{meta: 原:D} {meta: 彈:C 唱:C} {comment: 主歌} [C]害怕伸 [C/E]出 [Fs2]手 [F#m7b5]裝作 [G] 什麼都[Abdim]不想[Am]要 這樣[D7s4]也好 每天[Dm7s4]說服著自[Abdim]己 在原地停留 等著你 也等著我自己 你若能懂 現在別再猶豫 走進我的心 {comment: 副歌 1} 誰 能夠找到我 在人海中 流浪等待 愛 將我的輪廓填滿 誰 想要找到我 多麼希望 擁有一個你 讓我值得存在 {comment: Bridge} 你能否由衷 容納每一種的我 我會願意 賠上一切去愛 {comment: 副歌 1} [Ch]誰 [Bdimh]能夠找到[Amh]我 [Gm7]在人[C7]海中 [C/E]流浪[F]等待 {start_of_tab} @ Dm |-x---------x------------------3-----5-| |-x-----------x-------------3----------| |-x-2/3~--3-----x---r1---2/4------4/5---| |--------------------------------------| % --===-- ======== ======= ======= {end_of_tab} 愛 ~ 將 我 的 輪 廓 填 滿 誰 想要找到我 多麼希望 擁有一個你 讓我值得存在 {start_of_chorus} {end_of_chorus} {title:誰} {artist:李友廷} {author:Jim} {define: C/E frets 0 4 0 3 fingers 0 3 0 1} {define: Fs2 frets 0 4 4 2 fingers 0 3 4 1} {define: F#m7b5 frets 5 6 5 7 fingers 1 2 1 3 add: string 2 fret 5 finger 1 add: string 4 fret 5 finger 1} {define: Abdim frets 0 2 4 2 fingers 0 1 4 2} {define: Am frets 2 0 0 3 fingers 1 0 0 3} {define: D7s4 frets 0 2 2 3 fingers 0 1 2 3} {define: Dm7s4 frets 0 2 1 3 fingers 0 2 1 3} {define: Ch frets 0 0 8 7 fingers 0 0 2 1} {define: Bdimh frets 7 0 7 8 fingers 1 0 2 3} {define: Amh frets 5 0 5 7 fingers 1 0 2 3}
大吉爸
地球
有谱度:15