Pop Pongkool&Wonderframe - 泰语歌曲-Undo

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 --- 谱子vx朋友圈自取(mylovesheselina) --- แค่เสี้ยวนาทีที่ไม่ทันห้ามใจ ปล่อยใจไปให้มันทำผิด ไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้าย ผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัว ว่าตัวเองรักเธอเท่าไร และได้ทำร้ายเธอไปอย่างนั้น เรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไป เพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจ ถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้ง จะไม่ยอมให้เธอจากไป กด Undo ตรงไหน มีทางใดไหมให้แก้ตัว คนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไป มารู้ตัววันที่ไม่มี ที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไร โอ้..เธอ กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า ทั้งที่ใจมันรักเธอเท่าไร แต่ว่าการกระทำมันไม่เป็นดังใจ ทำเธอเจ็บวันนั้นและวันนี้คือใคร คนที่ต้องมาเสียใจ เสียใจ คงเหมือนกรรมที่ทำให้เธอมีน้ำตา คิดถึงเธอจนต้องมาพร่ำพรรณนา ตัวฉันเองคงทำได้เพียงภาวนา วอนให้เธอนั้นกลับมา ให้เธอกลับมา กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า --- 变调夹3品 --- kae siao nah [Csus2]tee tee mai tan hahm jai bploy j[Bm]ai bhai hai man tam pit mai ko[Am]ey ja kit wah man ja tam hai r[Gsus2]ao mee wan soot tai pit tee ch[Csus2]an tee man mai roo dtua wah d[Bm]tua eng rak ter tao rai lae d[Am]ai tam rai ter bhai yahng [Gsus2]nan --- reuang wan n[Am]an tee chan dai tam plaht bhai pror c[Bm]han tee tam hai ter sia jai tah dai ya[Am]un glap bhai eek krang ja mai yaum hai ter jahk b[D]hai --- got undo dtrong n[G]ai mee tahng dai mai hai gae d[Bm]tua khon khon n[Em]ee perng roo seuk dtua nai wan tee s[Dm]ai bhai[G] mah roo d[C]ua wan tee mai mee tee dtrong n[Bm]ee ngiap ngao tao rai oh [E7] ter gl[Am]ap mah rerm dton mai dai r[D]eu bplao --- tang tee j[G]ai man rak ter tao rai dtae wah gahn grah t[Dm]am man mai bhen dang jai tam ter jep wan n[C]an lae wan nee keu krai khon tee dtaung mah s[Eb]ia jai sia jai kong meuan g[G]am tee tam hai ter mee namdah kit teung t[Dm]er jon dtaung mah prum pananah dtua chan e[C]ng kong tam dai piang pahwahnah waun hai ter nan glap m[Eb]ah hai ter glap mah --- reuang wan n[Am]an tee chan dai tam plaht bhai