{meta: 微信: mylovesheselina} 【【【请勿转发至音乐之家 谢谢】】】 有疑问的亲可以加右上角微信 -------------------------------------- {rhythm: (124 3)(12 3) (124 3)(12 3) } ฮักกั[C]นมาแต่โดนแล้[Am]ว บ่มีวี่มีแ[F]ววเปลี่ยนแปลงไ[G]ป ตั้[C]งแต่ทางมีแต่[Am] ขี้ไหง่ แล้วจัง[F]ได๋คือมาเป็นล[G]ายต่าง [C] สิบสิห่างหรือซ[Am]าวสิห่าง สิจับมื[F]อกันหย่างบ่ซั[G]นวา หัวใ[C]จสะวอยน้อง[Am] บ่หัวซา บัดสิเว้[F]าไปกันบ่[C]ได้ [G] {rhythm: d (d (d u)) d (d (d u)) } ไสว่าสิบ่[C] ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกั[Am]นและกัน ไสว่าสิฮักแ[F]พงกัน ไสว่าสิมีกันตล[G]อดไป ไสว่าสิบ่[C] ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกั[Am]นเรื่อยไป ไสว่าสิบ่[F]แบ่งใจ ไสว่าสิมี[G]แค่เฮ[C]า --- [C] น้ำตาพังลงหย่า[Am]ว หย่าว ย้อนผุสา[F]วเปลี่ยนใจให้จ[G]นเซ บ่[C] คิดบ่ฝันว่าฮักจะฮ้า[Am]งสิเพ สะเลเ[F]ตดอกนี้ไร้กลิ่[G]นหอม [C]เฮ็ดจังได๋หัวใ[Am]จบ่พร้อม หรือต้องย[F]อมรับความเป็นจริ[G]งอิหลี [C]ให้สาเด้อให้ต[Am]ามื้อนี้ ให้ค[F]นที่ลืมสัญญ[C]า [G] {rhythm: d (d (d u)) ((~ u d u)) (d (d u))} ไสว่าสิบ่[C] ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกั[Am]นและกัน ไสว่าสิฮักแ[F]พงกัน ไสว่าสิมีกันตล[G]อดไป ไสว่าสิบ่[C] ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกั[Am]นเรื่อยไป ไสว่าสิบ่[F]แบ่งใจ ไสว่าสิมี[G]แค่เฮ[C]า --- [F] ทวงสัญญา ข้องท่[G]าจนจ่อย [F] ไปมิดจ้อย ไม่หวนคืนม[G]า {end_of_chorus} {title:【泰语歌曲】说好不抛弃-ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน} {artist:Kong Huayrai} {author:张小张}
张小张
福建 福州
有谱度:53986