Wanyai-แว่นใหญ่ - 泰语歌曲-เงา-影子

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินมา เจ็บปวดด้วยคำว่ารักที่เราทั้งสองมีให้กัน ไม่เหมือนที่เราเคยฝัน ไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น แต่ยังยื้อด้วยคำว่ารักที่เคยให้กัน แม้วันนี้ไม่มีเหลืออยู่ ฉันและเธอรู้ เราเดินทางผ่านวันเวลา หยดน้ำตาที่มันไหลไปคงไม่คืนมา ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรักที่ไม่มีอยู่จริง วันเวลาไม่กลับคืนมา ความรักของเราหล่นหายไปกับรอยน้ำตา ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรักที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว เหนี่ยวรั้งเท่าไรยิ่งทำให้เจ็บช้ำ กอดเก็บเอาความทุกข์ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง อยากยื้อให้เป็นดังฝัน ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม ฉันและเธอรู้ --- gee [C]krang tee hen namdah ter lerng [G]reng mah jep bpua dwoy kamwah [C]rak tee rao teung song mee hai [G]gan mai meaun tee rao [Em]koey fahn mai [Am]meaun tee rao deung jai deung dae wan[G] nan dae [Am]yahng dwoy kamwah rak tee koey [F]hai gan mae wan [Em]nee mai mee laen [Dm]yoo [G]chan lae ter roo --- [C]rao deun tahng pahn wan we[Em]lah yod namdah tee man [C]lai bhai khong mai kern [Em]mah tee laern yoo nai wan [F]nee mee piaeng kae [Em]ngao khong kuam rak [Dm]tee mai mee yoo [G]jing [C]wan welah mai glap kern [Em]mah kuam rak khong rao lon [C]hai bhai gap roy nam[Em]dah kuay kwua tao rai wan [F]nee mee piaeng kae [Em]ngao khong kuam rak [Dm]tee koey mee yoo wan [G]nee mai mee eek [C]leao hnyua [C]rahng tao rai ying tam hai jep [G]cham gor gaeb ao kuam [C]too ying tam hai rao dtong pee [G]wahng yahk yery hai bpen [Em]dang fan hai [Am]meuan tee rao dangjai dang dae wan[G] nan dae [Am]plae tee yang khong fahng kam nai [F]huajai mai mee [Em]wan tam hai man muean [Dm]den [G]chan lae ter roo [C]rao deun tahng pahn wan we[Em]lah yod namdah tee man [C]lai bhai khong mai kern [Em]mah tee laern yoo nai wan [F]nee mee piaeng kae [Em]ngao khong kuam rak [Dm]tee mai mee yoo [G]jing [C]wan welah mai glap kern [Em]mah kuam rak khong rao lon [C]hai bhai gap roy nam[Em]dah kuay kwua tao rai wan [F]nee mee piaeng kae [Em]ngao khong kuam rak [Dm]tee koey mee yoo wan [G]nee mai mee eek [C]leao
