{meta: 原调: 1=D} {meta: 选调: 1=C} {meta: Capo=2} {comment: 节奏型} {rhythm: (14 3) (2 1) (~ 3) (2 1) | (d u) (o u) (d u) (o u)} {comment: 主歌 A} 这些[C]年 一个[Am]人 风也[Em]过 雨也[Am]走 有过[F]泪 有过[Dm7]错 还记[F]得坚持甚[G]么 真爱[C]过 才会[Am]懂 会寂[Em]寞 会回[Am]首 终有[Dm]梦 终有[F]你 在心[C]中 朋友 [C]一生一起[G]走 那些[Am]日子 不再[Em]有 一句[F]话 一辈[C]子 一生[F]情 一杯[G]酒 朋友 [C]不曾孤单[G]过 一声[Am]朋友 你会[Em]懂 还有[F]伤 还有[C]痛 还要[F]走 [G] 还有[C]我 {title:朋友} {artist:周華健} {author:老友}
老友
河南
有谱度:8250