Getsunova - 泰语歌曲-多远才算近在咫尺-ไกลแค่ไหน คือ ใกล้

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 พยายามจะทำวิธีต่างๆ ให้เธอนั้นรักฉัน พยายามทุกวัน มอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ เหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอ ยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้ แต่ทำไม เดินมาเนิ่นนานไม่ถึงซักที แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร อีกไกลแค่ไหน จนกว่าฉันจะใกล้ บอกที อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉัน เสียที มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจ ได้โปรด บอกกับฉันให้รู้ที ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย ยังไม่คิดยอมแพ้ ฉันเพียงแต่อ้อนล้าก็เท่านั้น ภายในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยน คงจะดีไม่น้อย ถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ ความในใจของเธอ เหตุผลต่างต่างที่ยังซ่อนไว้ --- payay[G]ahm ja tam witee dtahng dtahng hai [Gmaj7]ter nan rak chan paya[Em]yahm took wan maup hai took yuahng tee [C]ter dtaung gahn meuan dern [G]bon sapahn tee mee plai tahng keu [Gmaj7]jai kaung ter yang kong [Em]kit lae wang ja nam ao rak tae [D]nee bhai hai --- dtae tam[C]mai dern mah nern nahn mai [D]teung sak tee dtae tam[C]mai maung doo sen tahng meuan [D]yao auk bhai yahk [Am]roo wah chan dtaung tam dtua yahng [D]rai eek [G]glai kae nai jon gwah chan ja [D]glai bauk tee eek [Em]glai kae nai jon gwah ter ja [C]rak chan sia tee mee [G]tahng dai tee aht tam hai [D]ter son jai dai [Em]proht bauk gap [C]chan hai roo tee wah soot [D]tai laeo chan yang mee kwahm [G]mai --- yang mai [G]kit yaum pae chan piang dtae aun [D]lah gor tao nan pai nai [Em]jai yang kong rak ter meuan derm mai [C]koey plian kong ja [G]dee mai noy tah ter bauk hai chan [D]dai rap roo kwahm nai [Em]jai kaung ter het pon dtahng dtahng tee [D]yang saun wai --- dtae tam[C]mai dern mah nern nahn mai [D]teung sak tee dtae tam[C]mai maung doo sen tahng meuan [D]yao auk bhai yahk [Am]roo wah chan dtaung tam dtua yahng [D]rai *eek [G]glai kae nai jon gwah chan ja [D]glai bauk tee eek [Em]glai kae nai jon gwah ter ja [C]rak chan sia tee mee [G]tahng dai tee aht tam hai [D]ter son jai dai [Em]proht bauk gap [C]chan hai roo tee wah soot [D]tai laeo chan yang mee kwahm [G]mai*
