{meta: 原调: 1=bA} {meta: 选调: 1=G} {meta: Capo=1} {rhythm: (4 3)(2 1) (2 3) (1 2)} {rhythm: d(o u) (d d) (o u)} 我[Em]时常一个人独自[Em]彷徨 也[Am]时常一个人独自[Bm]流浪 我[Em]希望你能回心[D]转意 再[Bm]像从前那样的[Em]爱我 我[Em]知道你不会把我[Em]遗忘 也[Am]不会抛弃我独自[Bm]飞翔 我[Em]时常留恋在你家[D]门前 [Bm]盼望你能够看我[Em]一眼 我[Em]一生中最爱的人[Em]啊 我[C]醒来梦中还是你的[Am]样子 [Bm]可不可以再爱我[G]一次 [Bm]让我学会做你的[Em]爱人 我[Em]生命中最爱的[Em]人啊 请[C]不要拒绝心中火热[D]感受 [Bm]可不可以再爱我[Am]一次 [Bm7]做一个幸福的[Em]女人 {title:做你的爱人} {artist:饶天亮} {author:琅峰小宝}
福建 福州
有谱度:24265