7RMkvrD8DKSvpRWoPLoyc4XNjAvDKYUk1yMk8EoyfgmE9PR94QIrOOk9rLnquyD7MM2OJPc8LbxaObkQhoZZYpQ83qHZla2D5Npgf3Zdby81lrSP8m1kbjp5Td2y48YMP8FZN3R9R1R7S1qJQanbnQIkjAMXmdKWuy2x9Nv56ofYVQExEJERcJ0Qb78bdacrnjmOKnD6soqNlgMroRFb27EOxM6kFJyLJ8dDN7I1qnkqOK3MurAE9PVP9lHLPOxyOREgcDdW0PVqW5iV9yj0Dln9HZvpL95jVdINR0aAW9p9t8XaN00bqlF034Yg4Lj9Iy5djpnMkpIdll1noWxlSjZ033xKrnUW6eQ9d6ZduVaK8Lja68i9omd6A0KQUMrpMbMQ7rH8d23r4KbbCXqAadP292CWEkLbad5eCjvQKdpb0auyQVbpmqklIZ4m9pdD5rIR36pMRNExTk8EdDe9Q6U0aaDKLJJ7SWlD7aLZLEHagEb8qxj6hJ5K94Xo87updXRjmMppSvje8Dje2efARkq52oQVfL95rYAYO6UEydAJRWJDhWp1bYbenxfQ87d8rmy0u6jmJX3vV1TlbWZ6nNWMuL39Y0O8QETVZXZ4KopAU2D9W0reYQHNdn63xnYPFpVX3VN5pjCovdn6n8nkc8j63vlxnPCyx2yeJDVKF69A5rJomvukPqLqEkL0I3AdAv1LY7CvAZ0KnkMqHX4q1qee9RC4qZobP9knSmgb3Eao5NcrMvyM6kq0uPrK29vxlpCY7Rxb9QpRFjPpX938xeHp54bbAVrkCejQqNAaPYsObL9d6L7VUleX7a2djmFxOOM0b5EOUL58ppE9a0CR9Q64M95Mta65o7N69oiWZ0ErXe5pHAa7AxAj3asrd54VQp00CXWa6dkmN5C26OKK7Po1u5Xyve2QpliPdyPQPVvjt39mXraXv1SZDkj8QlNkcA8D1XqJXlcv7bj9OagWT61adyvyKxtYq1v6bDR2TLErnvpOOlfx5JO2L2qPualXkvDNaJfPvZLVvZKZt1k3om1enOU4ylNKoaWduER05lYraACjDelqARZMTE8krVMvOKULl7eM2EvoIj3On3KebgFW1k9J9vbZTYXaYMq9Q0UlXW8gVnevsrQ8LX481nF7KEQjJ1VRHkMnpQEpklTda8bPRLOoHDk216Yka1uL6vknAKyPheR8vKa1o0cqAPmRdrbbi2NN1LjOLbUA46x85VA2FR87Zv3Wa9Tlxqpnx63jCj03mAoMaLu6Wbd7Kp9qFPEJmpDLLVs71jNrYag7SKVAP7QLgyiyOVPRvEQYFR6OD8YPDqUM39vmjjOmuxd73L8ngWCpLrALNQPKHjV8MyEdn6so9yxXAX7dujb3Nb6glQhakMkXdlJ8U39yQ464QgurXgqpZgRvfRMKkDd5k9FEXp0x45PMfjR4e5xYk2iQ6kyE8Ax9CqMgPMD0jbunDQErE3LgID4Kl0D8xEFJq894rAqXFxXj3lO0MnIkMDa1O9ZEC2NgRgWr5auXgKqNE0rgSLljmV5Z5Qu9bv50DJkVijPr6rWlAeHqZ2M8DYOEIR70k8xE9DHN4WNrN1L4fXMZkYA8mmIrRoQKP72OSjX6dQZy2XI3QgVykbpaiMAdKKYJqvsP3krxb9j8IVNAd6Dj5xUWKr3yDx5mTJL9mvg8xJtok43LrALbTA7YkM3D53iMZKoA4xDlc8V4byjgm4fWmvAqL9ZrsqNbmqlna3S10Nnm0NE2tjVKeybLZoi80a7KaaKlH4AJY7dJdYIg9QOmejrWuVgRxDpox9ue05bkV9P1U7W9n9ovZ4S8aXM6D98MSvMoLPyPL7hpAPAKO9ELuKDMyKPV5yu69pm2qNgbs58OXEMva3S25O0dkaYbi1LnJpoJ48COPn2RK8LKcEjR1gga8yIxrVgVOR63u