pror c[Bm]han tee tam hai ter sia jai tah dai ya[Am]un glap bhai eek krang ja mai yaum hai ter jahk b[D]hai --- got undo dtrong n[G]ai mee tahng dai mai hai gae d[Bm]tua khon khon n[Em]ee perng roo seuk dtua nai wan tee s[Dm]ai bhai[G] mah roo d[C]ua wan tee mai mee tee dtrong n[Bm]ee ngiap ngao tao rai oh [E7] ter gl[Am]ap mah rerm dton mai dai r[D]eu bplao
eEoxjePaPOF92bN6KV6yhnZ035jENRuqkpyqLl7pS3oVQNXQlJteWW9Leq7XIpjgeePLW9uoZWdPmq3bTbVVmMZEo6Ce9XYV3Db0sVnOQ8mdKPfXyQv0PJV9SDMWR6ZgEaubVnREJ9MNFMo1WYZ9NNfKMm8ErlWDCRgJvJ2730iLJJZyJpyrIqk62J4D6liNOK02n9pQcManqPKLKmIJxLN1AR69HKlqj58gDEiZvXPXNyggf54gqR4P3pCkNmA6Dl6ASrE1LALgvJtRyeZ6M6nEHjVDEJvJZ1ibq6XPoOD0U0pnDXoLyMfEK7O8Xd3EfX5xWR7OrdTpMXYaY7ryt4yYa2eWDWUgqNbQoEVXFdAMnPv2kYi9VjLOMYLjt1Xg8rLLX8Cpnj6q1RxAcb3kyDrZAQsjRvlJWan5fPR8o0jMYXU4lVal79YdulJ34MnLE6HJkQOyrxq6FM8kY2E2oJcWMK0L8JnrimWVqq1JMoUbqJZPj7bDUnQLvmP7jrIay0ZnLmm9UvngE8WK2xFJRL9keodAtm2JNV9g4gCyOvl8Pl2LUgqRylmNW0Ib334gKjeKI8goqbnNm9Cr1MqWrQegtL7nNJDe8YIdDKV4xqe0fx970kE6ZRIpLoynD0m0T720eE6Q5nIN38qjgKbpIgaD1LpR7oc7qZaR0Rl8H6od8QVXX6sy4PDqod9jTqNy0rJrndSjEeXYb9oYfM3rmdYejjSd19OQpVgYIEXJoVmbWJSAlk9XlEn8f7K3WD0PpahKxZDLrgP8tX3Z3jyW7yU6qbkbg2WAiv0Vk13NK5ij1opW01qZSWjY0r7kMNSrYRQO7g7Vu5RdPR3qXXCROJb7DojOF69l9jNv0Oc1PNpQqEXeH7Kl01mvEPSMVdpy3qdQU90Pdr2mDbFyXn6lj60pI3avXOQDP5TYvmNyJjOaHZExgjvxLeUbN3x8KXpjH5DZLjZMDnHem0ppVLO6Cr0ZnWEy1kCMdZ3QDAv0UDMMobQAA2CLXen9489AhQbLnEbLj7ckJg8pkxoPt49nE78m75S5eDJj6nd9tjOY7VW2YASW63OM5YdEcM7XbrlrpYcEeRMYW88EhdAN9j4ReeCjQ54oL3VPhP0pgj92x8tA9xOrQm3ocekmLJLpAWcZoKJ85vmoHdyjPWg6gDuK6K34aLDKUvKOvQAeMnCEg6VQxWvNiRjvJjLqRkUQq0KjKPKACEWd8WVvO5tQlaZeAqd6sN41yR9jybUrEyXEL4OOcEman4qy73cn4XrP3x8mTOlp9EJaEMfvAemaP9nnu1vWoDLMQ5i9aEdAYPNoC0xeWW7ZxjF30grmk8WNCe3Ee7ejb0hog3pvxkVxCVdjoaAPAMiAnaDPxNgVHl3plEle9nCN2bay95WYc0NNbLog11ieONLr9loaioVP7J3ENRhRg3N1EOOMCnXo78nlJKt1j54Px18jhxmbo1mymeFROWEJRZdyin4dvglQDEHDpRPOd1KWS7Qjbl6rEpUpb0d0rxDmCPq9E1qq31CDLK5D1vLvs21e7eoA83HV6KoMaOK7T8l9OP80W6I5kVqE3q5ZUAW7NK2qX1CLRXMkr9M2T3eQjy7gAPfVX82oPdZjuxRRANl6XMiZN7Z4gnjNh3gLvpRYy9HP11PyjpnmHn38QaP1P4ia7mJlV8YOslpbWA9A7XhXod5gr4g9HJNAlL8vlXC1rXnA00REs0mNWjnlodtkle1eAvKoC4nJ16eY36fd8q4ROKpysONg5b2O64C2nQp9Ye9WIWKDOMXQxvFMepn