Yinglee - 泰语歌曲-用你的真心换我的电话号码-ขอใจเธอแลกเบอร์โทร

แวบเดียวแค่ดู ก็ทำให้รู้ว่าเธอนะโดนหัวใจ อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหน จริตมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งาม ก็เลยเก๊กฟอร์ม ทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูเฉยเมย จนเธอมาขอ เบอร์โทรเข้าทาวแล้วเอ๋ย อยากบอกจังเลย ถึงบ้านให้รีบโทรหา เบอร์โทรอื่น จะได้ยินเสียงรอสาย แบบ แบบ แบบ ว่าให้รอ แต่เบอร์นี้ จะได้ยินเสียงใจบอกว่า ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก หัวใจ ลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไป ใจให้เก็บรักษา ยอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรก เห็นหน้า ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอ แลกเบอร์โทร ใจคงขาดหวิว หากเธอโดนซิวเพราะมีมือดีโฉบไป รักแรกของฉัน ไม่รู้มีอีกเมื่อไร เอาใจแลกใจ อย่างนี้ไว้ก่อนและดี --- 变调夹3品 waep [Am]diao kae [F]doo gor tam hai [G]roo wah ter na [Am]dohn hua jai [F]yahk bauk leua [G]gern wah ter na [Dm]rak kae nai [G]ja rit mahk bpai glua man mai [Am]dee mai ngahm gor [Am]loey gek form [F]tam bpen aum [G]kaum tam bpen wah [Am]doo choey moey [F]jon ter mah [G]kor ber toh khao [Dm]tao laeo oey [G]yahk bauk jang loey teung bahn hai [Am]reep toh hah --- [F]ber toh eun ja dai [G]yin siang ror sai [Em]baep baep baep wah hai [Am]ror [F]dtae ber nee ja dai [Dm]yin siang jai bauk [G]wah --- [C]tahn gamlang khao [Am]soo bori gahn rap [F]fahk hua [G]jai [C]long taplian fahk [Am]wai dtua ao glap [F]bpai jai hai gep rak [G]sah [C]yaum jam non ter [Am]laeo wan nee kae [F]raek hen [G]nah [C]fahk wai gap chan [Am]na hua jai kaung [F]ter laek ber [G]toh [C] --- jai [Am]kong kaht wiw [F]hahk ter dohn [G]siew pror mee meu [Am]dee chohp bpai [F]rak raek kaung [G]chan mai roo mee [Em]eek meua rai [G]ao jai laek jai yahng nee wai [Am]gaun lae dee --- *[F]ber toh eun ja dai [G]yin siang ror sai [Em]baep baep baep wah hai [Am]ror [F]dtae ber nee ja dai [Dm]yin