7QrXLKv4RsljR93X44ESZp7P7q0eOU144eqLW14IoNbQ2qbXes01XR9p1rRcnQaEye1ZkurElAXba3VimYPXE0ygliqn4DyeY6MCJDZ0NmrMXT8NKXVLeVMUejRP383OAHDbJay00RDhQ4xV4OW7Wt9o4DvmR1DcRL1DpD2OmIYk06OY2RgTgKnZKao7qu46ylPlqbMcmE7edQNlkS1A0Q65pKES8XADy1yP9HNZr1md6pbf6V4QNV4KaTMaP5n6n0qSe9LXM9L9qFArQMJ4Pd5FybNV8QZoWIO8MJ8jkm4CnRE4d0j81hrYVA3q8J7TopPp6J3XVUJyn4xKNQ2fyE9pO82amTjRyrbxpaMHXRQ3nb13rC3Wk2vg8LaUlROW8Nx3yidYODoP2ybuM7l5N205afDn4ONAg3oc6KL5oW7klCX18o0Zd2aIAYeg5RvpWhLW5lqvjLXskm7XDAQYqhxP9y1vqdgSKlXMVaZmei3A9RXKrmPH6mWnAjXqXHkL16PPoaeHPdRR3MLE3HEZDRvRrPATg6bP1g7yvs8ADL7nkJPhkP3ga8W8nU4el8PVYPxFYxQ7d7LpLF2ZqVNObNpfKyOlV9m2jsjVeaQZWmjuD0AVJXr2OC1MWRDMWM7ukZPmdN5KZceKNjb4Mr3h308knV3P0Fb7QjV7m7KUnrx0g87X6im9rlL5Ra8coWAN1oVmMUMjJv87bKxCkNnZql4Qos6rN5OlKO1t2L7q2gQ9ZCyAkEWZ3ENHpjPpJeWLaUng94XK0Z3TdZ0DV8e7Qh678Zl5rK9fR38pyY2pnHdoR1AxvXbHO42J4LOE6TVODo89MygfXyE4OV7QguDg3VdN9byHvmxL6kXr0HAr1Ymo9POu4MW8b4kAZiLPnpexERdiD48EZxkQ0IVn6gW222phxoNjl09mauvNL1Jpr37cLppKxQRyoIJ4mDOKNbKh2rXVZ9g6qCXggoNa81WFVYm1g615ZFaO7b687obIEmRVOLXbZSWD72mJKjyCPXXy3xLLVFAQ5Od6npqhXvL6qek2bTD4EQ0YnWEhgVjKoPkaZfvRY8kx44Lsoy2DZQr1LIpPl6PY1WWc5V924yqPnTMQ8ekgg2LFWd14Xd7y0FPRDdQbb12u7mb1n2o4pt865mvpQJECVNj7blvZvuX20WRYgZOtnVJba9LR0H3Zk4OxoX3FRApv6KE5LFmZ5dZQVmeHvl0M84559F2ZoxbKQVbi4LxXgjb0YHVLOXgN7LQTq6WZkv3lOh0QerAye8bforbAXOerESAql9pmrWYFXDqlL67WyC9VW6o870LI4QX7O62xaHWjvyrLVg8CRxm1leOkrUMW5qav2Yau3RmRePxvJskg4O62gV7T7lk2W35dycrm1nypVALIxyX5ZNymxs7mq3oQX4QF3OmW9jjLmTe1abm7VnDuK3DQjmlAQFyvyrdZykYi6jrylMmYACZp5r2OlLmiJlM4e5Z2VFpRYq28x9Nc2Qg8nEMPnSRYoKJnJJxFxM1YQWOXluZ4eNPQrYDU4erWdbMPecryZx4q922cdvD5R8vZvhRYdx7WPYRIY52DxPbnDFpmLDP0e0Pu6RL2aQ9RLI1KDnkoXkoSnv0vVMZyAsKkL4nXqOptpjW4MydNRt0j4W4xDpgSkV49d7p5efA3XQZ4A73FJ54LkjWoAsxjL3NgvR5s87gMe2nayS573g3k1qmI7qPa5EZ3Et2ojOYAdK9fjPAE3Om9OfDb8g3llJPub67ykRxQxFjMWKpLl77UVW61KM34dHx8Y6gjRlqCgdyJr7O6qu9XXElW7ONHedob19ro6in2PPj0ELVCPaOlY87bafOOMo4oAKpHYj2D00aZYSLn7MRQ229FZ9m3Y0bn7f7pWxE1d9RFV90DraloNsbYJn59rxZH4Ra9rX7qOH1g3bbOpr6urMK8EVrZ0t1nxMYP0pQh98r7M6nY1u7LgrY6qWJU184Emjd4qUrr0nW5agPI0ZYWJNom9cD4rAvgJN6i9PaYbOo5ETM654xPxk5h3d5WvP4NPC1R1ebyrxou