{meta: 微信: mylovesheselina} 【【【请勿转发至音乐之家 谢谢】】】 有疑问的亲可以加右上角微信 可在微信求谱 或者有其他需求都能尽力帮助 -------------------------------------- {rhythm: (14 3 2 3) (1 3 2 3) } [A] Chan kao jai ter [F#m]yoo Chan kao jai ter [A]dee Por roo nai [D]jai Ter mee neung [A]mee ja kong - Jai kao kon mee [F#m]ter Jai ter gor mee [A]dae khao Jai chan loy dong [D]sao Woo rao ja [A]chan dong toy bhai {rhythm: (124 3 12 3) (124 3 12 3) } Mee kuam [D]lup tee yoo nai [Em7]jai Mee kuam [F#m]lup tee yoo khan [A]nai Bhen kuam [Bm7]lup tee ying ber peer mai [A]dai Mee kuam [D]lup tee yoo nai [Em7]jai Bhen kuam [F#m]lup tee yoo khan [A]nai Dae mai [Bm7]roo jer por ter dai ying [A]rai - Muea haen ter ben [F#m]soo Dau chan gor soo [A]jai Muea ter mee khao [D]khou Hua yai doo [A]lae kee chee glai -- Wan nai tee ter [F#m]saao Ger khao tee ja [A]bhai Wan nai tee ter [D]dong rong hai Ja [A]bhai koey khan ter {rhythm: d (d (d u)) d (d (d u)) } Mee kuam [D]lup tee yoo nai [Em7]jai Mee kuam [F#m]lup tee yoo khan [A]nai Bhen kuam [Bm7]lup tee ying ber peer mai [A]dai Mee kuam [D]lup tee yoo nai [Em7]jai Bhen kuam [F#m]lup tee yoo khan [A]nai Dae mai [Bm7]roo jer por ter dai ying [A]rai ↓chan rak [A]ter {end_of_chorus} {title:【泰语歌曲】内心的秘密-ความลับของหัวใจ} {artist:坛情论爱ost} {author:张小张}
张小张
福建 福州
有谱度:53908