siang jai bauk [G]wah --- [C]tahn gamlang khao [Am]soo bori gahn rap [F]fahk hua [G]jai [C]long taplian fahk [Am]wai dtua ao glap [F]bpai jai hai gep rak [G]sah [C]yaum jam non ter [Am]laeo wan nee kae [F]raek hen [G]nah [C]fahk wai gap chan [Am]na hua jai kaung [F]ter laek ber [G]toh [C]*
P5eqj70PJ0hlNVAlLqbZt4jgpbXP7ETeQp0KQpnxs8y4E9YdaRUKxqVQMWJRF6En8O7VKaU7Yn4MMDRxueQLVQAglYs1nvbk6dmVt6vjYexxAWIr1JAaNm4eSxNW4j3DkXIY8lYVMmbdU4vWlvegrJu1ZV6mWkpWT50bAP8g80foAdXVmrWjIM3de0llNMSXO3vnY2nJfnYm3jRqExFAlpJ1o5V4iV5qrD0064CoQ8oj47ZgF3E4DOl27MIXl0qm72xrF2kny5ZvyJCrbLypMqeZFnWg5Lr116FmdyeVbjm6u3LW6O7PrpS5Mpa1DNrqCQv9RKWkgnc7qa9oKeR4FlypAP8x6QIMDxLdll1rIbpVPxrAodCY1A6r7mkMTRxaDJ01dRsgm3y9jR7NIW8l4ADrk5hZLe0YEn0OtEROlQjAVXsKQ56vEPvyf1oZDNAmK1iqnpO79YgkcxX3gdZv6aFAO8p1Q1YXCMrkXLvbaDUK7Z1AxxKpHLEpap0MxaFr7pOKK6A1fqA2jOkNvZhNgXo13E58sJ29ajx0RkIKxvVvb8o0IRjv504Q4lto10RNvaV0C1ZE0JQ06MUmA1gvp92pU5eqNxx45JCk7DypAMY8CrDVYJ8lkgiM8NON62aRUWKonR5bvdC6vpxA3xEoijodNaW7ZWCQpX6xxKQyURPnX5e00DI6gNyDmA8etQZJWyd2R6tYQMyv3qZeCOnxyrbYrli4PLNoPgYNuOyDNJnRqdS0pN6y01WViKYqy3WaVlskQ06m5djrhJjPWO5yvPId6LRRqLqRHoqk01J5ANH3OVYZL9VKU8OdbpoapRum50aRdW0XIdKydoL2dvFVa4VJkQ9afya04ePYAjcZjoRroo5JS7d1bYd2odf65rrP3kWkSvD7x8ElynCmL5kx7OZgUZOA4RDDbguYW1YPYnN5C2eR6q8RaQUoLlVpa2k4I3mQk9PKa6FNVvAY2Mn7hKb53KEvaZi2YRZxZ4EnsEMZgryEAMCbm0kpmd7mCrgJp8Y8vdI9Xr7oQ4nAsQe180vLZntJ7LQvdv83FvEPY442W2UnM509oroKiQR9nY6j6gIrWY0OQEpdiqY6oZjOKZCDPLP2bAoYh1ZgbE7mRmcxNy4go7kNhRllMDL4XZFMqZo6lmVAi7ya96lYZ2cNZMx4J3P8Tmng0YOdKvT3lMPJ2ejxI61Rkpyv4KHM5d3jENv7IpbnEr9a6RSKAnRnQmRVF860q1nnROuXRYK4Mx2kSy4kP6EV0vCXl0gLgbQ2sM7WKDagpxu9pN0gLVMyc5KW235M10CLvA6ryQbatp6n0ggjPjUdMy8q9E9VTrQqdDjLWEuQ6bjRjxkNI5X8WxnNvNHJPp06qndPTD33AWvQNXFAdXqMmeaOIL1DkMm48ou3XKroZnxjH8e54q1jOrFYaQ6q1a4pirXDbvREM6UoNx1vg99dIZkPXR5q6jTD5eEg1RRRHlKjRvm7m8tp9kxYgNapI1qMElXemvCQge68n32xUE3pOM3d7KIr6YxYg9W5hd1Zv3oVVyI92EVy3dmPUOq1DkgVdNuPeYQVZRkmtMmPln7yRYTXLag153xlcnjOAD5kx5CW2rQW1ZdjIZ4vyVbR2yIeem0xEjEou2v7lQ9My5Hj0RxY6mkQt4m7nOkQ2rFe4DJJxDp3HXPllEa9g9IQrKQRjq1NUmaj7ZMR31fpb8o0DjYmFneprOVOpOi205YDJq3dUyQkyjygLbsqeELmyd8yUPv3n1j4oXH52Rjo4g8guV8mrPpVe8tqjDEOjvj8CXrO8LWqVEtvZVdveO23saRdrjxL5ehO3nMZ52JgHO8Elv4LO6SWDm4xKDqxijxJx1MQJaiVQvgQj0PKS36AdlaZvvFYepAbykkZikeYn91ly0hn0bym68AyuR1rZEXMVNIy6JMpxjlQt21ZP5kdgNi8kdLDrvmWclKjvj0MJWuVDm25O00mH9bO07kax0iom574vxxpUMnb3LNRqys2E7MbvqO9TavkoloA26Sd5bOreNL0flPrLQP9rlfoOVdn3ZbrCjg74xJmmjTR24Lbr5VqcaJPjrkb6lUkQaZKVdYmcneYOpoV3VHZ30MplRJLhVOlyRKKM4iYEk5OY92nhr1AO5P1WaUe29lO6Egyfy6N7EEgOgHYqMDmojoAtnNmY7jRj4u5A7p8OoeoFQqYX17ov7TdlqVqljgnuoZknyM9A5ugAdWpo7QVU2W75xbPy0FYKK5VKkQjh7EjaYa128SWyX54nP4JFaPloKa807UO5kyAY680tKe1Og47l5ujWxr5OMbKC7aDPj6KvpSELvyXyOxOHx698romQMt02xVYK87mC314Xe3bZlUlmDvgLg3gFQ8vjleyyRuMEaL7RNPEhD0xZ2ordQuqRdVE07VZc92Z8ZnlgqhXaojopgnRCOnv53en8LhDOxv1RQ74TamQjbe94jtp4yPvav0bUWolR57JA5h2vv1kJePNi1m5KQXZgqCMQ8jvOvNou0lYEAKyAkIN4VDJKV6Yf6A1DKr4XRi0j2KVRvX6i1a3Kr1kxkT4elvmkbMbCoMqR3y186uOvox8gVlPTYR8bxmbRWF0RA2nkV2AT6nvnmQqyQUd3gQ0439ECPNKeRJLx6srK4MO4KP5hp2R1YeJJQf86n6YkJaEC39X01oJOrfovn2mrxPVu6xWnj3KNAfaNMLvDy07uWp9x93LNysMExYL8ELWHZpba2oxb8IayYX2oZ9gF3Dkv58v3AuMly7qoylXiaKpx76xa2u0LvXbb0vKUErgqdeJPvH5g4JjZkK2toLmD3ARXjI21qY9qYvlhXjaeE6NYxt5D2XDqDgnT69gLKdnYJH6MmPeL5rPiq3K09649qiqbxd1RoJlTjNpoKnEpdTKVQxoQnLyIjd5lJZ63jt0k6q6AproC8De7ZA6neu55gaXNdpkIv2qvR93WgU3ZLEMLQgECQy5vmaEXbhnVr2ZrrKmhrOxO54kMZCQy0nKDNEQf8mN7NLAkVcJ5n9v9MR4S32RloOZVPH4yVgVoJrau4rZDV78g1uqN4e05DjLioJ4jj4mLDUoV8KPL944sYYZra73ZJh51rNrbdvEsVMKdr91V5IVmqYPgOd5hROZX6o1b2fg70mvRAKjTErYQ6k6D2sKyOjXaX8lFDMnpWP3ZViDQgZ2OyOWfmeOx2rjvotbkjAbn5ejibyRnO4VW8Ia1Jg2EDnXTjJ4vp8Q8kcQ962VvKn7tRA9x1WLEPCmynPoM1gMu47OqPvQmvh1E9YAMWYQh1PYJmqajYuNQomaQWMpFodDknO4jdHKJj1NxZnYfMZDboNEZQUPLyxWONplSOZPM3PmaMSmQDeqAMnoI9e6n7DygdUr7WWndej5Trg0mEv9JMC772l7PjlVUYmVDVRaJ6Cnx9ZxQvVRHRK4A1bPpxS41aZo95a1HMqbPRD99NhMOOZq5Oa3ujkg1Xy9yEtvnDE19nW5tRR2ajoqLLU9WAOYDxrAiyD1Q0gbnxhVlYxlYgENHZpxrqLR14CWJpvbyAQYtM9nOjvkp2c6O3Qm12Y8IlvLJkbkm5fxPEAQr5yXhNK752non0cPprkynX5OfALE8YZ1XxFkNlWRo134S7rxWNe6y4f73lljDgp3SOo8792o9WcN1WAeLgqAuZqJpkXVR7UZZ1Pb0xy7tVeLPkQypMHYdjDJlxDDhk47DLZ5VZSkp8O0lAlEt2y8DArv70IjdeodjdjnSN6VoK4nVktMyevjL3gac50Dn683VktLXER3QA5qhpXQ1LZarvu3K5kYJLk5hqL8077QkZHNRpb2k7LrTk6j5g6AK0Ik3KaNAoZNF1qADnJ4yaIPLEPv8P3ZtE6JlAZpo1uM5XrvvPqQcQnEx8QL5nIZm9mRQo72S41xndl9NkuLeENbXDlKfKEpZ31v5esmpdvdnrKZUjxV6Npxjmc1vQyYPlabFWlad4O5y6cWWdXr11WvUD5rmkDYZ5SD8Nm9Z7maFygOnNMxprFlANmqjNnefml2o2XA09fkb8veJaJEu02p899oLbS0NeVMpQOaUy3vblbxa1HRJbOOZanAUm9n0Dj9NlSKm4AP4b7xtVqjxnX1e1uYVrvaQ1xvcEy8xJ95VKcE8A5LMYekT0Jar7kv0XtbVpmKbvYOt9nM1XYpYRf99dYpvv9KhqZK98EP18faxKer6jZyfv8n0Kkn2rh0Ak7Q4YgbidJ7Kpva14Ioa6MZ5rWMHOLJeZrDnZIEWXMX1aLnIVOWeaPWkkUmvgLQbAN5TmmMpxJ7M8h6dJNM92rVUdMY0KggYPcrAbWqpZ0EfO17N2MoeAUJ3PX8LXrVi89MeZW7bkCZx9kv4M1DTZP2m9JYQnC2o9Pqyy1ot5XvlXp7m6t8RW1MRdLotLer5RyrXKUNdRZPk3R1FAEgpJaY6gfVjPMxK5JrUga0PXqdqyhQY7yRN2VJCmrbVpxXdPsvDqe7xZn8Um0byVd6E6HNljQjDrWqt3aoAK3ArNc5OZr6l9XKFDx9nAZAEnhDYYbJkDgDcWkoNolv77SWEZnx08vVCvWgOLNeq7c80QKQJKVyTQAOVYrxrJh7nar60A2NSPlWPm5A1McxYdyO2m74UYRWdoWVraUNkWmeaK9DuJVN7PAqKQsbablxLAj5u4L8YRq1rXSQAPRb8OWesdg8KXoVQRtOyAOb85Jjtq36QaMroqS55m0Dp7g5FErdLlnNVdiEjZWlQ2L6C2JpQbDZnNTK0EOEy5xnhOK6ypWNM8fPeyN1x30lSrZeedmeOOcrqZ5bZ2r4hAyjPZZ3QluA4JRAemvYUyZkaZyqj6HjMk4bp35gINKbm7RXbWfeRqWRZmn0fQPk2MWPOdUlDA2qAaALT18rp1PDvxf1dWjQYey1C9VgqRKPpYFmKRqKyelJTj7aAoQ0WZI2qkm53yy5f6RkVR6JZkSbY799pJj1i2m0aDEPKxcon5PX585PHvNggJ3okLtv28v1PD2kU40PAZ6OE0hmd1RqmV9buDk0anbRpYtN2JNP5vJ4FJ1RZEKVlVUeM4m6gW1nteOJ1MyrnEc0PaRAl9mMFamJ6Mq7gNtAXD7VdL9mU1qYYOr9RmsqyWnDjVEoijV3kky6LriDWEmdb02rS6lD4KDMRlcQpo7RYybncq8Alj7rkltMl1PK54Q3sAnr9gX0WyHkRqQ5A6Y7TAVXY2PPVYH6Pdx2jqggSVmrg3Q99qI9rVJ14keLhLvdpkkmRmUQx1WgY8YPtXAgQpZ4ZqI0bplnyXLRSMdlnd4758uOpm2bOWv6s0YNJK4pW3t3EYJnk40Jin3p5OX9aou8qRNebLlp
张小张
福建 福州
被收藏:78346