{meta: 微信: mylovesheselina} 【【【请勿转发至音乐之家 谢谢】】】 有疑问的亲可以加右上角微信 可在微信求谱 或者有其他需求都能尽力帮助 -------------------------------------- {rhythm: (124 3 12 3) (124 3 12 3) } Hua jai tee [F]bahng bahng mun salai long nai pri[Dm]t dtah Meua dai [Gm]roo wah [C]tur lae kao mee ar[F]ai gun Mai koey kit r[F]awaeng waht glua Wah [Dm]kon glai dtua tee sum kun Ja ao [Bb]meet greet glahng [C]lung Hai chum taep [F]bpahng dtai -- Dtor nah [Am]chun glaeng tum [Dm]meuan mai mee arai Tum meuan [Am]kon tee san nit jai bpai dtahm [Dm]num Dtae lup [Am]lung glup tum took yahng [Dm]tee jai dtaung gahn Num [Bb]pah kwahm rao r[Gm]ahn soo jai [C]chun -- Meuan hua jai ja [Bb]kaht raun [C]raun Dtaun [Am]hen tur gaut [Dm]kao Oy mun [Gm]jep mai [C]bao yahk din [F]dtai Mai kit wah kon tee [Bb]yoo glai [C]dtua Ja [Am]ruam meu gun laup [Dm]tum rai Lae [Gm]praum jai ao [C]kao kwai mah s[F]iap hua {rhythm: d (d (d u)) d (d (d u)) } Meuan dohn nahm [F]laem taeng tee dtrong glahng h[Dm]ua jai Riao raeng [Bb]mun mot bpai [C]meua dai hen pahp [F]dtum dtah Mai kit wah [F]kao lae tur ja tum hai [Dm]chun dtaung naung num dtah Mai kit wah [Bb]kon nai sai [C]dtah tum gun dai [F]long -- Dtor nah [Am]chun glaeng tum [Dm]meuan mai mee arai Tum meuan [Am]kon tee san nit jai bpai dtahm [Dm]num Dtae lup [Am]lung glup tum took yahng [Dm]tee jai dtaung gahn Num [Bb]pah kwahm rao r[Gm]ahn soo jai [C]chun -- Meuan hua jai ja [Bb]kaht raun [C]raun Dtaun [Am]hen tur gaut [Dm]kao Oy mun [Gm]jep mai [C]bao yahk din [F]dtai Mai kit wah kon tee [Bb]yoo glai [C]dtua Ja [Am]ruam meu gun laup [Dm]tum rai Lae [Gm]praum jai ao [C]kao kwai mah s[F]iap hua {end_of_chorus} {title:【泰语歌曲】替代她-สวมเขา} {artist:แพรว จีรวร} {author:张小张}
张小张
福建 福州
有谱度:55004