毛毛 - 奇迹再现

[Em] [C] [G] [D] [Em] [C] [G] [D] [Em] 就像阳光穿过黑夜[C] 黎明悄悄 划过天边 [G] 谁都声音 穿梭轮回间[D] [Em] 未来的路就在脚下[C] 不要悲伤不要害怕 [G] 充满信心 期盼着明天[D] 新的[G]风暴 已经[
江苏 盐城
被收藏:613