8y87QFvldkd2Y8EIJOE6oOEXpujyP18OQe0IEQOlZ0J3bHPo9mMm4vxcMQvAR9xNyUDQ0RnPPE2ibeJkREL0psxnV5n0JxMHNDX5n5Z5jH6W7x8mVEQtNrVr9M4XEf9eMVLxOKZcAb8qrK3xxUW2vRgbM3EF9kdWmyp0OiN047LkpvZFYmWX60Z5miER9jXg6oKIQKmx965v3C1xQ6jk789tMld8WvYMEI3dm42xgvpfyngN4E2aPupbKyOo54LiWoa01WxPWf8vvmg2KdaF8el9j0VJbuO95Rber8jF1LrA0JElKuJWYRV7MPvINx4qWpPW2T0EDKWMVKxIeZA5pQ739TagpDNgkoOsMOK09qMbOfqo1jra06mFgARy5901ouOdY12dE8NSJ5g1DW3L3ubedELblkACnvZk8e4A9SKqmdbvppphdynvpW5JmsXVxreWQ51Ca92bAWvoJF2P09D9b9lhQomarXXoPIeZLmxEAObSbpW6npMxJIpN1v7PYvmtYnA1kXmggH93Wpb4LKdSyJWREE64JFvmgvYxEy3Cr5Wp5ONljtA2OaWemgZFd9DPMAvvOcLbjEAlqo9CKov0re7Q9IgKZgmgJ3kTEMVPOj8RoubJknKVJEoFrAjQ4L9Woip2OgjR9VmIR3YMe999rTY05Qx5NoQf98xrXk81bHk36Ngn6J0imvrLR1blmC76xbKqv1JuRqpeKbWK0sgjMZ2gAPJFOk62DJNWmSQX3AQneOnivp4VR9DnvU9lQAWv41aSWP94ZP316hx61vdOrPNsN8djryqAMsR3DJ6Kp5RtK74EWRDVWTWLgDrLvg4HXoLx8oLjLHpZOraVvJgIVqJbnMOEOcYjle9A0pLuXDg9Dk3rbhyDdDno3EpTNEvepD3ZLTkP94L4VvKc9Zq9Wb1LQHbjkLeODW0HW2ZL0LDbVF00rMn0kDMUADqp7k2KmuZJq114AdeHRx3LLJxyZhm5PEx33Aph3ZDAEP133frXnopXn5nt04oNqLnLbCq5J1lOQvjCXDKWVnAMZIPYEqnLn0JUedNyoVMv9f4VpYdb45VfblgNElVl6Fvm3rev9aqfWEyoVeA6dSZXPqMLykOhMdq93QWAqT13km2x25dUe2Dbam24jC8yDdoo7rpi6WKpL7VKYHq6pW3ANOOFveQ3xnRMycxZogZRodnsN2AdjLoq7fP8M0E0RA1CMqpM98WnjCjVp7MYq7vUYo4Z93ZXpIEna98m6Q5c7AvLpdAkQI4lYW9JkkLF0AN8EWXpdhV0eM2Lb6XHMJ4j9D3PqINjxk7OWVaCgXlLlXjd1C9qEkADkXLs6a8vZ70xaH7oo3elmXlcpY6K0N7NbsjaA007PDDU9WgyO4J11U03NoEPJLEFMVjAnQd8QTORaWxO95lINlxYWPNvluPX4adXNXmHR3r7YRnymSlqjx62ry9s6v8r1vQXxSEx0ng87QRc9PrA7Zq2OCZXPpRKbkQUdK8pxdE7OTAYxeR2vQMu6jxV32Y99C4WL90L8DqHEjdxR4aoji31dOOL373CLPlZJ6Z6MtAaa62mJ2vhbXJ4M1dlasVK3rWgLV4IlY4KPnR7LTbMjQPom3MCjyMDxN4reFrD84Jgl2NIpk5d8Zq9JsKZ8yE55jAf8leMkO16YcbKkLZ2YAXuvRoy5lgr3U1Jv68RlLRu044E69YW3UgV68YX0ADuAOmA7YexLFdZ0ynlQgysvbj1LgNxbS4gdZJJ4pWc4mVvJ1J7jUZ55Rql0AQhmk3lexQ5ASv0nk6PL0OhOg8peNjp8ukjXpvVb8rFrgMrb6P1Ph3Yxp5y24RtnZJyj6Q1oH6Xgyj5JayiZo9NVJLQaC6ALJXoDV2iDr5xr6J24iMPEe1MAo9IO63WDvXWgSvdWMj6276s5a4AePma2FVokJbdy6asmaAWnlEQbiQK5WL1JVAIAbj162l82fd5Ajp0oo1FmP3Q5NgeQuZor8EY67Ms8yZAaPQWJubloD5MlVyc9k6MZexyKC3kQKAJo64I77bDPVZbOHrXoPadXpYCDVmr9OQxqFbM21pVLOlhQvJOvQ6ebi81736jPq8Hg86mxmRXqfWOZo7WbxNse14m9jKp0tKNDPMpdggSvRZVpKlb3tn4QVE9vlbH9