{meta: 原调: 1=G} {meta: 选调: 1=G} 酒吧专用 简短版 [Em] [Em] [Em] [Em] [Em]那天傍晚我走在街边 [Em]看着往来如浪的人群 想[D]起曾经走过的[Em]岁月 想起[D]曾经热爱的[Em]你 [Em]我没有该去的地方 [Em]也不知道身处何处 只[D]因为你已不在[Em]这里 这[D]思念让我心[Em]动 主歌 B [Em]夕阳洒在我的脸上 [Em]风儿拔动我的心弦 我[D]多想你就坐在我的[Em]身旁 没[D]有你我有多孤[Em]独 副歌 我想[C]哭 却流不出[G]眼泪我相[D]喊 却发不出[Em]声音 我愿[C]意 抛弃我的[G]所有如果[D]能 让时光[Em]倒流 间奏:[C] [G] [D] [Em] [C] [G] [D] [Em] {title:时光倒流} {artist:汪峰} {author:胡明}
梦里弹吉他教室 胡明
上海 浦东新区
有谱度:10536