Labanoon - 泰语歌曲-天之花-ดอกฟ้า

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 --- 谱子vx朋友圈自取 --- ฉันแค่คนธรรมดา รู้ดีว่าต้องทำใจ ดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ ถึงคราวต้องเอ่ยคำลา ไม่มีอีกแล้ววันคืน เกินจะฝืนความจริง เกินจะไขว่คว้า โอ.. เพราะดินมันก็คือดิน แม้ใจจะหวังไปไกล จะยื้อให้ตายแค่ไหน สายลมก็คงไม่หวน ไปดีเถอะหนาคนดี เมื่อวันนี้เธอเจอ..คนที่คู่ควร โอ.. ดอกฟ้าแค่โน้มลงดิน สุดท้ายก็โบยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้า อยากจะรั้งก็จนปัญญา หมดเวลาเสียที ที่ตรงนี้มีเพียงโคลนตม ถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดี โบกมือทั้งน้ำตา ขอบใจที่เสียเวลา ที่เคยโน้มลงมา.. ให้ฉันรักเธอ --- 变调夹2品 --- chan kae khon t[D]amdah roo dee wah d[Bm]ong tam jai dok [G]fah tee koey god wai teung krua dtong [D]oey kam lah mai mee eek l[A]aew wan kern gen ja f[G]ern kuam jing gen ja k[D]uay kua oh[A] pror din man [D]gor kern din mae jai ja w[Bm]an bhai glai ja y[G]oo hai dai kae nai sai long gor k[D]ong mai hwun bhai dee terah [A]nah kondee muea wann[G]ee ter jer khon tee k[D]oo kua oh --- dok fah kae nom long [Bm]din soottai gor bory bin k[G]ern bhai soot paen fah yahk ja r[A]ang gor jon bhen yah mok we[D]lah siea tee tee dtrong nee mee pieng klon [Bm]don took laeo tee ter mai ku[G]a ja yoo dtrong nee yom jep ch[A]ah doy kuam yindee bok muen t[D]ang namdah khaojai tee s[A]iea welah tee koey n[G]om long mah hai chan [D]rak ter
q4VvoXKbKDTjEOQWbAW4snx4j2E80DuNMV5N697VIeV8D7lDNWcNWWRoN4pqfo2kjjp8VRsxeKar6mXPfgWWOD8a05UKxpJZnLN4T468YoNraXSombOEk6xjCyoYqdXOA6fqlM5qMWaji1elEv6nDbTW68400Ng6tZr6Lv1dZqhVqQlOMD7kiAXOEY96dAUY8KpQeRDaCJO8Zpno0KHAkpayvQxOCVrA3mYv4Wc3g2vbEnNxCv6oQVXqqyiJKR18174ETj3PbDx9JvF8m6AakD3vuN8K86ydeyHL5xEqAkrNcgVMk5lV2oCpg79gNMvbsx9QgRyDRdUpN3AJ4ZqjfAO3AkAmpYf2bbxlRp2bI89p0KNPrauo9YqVWWWnFxrM3Mr7eoIM4vMYMLg4CN3OpMvEpkupaMJ5Elq5Uxdq70rk6JHok3lQEEJvHym4K869A7tK2RDb14b7cb9WQ69R1btak68OEEyPUK1vODKXPoU9AdQ3AdbguQX9DPbORQiRjQaN6N0Lsb4ne9pl2mhXg8g0WlobTqaQ2DgXvpU8vJLOqa35idA1xm72JLSZd9Ox99QdH3r4NoVOJEHKl9alYvPXHdeM5DkpZMu3RK47O148Fp7Y0d28l3IAXYJa5MeMCloDDR1R2Qi8j2XEVPL7CYvQngPDnXC9ENY89D5yFrDYp7NP2kUMW0EXWeb9Iv02YXKDryiPD8nr9J9jUObJdNQ4j4iDmYyMOEZofxJEgy3MOqHoaMvAgJD1sAR21aykkdUo4RdXPWQbuxngmkXbXoI8N8x6ZDa8s0lb0oWE8NI5M8RNVXv0UlqPZ0pljrHAYDLPj3yVHP7VEqqOJZUxqdojmk5Os0lXqk8lNZUmMjbXEOK9ie5dq876e1Sj00EQ8qd0fbvD9AWoOnHlWkm1ER1YharQdb0qp8fWRQqPnxJyI6E3v83o7Wu8LA8Q8ybRt1Rdr2mxyAu571DW717OSDQ32LQyYDhp5vNnXpb5h32lVp2Dg4SbxQ2p2L8vh4dZ07a6KRU2Nae61rMyURE0qn7xR9tOQ47anemZHR0ERQdQjoHO75jaQZNRHmKW7eex5ESran8R7m3WC3PVMberj5HQEOENkn8lIMk9NV5lAocXkNb9ngnvsOolaXJ9bXhajoWE2oMvFqVPevxb08cg3lWPMRn9ibeA1rq7Vnur43xD54p9tM7XyEZDXlsl8brE1mKNirxvpaWqqvcgbRex9nxDTxqrOJvDEZfKQO0mPmqETW3db60j68T4AX074PL8H3OLNpJe5rckVVQ6OvKbiYRM20DRK3TWA6JpPjnnIEMxbxg83AHxWr1POdj3t91qpa8WkDfkNJYgXaoMsYom61VaNjUnqrg2nPlntoYnb3bYJRtbrKaWaQmKT59ka9Q1E1iERlm257vEt3XQy4XanATM8pWE066nhW0MOnyX62U9x0qJoW0gHZD1WNeaJ0uWY8j1qlE9cXYEZlbK6YIjo9k55xQ2hL5yNye86nUlqe11Nvb1sanqYYlpW0ugMajMm00RULanRE5ZO3HLpx2y6Yv8SXNjM22O35irj1JAv4eESZJ898kLRPfnq5qrd4Z1iKy5ZKkPyyhQdM8pO6E1Ivo3OONjx9H1gZ191OAlCpmj0e6AydHoMKVQxaOWU7YkAqv3rKi2ojMaaooQt6mEaMNgpAInVZJQMZOZHE3Rbdx4LQcAY91ZeqAAf4q6RY3p27FLEe6r4dreTrWyQZQk02H4L7x7vnjjsQkOdYkOaxSdKvZg5nJ0CjxXYxLnP3sJ8N8jKvrdc3920EAXbMi5LQnvx9o8SopY0E2Xb9idEDAkjyMLhd9dYMlmYkU82PlMJYq0TxdLp578ZeunaxZ1vDeNioXQbo1ZWASK85Edd3vlCmgOm0247jfr22D7M5JmtWQRAopgX3feRAj4OYxxC1g9j2k9DdTOZ6NA3qm5HpXDOVNVQvU7gW2WMdnKuW3OyRmMgMsqrbpZARmWF16vJJPyaWsx3Oon7gy1fvlqb5YKXAieNAa0MJ5Oi9YjY8Ro6ptq3aeMqE6AS5LKAmR2pMhdEkN9jyjriqYA1PDY76fDWl4ZRaV9hV5LMJ5K4bSPQV8yQVAXF84D9nYenECnRvNO3MomFNZWg98Qkqc8vymqnWKrHXNb4qnD5Lu59OloKQgli38NlrnxbQiOdMgWOaXkFQgdNEZAj1HWK2Vg8K1kTaW8Z339J1hnOdAd9VvJHmMJ0NYLbQs7OPZLeV2YFjx50PDx8liW5MREXy77uZQYRmepPKi2moD0LWPVcrL7D6gA22imyy6Eg9yEuQqNDbrl4ktA7dpWa9JoU865v6lMAoUOYxD06WmOfbQJKqQ40NhjOxZ1eaaJUZeMrQ5YWqU2N1pOedjnc6xpdYgqjAs2qaA0Y772CpDEW6r5RRcl2ZOMRbPQFM4JyqlDqetWjxVN4PZacjZ2gE10LACRdvQRxa3KCoE2ADAdPnUqd7mQkM3NC7DRYAjaLJCOKMWJW3okhL94ZAD0nWsDgKkgVA4XH8XjQRdl2ETVxx1rO1OEFmAgNNmqpdiyOKbXqeYAtDlEbyrxjNsEbOP67Ra0CP6MNWakMpt3nZZXO5WOH2dLx78W11uak79eJA4jIEdJppDMPeu5xYaN5724fbEQ7rkl3PueopaDLQ0ESZml1ZYYMDI1NAed3l9XfP6rM9ke4QfyYpZblaZEcVVL5A4xV4i4837moX6mIYMAZoD7nPh7ddWdeKvEtkJ8QYA0EdC84pEr4XXrI4AVL9LqL6I8KV2Z1pm0snjag7QZY7TR7kdYRkVXiM7evej7aMIy69eYElmXCgnlN5V5OnU6RRZR0PjYU88YEkENoeCXpDXNYKlbub9LMmE78pclv6O5v92PsYveY85r77COEO60XMKZTelQMLMrOdC9640Jdyv6tV26WYKeR3U58gDg3VDnhlV0x8YYRYH5lLZqaOZycJX9AVMN7OHyjmdYQZM4S4VK3Oj4EVfj9ddlygVXSgedZ5EnZ0F3mXbYaDb1ub0jnXZZOKfpLWjPXDRLt0PK9vXjKNtKXyvr2Z96FYNaRAYQ4Vt30nrV32q8Cbjq29kgq1hnK1M2O35qsvEex8aYy2CroDKO28AnIQVdE4ao69U0Lymqrd7MunyJKmqeK5fQJYkkje5oirNj0V6glJs3pRypZ6ReS8JR6pxLN5Iv4moE5ools1n6dQ9vy0FVVvkpnkjrI1rJXaQ9OXuQ3bVkvdkaUmW040nlybTbWL1KbmamCAbQE4n8eEUAaOnqq2JoHKWg6YxKrkfLL3jVWoMLc2kXnvrvlOcLeg6RPXLQI8kqK2Zvo2IP6L529nREtYOr0MrZv2FQV90l0J5xtnOQZn3eKJu25WNJlZMgSlxZ0Jp78ECy3O5A9x7JCXA28ED4n8Fd6gPMQD33tYvroLgQ5dH8PpNAMXbWHr0dm82A4jH1NvPE5KgEUAOlJMl1QOHNMAgRPePqt90WQ0KealugkbNx0xQEt8Z2Jyy1xRfARqMD7RejUbqRZA67rWtPgL20ondLCXanYneypZTv6yEYXJ6XuX1voZ0nO7Ur0Pa67b19TO4yNME0a3IMq6o8WDb5hpgqDKMZXeUPNnRele2nsOLmXrR7lMcalae92Q17S4X0PL33b3C96OY1PebmhbgyyOpWAnHqE3rVLxbnck2gEJmNQgULx3X2QpPoCjZKYraXqKfYLZbWPy99S5oZD6EAoPFgXEv7RrLZfPV8r2o5DDh062RaDEYOTAEDlgEaxrH8pyelYxARTbYX7xmJ9qfQ7aXJ4oYWuPY5Apv2VpULND7jO8M1UX98e2v7VmF7EZQ5
张小张
福建 福州
被收藏:82312