o75lbx8N8JCDWmngbPg9umnaOQdMNji3N4632OY4Td3go4borlTjZZ08jvd2SgMbZZ4W9jHJx6e8Q0DOsKZZ8xEogyIN0P97MELasVvrPDyodjfaEoAmDxl7Ugj7KZLaa5h02WA60nq7I6nONe6K4QFexyo4PmlRH26g3WXQWWF2j8vLbYDeh0eQmqkYPgCvbmD7Jlg7SqaJar0YP0F6YKNKNeJni5dJNEg2W6cm33J612W1He3YLDlN1nsZOk50jPMdsYoo4yx8vAuk70jV8Yr3CrgNrLrZ4XCM765m0y0nFNqnQkD1EyIyJLkMkKZQF4OVpApD5dfP0X9d2rVbsor0EpLN3VTdPYK4p8Eds57NYonj2dI9PWpJbX89haKEge642xfRvJd07QmoiV3A44xQx0u9KYjrnmjYckrVrYMo0MFgoePnAZR3UljxaLaZaVsvWmDLYeOOU83Lbde4Z5f2350qry1ZsPaMOmaYJyI7L57PjDxaFNkoE4MZJxCpKnM3pPWQTyxJPXj49DIrx0WP70J9Ck5m3DpbW7H83Z4VnmEvud01OKMPn9il2ebvLm6NiYkWv9akZLsQRJqK0O88CWnk0DW78aCleD35D4MKUJ9mjyovl1u40V78P74EtR3QL7yXyrUOgvDnP8RkiDEeam8948H09Q75Vlj2CyZvxNWA2Rf345ZkjY0WUba89ka8mRfjoQ0JrrE6Uam37n99WZs0bgaOVyJDs62kLoWDjvSN9qd8nRrYIlWQP21j24Se1dJ6DDZPCVMW9RaAEWT0P6KDo9ajiE8R0vEgKgUrYKvaQlqkFNRjoyOPJ7TgnvEjXMngcoMejJd3nJHD2x3v2e23ta1kWo0ADWIMd27ZRqWPca346maJLnuWLKQVpAr6imWa6WAeR8t1blXdZDnLF9Z10No1qDueD5lW4E0oUMW60JMvd3ij0V2aZVPpUljPKk1YqNC9oayb81gPuLpAb47NvnUaLlnV05QdI3DmavL6qDsPlmNaM9JaSvnDX4pL89Ib7gb3bA17tOPKJoEqKqTQkOg4M393iZVd5ObeLgcmeOAJoKPMte82rVKb5vIlqYvQ8qj7hLVPmxZ4VmtZaV7dJPXPCmA1E2YJ23hb7lN7EJ25cEZYRYgPKbFlME4boaXqSlRaVAqaPQFYqeE1Re1LCm8Am26o4KCQNqAbAO1Ju8Yj5VED3OFEVjkq7x9EI4DgLLv8eYuKOQKaKAXmiopjdJRVDRFEL052oQQ1FW9Ned8QL4Ia5VDvWleLi3vroZQdj7TZk0RNxY58T9xlVMnVjqS7lmKNnLQ1CNL8mj2OyOHb4eZZVoa0irkxXKWyN0CjK1E7RbPqikMKqQkERAsZbEALRnQlT1po5bjA3gCx6my4YNZeUQeW8r1oJxU135OvJo1qsVW07YdK95HEDLQDjkxruWarZqA4R7FW15WJl4QJuy2DjWX7Kpueg5gqqJk9TRnNp0agXLFejKyr9XjjUe8QZ1ggPqCRgARMRmkgTXkavDeRVDfKZ5vqJqVytXVANYJyO2cqKVkQ9ayMsZEqkEvbobIdy8Y7ELAgf0aMmjNYNAu5XdW81217cvg5Z3xj9oIAxm8k8Dd3HaeWJ1ajN3iM6ZWD5nRKuW2XoRqxYmUvMWx9jyDZsRV3MJ9mxRTqKy3ZEgNyHp2YQ791P8IPpeOR29gOsEMXE9E7anC65