XO7e08mRhg389JlYAeSPxlMnERdpSa0ovnbjR7soJ1apxVQnSg3Dmr2a0oiLmRAN6rOxiX2v0aJDj7cLvpnQ8pm1fQ4eDQaYl7CN85RaWv1nCeo761N47xiWpQ71bJjMUxqN22eX8ACv4KdZJXgaigKL5aWlDlUj9DQro5LMtN8DyWPaPnu07WmWLj49taeL6R9ygeikQ0xMZd68S66PkooEv1CO4NgjNko1Igp76m28dLU69dLEMReKSDdbV6VYMkfkVxykj1mOt16O7ndRy2S2El2YDKDpC7xr9jk83XIZo6xDl9v1IZlALRRvJku1P0JQyZJVc6VmJQJVK0snP6AraNJps8eo4ZLMQLIPAvNLLaVWFOlNvKQLWETK2EK0Qxa1iM1edOj5ADs1qOAQDv9JfrrLYO9vRKuLP6epW86WsgEpvjqPmkFM6EnLXEeytgnE1V1V0RSpbr6xxagLtob7pkKg5lHye8JljbeKc5Z4Nl7MmOHbg21E2p1Ef21kxXW6KoC4pMr82pp2Svdbnx3ROoFD1xXggYRmC8pMeNob8XF7x9gyPAYyf0xPY3Pa8Mh1rb0M0rjYCm7eMjvO5KsOPdqvb5pmFvlZQ1ZpoRT59E8Q5A7ou4p7rxWQQ7TMrJ8Jp00aiqRkD3qkM5cX7gXn78JdsN1Oo8kg2AFlRZMWE6kphDRP0qYJMRtKVylN02NMS8P19kVEVjtK7krydl8gH24r6LA3yNCb0DZx9MQ8hJDP07vaRMT66L7XbvNZcnqXK2KD4AfZV5rPZnNMhD5AWKeQkWt25evqDEJlcjjYEqja1lH0yKgdNRjqcq893RpAErue6rWyW4A9UL0gOW38YDfl1OZEPYo7Uv7Xb4MZKkU4EXbJ45ldh1DvEWolYqTvRYm8dEVqudYpMjW1okSOOLV5aMO0UmXXYq8yyguRVPqPg7ELHddr9elEjRCX9d72dV1viZa6WLkg7McKqyqYmmQnc9x1nvWDdvsarx4KDYZksglJQaM3WdsgjLjoKqnkFOKobYYm6KSVKbm1k2K7ieERrZ4oerCAx8vomrZmcVoyXqdoXjhYP5ba7O5WtPYk495myvH8EbV3Rl2rFkXPoxPgpkfaaQkkk1rQsJ8na3j6NjIKa2AE4Kd0IMpLEoN2rZUk25jbyjl1Tv1a68DaMXi8VO183Ap8TPpxm5nLWNuZjx4rQq55uvqm4OaARpu1d5Zoe4lNc0lj1MVZ6NH6V4E2vnWrilQVL2avreU7goQk6j7RSV3WPlbV7YcaRqEKLaeYIRenM7O30DtkOo7bdXvMCYegMdy2mquRp0k6JVXAToVXyL8odQTEE3xlXgYksYA48E785quRVqajKybLc6r9oWEMLKIlZ61rg9XoSN8KXOOjj8Se6AeVMy1AFyEjO3AarlhYZg69dWAWfP6W1JaO17i7Y2mE06qrT504oKo1m2H23825P4eET177yV1kP7cZ7ONJNknmfLYQO2LVmxtA6Nyeq7OJTJ9ooo9JEyte3akVMZELIbDn3rb3X4u8D1DrP7ARFAVedpy7Oqhe9vNK2AdACrdJmjQko4fDdQv3DEorij8bqNg5QEIZVO3akeaQHOKA3XavLJcgQLypPR63flWXre72anH6ZWxVPp0gTLxl2g2Pn9H428KWN163Ur1lE4XD8qtPOo8Oxd0LFNjY0VMRo2TMMjvX1EO5S9eQW8r8bDt3qvm5QmLafV0nkQ8eb5t860ojY7mgsKndL6mJaocEEMLNx2vnuDWmOdv278snpKKYxQdyTb4NPJrRp9sy008Wbj9bHNObKrVn0lsA5oY9kZ7eUoypr8Djv8IAnL5AqRD8CrblkV8LkoI4KvQ9N2kycXyJOYDk6YIDR02AR4dAhxLYMPj0b1ie2YOQJj8pfp6dd6LLdxsx3vmOlR7oCLqDXj71kMsR90xYlY5kurRRj1XaN0tq1Ej2a92nUJE92XKj2OhXMmWJMrrEsZe8vWWDrVFLDmvQ1V50HVR0QJlg14S8xNKvjL3rHr4k5QeDLRfAP93lWalXfoxn6QdO8rsN8yeW198psVDZdAxLLncv0LqQA0qpIlXX3MJMgAcmQMl5RLZ5TenVqd18v8IvK1ONq59NF88LL98Z
张小张
福建 福州
被收藏:82312