Punch - 泰语歌曲-多痛都要爱-เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 รักของฉันอาจดูไม่รู้ เพราะรักของฉันมันคงซ่อนอยู่ ส่วนลึกภายในของหัวใจ จนเกินจะยังรู้ได้ รักของฉันอาจมองไม่เห็น เหมือนว่าฉันเป็นคนเยือกเย็น แต่ฉันก็ทรมานทั้งหัวใจ ในสิ่งที่มันเป็นไป อาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีหัวใจ ไม่เหลือความทรงจำที่ผ่านมา อาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีน้ำตา แต่ข้างในหัวใจ เจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้ เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ ทุกวันต้องทำให้ดูว่าฉันไม่เป็นอะไร เจ็บแค่ไหนก็ไม่อาจให้เธอรู้ เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ ห้ามใจอย่างไรไม่รู้ ให้ฉันหยุดคิดเรื่องเธอซะที ทุกทุกครั้งเธอคงไม่รู้ ใจของฉันที่มันซ่อนอยู่ แบกรับความทรมานสักเท่าไหร่ ในสิ่งที่เธอทำไป --- [G]Ruk kaung chun aht [D]doo mai roo pror [G]ruk kaung chun mun [D]kong saun yoo Suan [C]leuk pai nai kaung [Bm]hua jai jon [Am]gern ja yung roo [D]dai [G]Ruk kaung chun aht [D]maung mai hen [G]meuan wah chun bpen [D]kon yeuak yen Dtae [C]chun gor toramahn tung [Bm]hua jai hai [Am]sing tee mun bpen [D]bpai - Aht doo wah [C]chun kon nee mai [Bm]mee hua jai mai [Am]leua kwahm song jum tee [G]pahn mah Aht doo wah [C]chun kon nee mai [Bm]mee num dtah [Am]dtae kahng nai hua [D]jai - Jep tee [G]ruk dtae mai aht hai tur [D]roo jep tee [Em]chun dtaung bpit bung saun [D]yoo Took [C]wun dtaung [Bm]tum hai doo wah [Am]chun mai bpen ar[D]ai Jep kae [G]nai gor mai aht hai tur [D]roo jep kae [Em]nai gor yung ruk [D]yoo Hahm [C]jai yahng [Bm]rai mai roo hai [Am]chun yoot [D]kit reuang tur sa [G]tee [G]Took took krung tur [D]kong mai roo [G]jai kaung chun tee [D]mun saun yoo Baek [C]rup kwahm toramahn suk [Bm]tao rai nai [Am]sing tee tur tum [D]bpai - Aht doo wah [C]chun kon nee mai [Bm]mee hua jai mai [Am]leua kwahm song jum tee [G]pahn mah Aht doo wah [C]chun kon nee mai [Bm]mee num dtah [Am]dtae kahng nai hua [D]jai - Jep tee [G]ruk dtae mai aht hai tur [D]roo jep tee [Em]chun dtaung bpit bung saun [D]yoo Took [C]wun dtaung [Bm]tum hai doo wah [Am]chun mai bpen ar[D]ai Jep kae [G]nai gor mai aht hai tur [D]roo jep kae [Em]nai gor yung ruk [D]yoo Hahm [C]jai yahng [Bm]rai mai roo hai [Am]chun yoot [D]kit reuang tur sa [G]tee
