{meta: 原调: 1=A} [A]- -神圣的灵[D] [D]- ·来充满我[G] [G]- -充满我生[Em]命 [Em]- ·每个角落[Asus4] [A]- -真理的灵[D] [D]- ·来更新我[G] [G]- - -如今[Em]活着的不再是我[Em] [Em]- - -乃是[A]基督在我里面活[A] [A]- -让光进来[D] [D]- -驱散黑暗[Bm] [Bm]- -喜乐进来[G] [G]- -代替悲哀[A] [A]- -赦免进来[D] [D]- -赶走怨恨[Bm] [Bm]- -让爱充满[G] [G]- -全然得胜[A] {title:来充满我} {artist:小羊}
苍鸽。
陕西 渭南
有谱度:1665