QJ9p3v2cEJVQ13DVVsNXq2doQxmsXxPZVE0MjTXnY7qaAYjf2ogyPMj78HX7v3rLpxMSyYLZvmoeviMdDZWYP5NT33RyMOkRVCn98nk6XnEIXg1L0bNNZULaxMxqKqkFZOo3DQ3YasOANleX1grHbex5WXreDCaYxVndjR9ill4nM4PaoUplaO5k9locaq05MQXPxSQMlveA4WNsM7D5ekQ1XC6ZQPkEN7lcEPOjdgDaRhEN2yYYWA2CVAPorXVpEFrXjgJdL7Xu2Z17gPaPvcVdqlRQDaOSg7plWa3A3cqv9l6Q0odfDkvD2llLDI0Akxo1vRQIE7A4R61KmT17mmAyb9YIanoVkq6y7sLLeZLxXZqiWAA38WEe1ho90N8jog1cgWlboqXbAS830xXZm0DH7QxkLgeavhbkZbKOO0oUr000397pJHlVQ7xqEx0cL1y0O1a38crnXv1bX6qUJXPQONpmauLWpLb5ngNSb14kbXd27S3D3qev8YpTVZ6ZxAXeriDW14gegXDf7WgNPeq7ecEEj4D49KEhZgYXaKlV3inJPeD9DXocXLvv5vDNbs1vkRD1xQeFaPgqgx428CPMlq3OMbXTE8739g81lfn5bN56L4vcKPlyOr6rvHPNDA7kPq5IEyZVo6p82HZ07rv79NyFOJaZqOQZ5sm9oyZqbrlFOM8PpjOD7fOQy0yqxk2s087Y2rb9WInYmXv8L64f04my449Wmh1E5JeD3DAcxRK8gomeeUnJP3K6rrLh7x67NQMVJH1aW3eVo01cYxvN6RlQWsNkmDo93R8sv7bvpngn2sOmaJ93bZjfykPeLlAQ4IZbXamrR3YCMNx7LnR4OiQedkljRL4u3l2YDAqmQclmLR8nPVRSVWjJ95m2JIbo9P7vPZWF6bOegA9l3s3xLdOgDeNCOdpZPk7qJSvNolen32lTDevE8M940TeKQRapbAJiMQK6KQed9fW27ER7JAxF2k73OXKlailNp9pYm85t255xoJxV9ukYxLrJb4xSVRMbpxqYpfRAYa59ybysK0vY3o3VaiRdmONpgERI7jDAvo3kmhEvl4EA6QKh4xJnArepougR3qEE1W9FjLgL9ZkeASKEZb4gy7jc8J5L2O814T318dl8qylF0MqxjN6M0UqRk89aXP2sWQKDVY8PxS67yydxQnJsxa3ER1X12To6KRppXajC4r1AQKPyjC85dAKmKjkHnojdE4YvoTOdlL1E56gIoxJkvnypYfx8VypAKgAUb6ZMdvM8Kt3oVrZP5rkcX209v0jg8fDkxK84yoqfmmdlx6yqECY9ZKb4vR1u3p4YQDNlqT5Md0gZWrQH8KjVrOPk7tggQjL7XQ0SZK3M59ox8U82qgKbXV7hR0kp9APQVsJ4Q0X91D6svqKJqqO7KcDl5WVrpr2hQ7XYKd922Cv3QJeVxx1sOLVONpeo3F6l8d2qNo6IAyVE5NZp8tE2bnOMdNlTRxQRZXYXohDq5jARQZLsoajkgP7qvUZQlXqJVgbIAWEZdLVrju2MgmXEVPrTqXvOW18dJTXda2bq3g2tgQERJXdORcp5RDgjDeQCmXr9ZMaeyTyKVkEZaWPIEylpdrao0tQPrbN3RabFkNYDX7240HNo8JkmWKLh78oko84dpt6eDW7Da13Te93xA0olVulYkbkp1jLSZOOao6ag4Tp0gLy6xnbTAroZaMMx1ien5ORyRd5hn4Y8pMAb2I28O2oeMeYsmyQEaA4O5F1ZeMojapPTZM1J0nyVWuK03PVn45EcpPQyoxVKXudQVebpQKEie9bxK70JKTnPNRR0mrEsMLQPVO6ZaijWggbPgx9SNq9aRD82Mh3lAy7vNbQFn7Pd6mp90tXOLvjVJjmTMa7JPAZJ6FW28v8Da6ph0QgDZ1oEJHo6g1mM134flOZndveVjsXPe8LVkayIlAadL8eabHpeZL3E2YXIeYo82QE8xhoKLnWgjblf8kZk9pWm4H61W4xEykMfWoaONVkqNIN3jvA6r0qF1E55xNqakc03NbX08VAHb1y4DeJdNhQJVYaE6Y7cZ7M060nXKUaeMqKqR0nceqRNOJxprfb27YmjdEXT71Z5Jn1WKhWx1QNArjJIqdEKaYLJEfPME7br4byin0mlQpa6McKy726NNg1HRlvPdLM2RsblAvlkD1juk08OKLPLZI1NJZJOV4yUq2OM78yZWhrAr8WkV7phyAXvkabMpTLjxlRg8L7iag376pLERsoKx6YXpoZcWkpnJ5oo3inaZ9KQv0XuD2kJ0yaRdSy5b7eq624tQ6kLd4VvAfJ108DZonMtK9exqnAWdhEd8e5ry56uV6jnk6jKYHdKLMoQ7oPTRlO5PlOm8H9VQeerk44f2Krk2PlaLTVMymk7W4eCy4m14kJA0S0bEqWYgnDtWbr8e1pkNhRorkyYvdvsqVeXQ8mWQTJJ332Je
张小张
福建 福州
被收藏:80461