QADbmOxoxEIO6el7n570hQm5JYlq7ES7rdM7o4adsDaq7Lr732T2WWdA2E3kT4LdNNZ1jMC9OPqbvDLASvXXQNLnAJHproW2NDm3HlRXQjVydJhArLmRDM2kUe0D3gAdEOsxOKgjPAgNu4y1WxlJqAIQ3b6PxNjgF0Wg5Vpel3IWadDYkEWaUkjejRx0vbCykv5V58gdFxRqYnAoVXCnVrkZkq24UjElxnkK86CYKyn6qOa8C9VDEjADLQC6YmjJLDy9SPZyPpPmp4u1xOPy32adULgDK5b0MqF431WeppQLump7Vd86eoFjZy6yZXlxUl350Mvvg4C6Nel23xq1t5DW6QNR2otA0qPEM64eIa8djdYKNkhPx3Lb6kbLF1MEd7bkqLF0RDWVP4ekSVpxAlAPNYIlo80aml7yspkY2l9yWbhM02gOXX4dTea7kDZbrJH93V48vbZbIAdmN1q3vbFe6KnLNy6PUxEK27RkEZIjPXoPR3M8fVXYJaR0Q1UlxAoXeZ30uWyO4E49J0ioaKZmWjAWI02le0pW4viZAdejELrNIDQrDaDRaXCl5gDrWAybHnD6kqXLx8CgE5dK09jOUk31dDmyb1soR5x4oW8eivOgp7ylK2IgV12NQNWZuYoOZ9Kv50f6XjdOO5lXhnZdXV0RV3Tqog5Wjp2YfaXvO9a0QJCrYqgoVD78i7nQLeLk17Ue64on2MgeS9KDq1V21NUlaKA7DdDDUMqYyqkx2YUoAjVgN7gNUd6Er76EkEcOVeg5Rl3AU5Q06eQ0j4UxYAQ0X6ALs5Ymema9b4U8737LqWJXT31mWor70JIq6AXJJbrWUmvVLZ12gbTv8KMlDXY9c02bx2La0gF9lkLQxyRvC0Ygk8yeXduMxgnKWWbMSWyxJnrb7LHvyoYgbgjysgXmdPp3deF2Ma3xJvWbIdKoAxM2gaHkx6ZXP9RxHyeNZLlWbdfagd6qPV9PirbmZVVMr8HX074RavnnsLgRpqLPKPH9bm3gVaAqHy0MbeWl7NI6aWgxLZZZtd7OaEmWWdSlqpZ4jbjPUrmKe8VdXlS9MVrJKJYAs1NMaVjlvgTxZ4vdyooLHNaZ9646QDclR8V6OkKjT2Dpvl5kOkFX4rgaXydosyE36RDb1dCe9kOKMOR2IraZbybjjVHbakjAvx34HY6A8EgAg8tRZAp9DroJh3ymq5JDdlhpqlqvD5lOc6KNoK3D2Wh9KAKgpAJ2cOWJWKgqYgFRl9myYRbDhLVEOR4epoUb9oJ3ZjLoSRnpEDgaagHv291DZeeQHlQaPdk3ojUgonOYyKavUramKmaEqni1KqL580O9u4ooAD6bo2HbxvMXEXWytl7EaLl5X9IVWZ28O5ymUK9WAeMEg7ceA5P023y6h8O3J2kKdKC5gxM61aJ0feW96P6QM7cPr45lJPM7Fmk8X61DQXSa5dRMkpjnfjlm1or591s6JnAekp4KHvPWpJ9mYlU3QR0QDXrJcYQPQ5RA8QfPE614Yj1DS8kvYva4lof2ebeLJxy3F1Rgal4AY3CdXQoMpOdXupVPVRrpZ2CPj3b5E6NAf1OADVERxxC0dMWpLXLVtQNJX5nvPXirOaqkPKmKfoD14AA3yPhXV78RDoZYH6xlL8ekrgim1bdQLvM5I2X9ao4AEyHj5A2pXWk6SaYW2QWWL4hE2jOV5y7