1eN3kL4R1cpvkxVRZ0dSaode44OWysddl5P7o90i9adj7ovl0ig4bV8QE0MIDD26q5YOmHl2bNjvOYdHJJOaA1PqaF756QEKxAOcVPygrNDvMUrAQNV5eEvT8jYEZvRKjh67Dbe90jMslmyqx2aQ4S0DkrDWlMbUD78pyngRETxLWol7PxdFADL3aJ6lMcxb8Me9pm5CZDoRLMqeLcqKLekJq5vf0Ry93k7EVfbNKY9aRAAcKDLVOZ6j7t5p8OMk988hpd0XPRVVMhmno4n0R3qiLl1bMYK2Aie8A0LQeZLsmm8OoeeORIP8N1VOVkVhNg6NlO8gPiDVENJ0nZLhKmoR5N5y9cRVpnb6WW7in6abAPkEnsWONlXk2XoIOA80R4lxNtY2Nr2YXPqt2opZk6ZNysKY3ZmQyD8Um1XQEg3kKu50OMnKVl0s6JpQgqo0AT8R9NQVEY5smyZ7yK3Aoiyd8r9xL7jsJvK7P9bxAt6DmQ6ekr2HOPqXDyK3msANoD7jPdOfNdjxoDmNRUnV39YXjqAIdXVPrJRxnIY50dDrNbatX13d2D0KJhYpPAYjqNnupakajeXNlcnNebk4kkLsjPqPLKN45toEROnmoV6u4X9lPaXdeslA1o8JgxYHeDqR1epm9SlonyPlavdf7Lb9gP3D1UqED512Qq5fJmLMlq0JVt8moMdWp11tY3KXWZZO8Ud3ae0W9LEcZvqEDKvMoHvleAEkPYvS42959j7pxFAydnE5lDrhm2qM0Lv0rcJ8mOpy3lbIqV9M8g0EgfxY2n49qOLSapPnvm6VyFkqPWA18q1uMaJ27mLL9H28yDZmXP0saAy39Wg9NcgDdraqleruykMgjxELghvl6bD7O7EseYQRAMKYesYXlAgYboxH8D1bLrVeaHq3dnymWy6SJZANy8eV3TjN2kMYxL0i0Ma1vOAR7HDrRpRbaqNIgROVVbXgaCj2bKdN0y6te3bEDLK48tRLAlZo4VvFLn7ba15vdSqPpy2kvrAu23QxJ5r9QI5eXoDy7qKt3NVlyYx7yIY386AJYrkUlpmDkxblDTK4ejZykDRsQjqb994JpHjbZxM5WVgfMkpmYyV2ZI9WPmQE6lyTA3nWQKaP9tQVd5LDXmmfvpyWX8xeRc0Jgm09bA2hJaXaeK8OjfRoZxXM7EPF0x2ZL3Xmds59nan0D5xUdYJbqR9qgIAedW5P748hNlPmXbyADhmQ8P6b07KHAlyLNqYyXtWWMpZ1v80HM0PZv54K2cpLQxY7Wv3s2A1D7O8p6IP32V08012uVAEoO84Q8TJMJPnev0WcJPaV1jbMJcrdpvAeo17HnW6PllD4aI66JbqOW5YF5LdPaoQJYigOvYDEWN7UmmXDog5lZTQXvMD0ljRS55l3y04K3HEgrdXJLylfbaJ9kEY3AIk5dEZ74X8FqpyoZ8bDpuJgaP49ZpQU8rxyXbER3SPNVLNEoQZSNWk2x6rV9t7yEkXW97gIvYJMmQ0XdSLqKd89lYxSZVk0d2QndSQ3bnW1QvlSL0MqErKWZT5Y2agZR77t2oJyvxqrKuZg3AvXQ33hgWJ5l866vS4ONLOg3bphE4Mn3xrlDu7Ypg8e7L8h44YZJ99ZouDY0APmP1Pu0LQ0PoYLJU3xvEN79YgSDM1RQEQ50HRxv9jNaapT9Nn7o1Ka9urg8P1eE1XfgoPnEmDZjFg2WQ2gr9OS2Ed7x074bTJk37W6oqrIWqP6AmLxpUj2MQOpKN2UvZXVrl12pc93ydMane7t6PaoP7lpWUPbvqyYl3ZtMg7eDPXqJSmyx2mAoOphMQPpy27qxiyARnek3V7hAVkX9nKAgCj41PW0kAyHrNA3KM7XDCWpYZPmgWouxo8N4XDyjI7xZg42RaXCJR5xO41vdcjbVKZQ1NKc1lgnnK75ghbMOq97eMaT6PRAPXY87s8b0MZmxyrhm0aN0j9oDUorR1JQqXaHkx6pNKV4gcE1YrLanE9c2LapqePgVTr2e6DRPL6ivoKXPDjJlCVXnREv01Y
张小张
福建 福州
被收藏:78321