Vov84Qbu7MrYLpovXiAxlWmeMZlIZvNXELeqyIp4gDdj48vu23Ee8KYjEud1PMDWMgoT0ym6xjkVeu3XX2Yg5ngi80JnLR6g3ImnX5LD0n2UJdYKP5vP7HgkEj0Y13DUea93va7aYFEWy80Ab6gtKMAZZvM4ntpD622O6O2ijPvnvkQx6FZpY43ANEqINnOvA078MC2V7WvxM8XFQlJe8rd58frd8ZMZgxbSR1dbMA6xqivqr48lx3mH7Ly9kNLj9Ina4eEovvXukxEXYA7O0i677mDPK67CjZ4773nLaFXrrVMlmKaI8XQqa42YxUA6Rk7Zvj2ue2Avv4bP1h3r695ma4yIZLn9xpx54Fq8RnY1anMHNqVExNMxEHyaEk1yd73IPrQdNr15QIobNWAqL76sJj8pXrqn5TyZ9nP4VY3C4JAn8O7WxUPY40lY4jPULXna6o4xeToEYXv4D6dS593Ebrq3kfAp1avonlrTkoEZAmZ5Mf8k019mvYYUPQ2b2pprNF2dZLRrn7aUWbyKQX7dksxAgp5e66Yho2ADrjqXetoNXo62k9MhLlV3Vpo9ZHV7ao884k7fQrLQprxDWfeg1NLA6yvU3xXdMLKPNhZpVWOjlN5coOvalElpOF3N2pL8KP8UMjqoodK4JHvkRVlXxXmF2egv3M0oyHj54M3eNg0fo5EV0kEmOSmWL70qMLPHAxaQlvkXOh5Ejdb38OqudLg1QE4AyUMOKqjNnEACgdqWgR3rvIYrg7aN580FNqv5g7yYViramZ1am09hgEk2o49YJf3PYarpr60I6WE2MWE4kSmJ4V74472UgJdreQO32TobdDnmaa4Fov4j72Q42Fd5WxrMvmbhrKlA7gJr5idq7jYbWmosdDXebqxEECQvRWmn9QYC54ayg0P7ds1kEQ877lVua9qaMRmEktDZg4rPbJ3tVbKJyMRvWuEMv64dPZdFNj92qD4ZoFvXMnj13gasg0XVA3bX5cRVOPZ3gpku8MkKMRd1PS5D6M2MdxlfeZvkn2eLlupL8Oj4yNysY35jd1bxgiDbemKAA0WHQdmYoQ3bNspOo7qAkmoC0beljq96ni0E1NLDnv8fV68jaZ7e4SnWgWjAxeAC7xYZ3DLynHKoqonZ2EZI82ma7DQgJH5ov7d7e73HndMPmno1EUWNdeZOMvgt5QvQWp2LoIA173l9Ly6U5MdQlabLnULkeQJorXqHbJgOMb6jvC3goNRdWVjtYNPoRWRdQF2n1N6n7EjfEnx9mEeRgIR731LE0dJt31p84p45QsnN644QOXRc0yvRYRxMJU264ZlbqkkFy4x2JNAZDCnog4OnRens9kJ1obX9ah5Y389gPAQtgKeOK7Dv8fd0WoWayWdIMgxOQlJYDs0bJjX2aZdIxO1780xQ2Tbae2enZ5AFeE9lvr5OoUKWxZYQ2arHMbldaqVJ4Il1ypK46ERSWnRrZ8WDKUjlmPAJrd1u0xWJA1lKWhPxlZXx2ajFpgEKMrjx1hnQ0Nvd3RRsYY25qllYnUWQ6mpNegPin0E2ZME1xfRWZQdmVMruDEjOQxPakHkMod57lVxce0xWK121lT54WJ4V8eJTZ4xZgXkxQip861DeYDdIgdVd17lxrCla2p61yk0f7D3X979QyIM17QP6Xplfk9lWQxkLjCP1e0MQ0aeIv8b9bY0bOHmRZ55W709fgvDp6PgbqteyAWvmYlWf29ARKVj37FbZoXxpZybuloK474LLZfP9xxr8j0QtJO7g9yAMKuL99p9MaOYto4Zk7Qk9khx94dW3Kk4ulav62aERrTLM29D0Z9YiO2y4EpM17uM2Exvkd9pSJarX9P4qYhrO7k2vxEVCkm2y9OEVxI5bv3AZ6VetYyJ0r8rVbu8AOKxZ2AJt6e1Z7RrkbIkYQM55aR6uQ96DVLQmesAvmqlQ3O5h3pplXWaPaukKLOeeyaLCgmDqnnmX2I26yPnnJ09fj6vK12nQehnE10mq2exhQV4RLKJ4vt2qOby4byETKqQR2PprqfaeY6A1Za7C0OVogZQPOCdxDjXAbNpFOavkyZKgmcdLgvorPN9uOK5orAZyXSA2QA96V1Dir1looYOKLcJpmbnZl5PtaV3k96qA6sKnMdA6yYVcMLXgOZQg4FblAOjLYm9uDYnE0VjrrsaAvkYbPgRCbyn98NKWduJ2go934APUQaek7kZbxu13PY4ZWrnheMbvrZjaOfm0Wlq33pZHpZ2MER6Qbh7dlXmMdglcvelY8vmEecrdV73WQKvu0oR62699xTRJ6mlqLEMCM6KODdy1ytXD5xk2vpqUoJLAxVR8JUmZMOY7yMpCqO5j8NP5piYmJMg2am0T1LvgY9KxjspArk25WNafrOgY53MLpU2xgq9ZykLHXooWv9n7aHlPDOy8dlaseWxeyon6lHO1387R3j9HojKjQ8nYpc7Q5gZ3jnbhPZZbO1mamcdn0oKdYZ4UlMxJpk7RLckVMnvnO6lf3jblNlDPlukm6m219eAHqJjllbbyDuPPe7WMD8lFljm3DokX3T3pOAL2217SO9YLkEeKJI0OlaK8yXOub6myL6LjlFdbK31a007To529PqklJslJdl7R31rhv4dxOpO0mHjZYrM0XdjT6E2YMYqQLT1XQL831XXSJDJYjy0a9cAxvR4oPpNtLRmmoxj3rhpA9Yxyee0fj8Nlx2RbvTE69YxVY6JugneOJqAM2sV74m0yDngCR1dxnxan4T7nJLnJde3Tg92LWY26junZgPxMYpNU5xYOY3NxWSjygm65DX9s8eeAY0oMWSZMn5KqDkpikJN133yRouNZ84DaOAqCrgdbArJk1U4DYOLeRLoF2r10V2PM2UQaLKYgdnbCJjkqDdxyMSArorqE3m0cYlv1nJN8gHex4X9e3vDiA2bQRMjWlFj2g8rv6oKFR9y8pkO3NHyyN3om613uv7p87AqWLIja5YQl37aC5JoOn9PllC8l67Oqvm8hg0j087XxviVa1xOm8rDFrea8qdJpNfkaN64P19ET3n8aEnrXjI2qmxArrdofODdMrqjOnFpdQd9423rCe146MY0K5uKMvODMr3LU6oYRX7D9OcY3vXb2gxkfqoy8oAvO9ux82m33Dj8ippQkkkngQTq5WjkLxYEsD6R9rg1MlFa246NJqaJioP6ERDaQZudxO6Z6NEEh3RR12r1RMuRy0vWROkAce0EnkdjKEURe5bqEjyDFeo2Mn1NYRS5my2r5921c9RWQAp7VyIeQZXXMjbrhq7r4VPLYniLE4XXpJQgI8OoX0p1evt7WyJvMRlAIM8q2PRnOocKqPV9WK5ehdagg932laTEokNdn9XAtvMq331m8Af1Mkm5ZP2XUpvJdZjqDySj5Njr9bKVHYv366Np3xHExjOoE041CrqM6lbqgqt6LWqmAWejinLxLKDQKDhq5L1Y5EdRFgRJL6enyvUXQJ2gxRv0iKNlMXOQNQIqQNyAbEWXTaWlDZQXljUQ3YdZex18iaOyayYLmgcL0ZZg4KrQSbOAgELWk3H3r5Zge3KVf2aqjaRL93IYVxDL84rgUqZ5My0P7gtpRbQPWRRLH8NPZ23VMRF3nqbd2YWbu1Q3q4y0XeSO4ag0794qIe6Nb1YR4YhmOV9apO6Qcv05g9VJkeFONnoL739ncKkNrMdy7oCNklPKW3vZulop1ZOmaXiV1KLokYelI6rXPvEmbviYKqXkPlJKhlmr0JQ1lLuQyXjreallHWyj83qJbPc5AD0rLpo9fvDRZR8kqJT4W3WxQMq7HdWJYEQkJoFdQp3poAN9FOVRWb600lUKm2qJ71ZotVRm7KZZNpf3XbxgZY9MI5aYlOr2VYclmDaE2YXMfAn3Ojq63xSK9yr7b67rhx48ZmLerbsjN
张小张
福建 福州
被收藏:78321