ri7l516b5eQCpr0YNggn2fd6jpRrXV0CL08dZ6QOjIy5Vger12Wh47NnVY1Lgf8kopO0RMVhOrDbpWgaOfQVmXK30PJip4PE2p8mvH9Z6QpxRJNikoVpQgknoclXaEoXjdAi7pJXVx1jOhRQ1qaNWWWidjVDRL11dUJr0ybvYKKU7L1Klax5eFVqdZKLmKycjExYed0ddspZE3VpvWqILY5yEx2RocXydKEbgb2U9O7OyKMeXFE0X1ravEOTyKRa1Al3XTn1bVeANpmF248L4Y96kuPYyMymknECKbR79yMreCZ0g4dkYZ0Ik171bjkPJu7pV9RrK4EIde2n3rLjjHO8x2oWrW3FM5aLRENyLuX3mpPyeJeFEqP5JJ4LyCW8g7kEVjxu5NynRdd8EUPbrvNR9ZxHmqJmNj67PHdPv44Zg6AUyDv9Rx3MdivYeNVd1ZyuQqmvVYWl5u4N8kK9dO0CoPAa1xk3DsQJZLYLxgVfY9VRAKprpub6aojbDJPIvRm81V444FXA6Lr99VrFR3qQbdZYdcV70eE2o93idO3Dy7qn3H5mN4dE6DgHLn62AO3QpSrRVa80gnkimEd8vDL5QCEp7M3VoPNUJaDWRNnboUvjAobDjYniy9EjyyoekFZEYj57053s1jbjYZdkVIrZ0L0qo9dIdJ3kJPolMs4X22bDebAIVgKNgq9a3sLynokrl0jUMe5MrMEyeIQVKJ7r5nRsjK8W8Kmjyh6onpZWVYjH9XAVjmKg1HAZNaqyXRnu86OmO6L2YT2WlZrJRqvia1L4YoZK6IDJkMno3DEH5W6oOxDKDFy1VR8J9LMfNoAJnEErlUDO6ZdqpQDcLkQXlaxO9uWRJryK77ktbNkoqYyEbuDlRrZkplqiKelDVKd9kc85OvQ8NjAiEJ59YjyQxHPMxXRPVkpCn64a2WKeaCR76vN4mOaivbLadqX3jcLaW9x3W39CrkJdQqK62SND0PAbq6piXj6XKjL0AU7P9o0kan6TyQnN6WOWxUpDgxaaoKDULvKLXrj7VtMVlo4OPj3IJJrZXJRO1F4Olkm23LnupyOqbPQY7IL9A8kg7edIAb4Xv2nKKiJ9QVvWQx1ia65JmRYKMFvD6rZRAeNiZga3rjAmYUNZ7qAkZ8yhKmOA6NrjLC2b60aeZngSkQZ5l6Q8ktXM0pn549Zi7K0do7OeEtXLOlKk6QVfOMo9oR7arUNO02APD9xSPdL856VdmiJJ7QEe6Q3uyDrVWbeZAfVQDaXaj40unE9kA64ZLhQ4MZ7YldXsVQYqeb5m4Ib6yQ7JV6vcWW1lM78rlUgXZVRL7glC46DZnjyPAcK5Jb2ZgPJt6Na5QREOVuWXEE9MENmS4Vn9vbLLpSxqyxVn7yOFdNlvRA9a7T5dVX9ZNlLiN8d6aDpQ0hvJ9j91gm0TdrQa92WWYtk3J2ajE0YSla0KAL1OqFE59lEOMWyT5O33p1x9JtyV533vN1kUW2NxYNYl5ikJqajN7XrCXLWYYjMJ9i8JqbLWZpVH7LyZ9a9OAtv7rjNnEEvS3WWvQxxKQFnqm97dyA1Hg84o6l2gZCoDVgE2egncqPxA7kLnAuV2oqyNrYDh1ZrDDO4W3CDbKZR3O5EfAoVply8vnF3aWd1y3KbTmX3gMkydVsM7jJ08p7OFgQPYWEkWyhr7oMPaVa5h7dDYZKadntmabAl4eyVH55vg3r96EFOW01m1WYaTgbnV1NZvKsWlkZkvYO6HYA28EldbETPPEQJDQ1pHyqAmV5qjqcrQjPVM6LefOkY721L61cENxVA2qNDHKyAqE9809T0AEVovpkPckMx7rbRjZS861rOlWX3CJYAbrMnrguVO4NWDAxJueW2xb5ERWSKvk9jvenKCkpKyNvOYef6JJXbqkaZheEv16vYj1cVVQdkWKVjCjdQmE8vlyUlQoVNepd8IEL2gOvkAMiNW9nkNddos5385Mbnb9FjJ4XWDeJjCe52Q18x13cKp94RxyEbI2jPoqlpW9H1EqxEA5bRtk4Xda34J5TJoRlEPo2lSNb3LkLP5ai2rpe51ARgc3vre2mrq4cM9DN07r3eHLyag9YEo3sk6VbPDDV0ForlYVL6XnCdeomqPq25UKmRMPR6x5uE7y5O7KD1CMWo6lPbvDTDyYoV1a3WTrELJvlm9EieRE8jD8e5CM3O77exnjfb8ZW6WYKrSke6mW176bu53VeWEOg5FKMQ8Njvyyc1j4oe4MAnTbvrrLK5VpHaR6XqPb2YU7DyoyXaY0io4xrDqKvrCXjZDkOZDyS0XQEoD50Jcpbnn3XX8YhNanjykg57tgDdjXqxqVumDj2KVOKNsPRm7q0jV7Fd2mWk1Ja4tem3Edd4NohVWLPgWAdVtLnv9P6YWEh17arekJnksD23JrmXN6S0Rd4WXZQlHE45bPKgm4hpPo6k5P0Mc9vkJYK999Ty29lmPg9NS3X1NlbZmVhKK7RE5xkKhYM9J1q5ebTlmvjoEX6ls0xbRmdjnvUbX9E9px0PTPxgrNAQKQt8QaejLQryfoeY8O0DYOi9JQJ0ePR2UvO0q9nN9XHaMLMy6bPOUjYLPE28Eatd8Yxm1pr2hxqZ59299KiRVDAyJW3oc4jem7re95iygK09brYLux5ND78n5NuEnqWD9EEEf7Dr2AoAyDfOk1OKpa1jUWa9boNLWkumq30g8RxQiyEDgbbX5jUlgZe2emQ9f1jpeV0mM2hMey2Nj0YvTQZ4p3AkP8hEJJOo6rlLh9d6qWKVgEuOgDDg9RXbh264XvgxaWUAV8gdd13qU1Rd4vv112txgb5a86M9Ha9gWvVa9QHl4RN3gPJ3cQoVLbAj5xcyNPXDRgabcypXAXykEqc3lnbAVQPlcbW7eYNylXcNPOxgYlO4cN5op0p4lACJOgLkWYY8cWVx08eOekiL1VAVNZR0hNk4Xa69RAfrVgnajoJRtY9XJXVQ5Mhpr7463rjWSxOgNJ9yj1CqP8NLlb5nhPaqjnRk0ecZYlbK9RODSD73gYpXA2hLgLEnjxZpIR6pjAEWE4HbO7ljYvWjfPpbee1ZqgC1ymWlb602fE3WY668LAioZMRMK3J4I71JZZ11bWFJoQ3A3rDlTarZP6vMVRcMEZ1KqlmYID6lYA45MOC1E28bexVgul7M6JKEWkCLNQobZkV1SM7AA8DDXLFV4ya2nj1esjvKR9gPgWidvpxnWbnRIPJ2RAgmqvtep1noAOO9f88n777JRnuaLjZ4Dve4cvX3L11EEmSNRLlaWKKxHnO6M9bLx0uAvljmYpNZSDOEaXqkPEH0y57bbZo5FdYNql4XLjSyXDQjbjZ3SnR22xX2Qrt7XNlPeMO3uePDy5y2dVC35gpZpk8VFOvDx6nMngF7daYZpA4Rhym1j7Rgv8s0Xgo12bObFQ1mvPKMabCjb57O7R2PhoD18YWKRaSKAYvaLYp2hV61oRaYKvtdoljKm6RntDeE6411Edtv4VjOQgbWTLKxjm5XQ3UN7eObma8bsW47ZovEegCRxeV9NglJsxbx9WpxLVUeY6lqxoexHA9lkWNpNvhoZWo35J4nt9RQPjYJAasJ5bxooJJ7tm63EbqjMrfqaAg3xnbVuZgPVXKAe4cp6d7axDAqulXk8nArDNIPgnlO6gryhjNkk6ZYg0c5eDg7kNqLfegVo9jqj7iJxyXrerX0C0oM3ema01uQ24o2Q2OlCqpqd2KpA8u4P3e7N7ydI3Dn5RxLKJHLYOKOn9qXuMvle0vm2qHEgYr3JjrmSe6mo22PNWUQ58Yqr80nIDOMRPr8ZQS24Z2E2vL4iN8466a9lxCmey1gPE8ZUMvpKpgnvRHQm7bEnYp5TD3LeLpn8DSRVyEb7xy6FM05DegRjvFl4v6
张小张
福建 福州
被收藏:78291