G D C EM C EM AM D 一天一天贴近你的心 你开心 我关心 G D C EM C D G  一点一滴我都能感应 你是我 最美的相信 C D G EM  等不到 双子座流星雨 洒满天际 AM D G  先点燃九支仙女棒 代替 C D G EM  最灿烂 不一定要许多 钻石黄金 AM D  看你眼睛 有幸福的倒影 G D EM  把你的讨厌 宅急便 散到天边 C D AM D  平凡的傻事 用了心 变成经典 G D EM  存满满的心愿 便利贴 贴成无限 C D 就是我们 最富有的宣言 G D EM  把你的喜欢 每一天复习两遍 C D AM D  惊喜的预言 我的天通通应验 G D EM  你和我的心愿 便利贴贴心里面 C D G 收集感动给以后怀念 {title:心愿便利贴} {artist:未知歌手} {author:二嘉}
Erjia✌
首尔
有谱度:11880