{meta: 原调: 1=F} {meta: 选调: 1=F} {comment: 前奏} {start_of_tab} [Fmaj7] [G] [Am7] [Fmaj7] [G] [Am7] {end_of_tab} {comment: 节奏型 A (民谣型)} {rhythm: d (d u) (~ u) (d u)} {comment: 节奏型 B (切音型)} {rhythm: d (o u) (~ u) (d u)} {comment: 主歌 A} boku [Fmaj7]ga shino u[G]to omo [Am7]tta noha umine[Fmaj7]ko gasan bashi [G]de naita ka[Am7]ra nami [Fmaj7]no mani [G]mani uka [Em]n de kie [Am7]ru kako mo [Fmaj7]zu i bande t[G]on dei [Am7]ke {comment: 主歌 B} boku [Fmaj7]ga shino u[G]to omo [Am7]tta noha tan[Fmaj7]joubi ni anzu no [G]hana ga sai taka [Am7]ra sono [Fmaj7]ko more mi [G]de uta [Em]ta neshi ta [Am7]ra mushi no [Fmaj7]shiga to tsuchi [G]ni nareruka [Am7]na {comment: 主歌 C} hak [Fmaj7]ka me gyoko u no [G]tou tai sabita [Am7]a^chi gyo suteta jitensha mokuzou [Fmaj7]no eki no suto^ [G]bu no maede [Am7]dokonimo tabidate na [Am7]i kokoro kio [Fmaj7]o a marude kinou [G]mitaida ashita [Am7]wo kae runara kyou wo kae nakya wa [Fmaj7]ka tteru wa [G]ka tteru kere[E7]do {comment: 副歌 A} {start_of_chorus} boku [Fmaj7]ga shino [G]uto omo [Am7]tta noha koko[Fmaj7]ro ga kara[G]ppo ni nattaka [Am7]ra mita [Fmaj7]sa re nai [G]to nai [Em]teiruno[Am7]ha kitto [Fmaj7]mita saretai[G]to nega u ka [Am7]ra {end_of_chorus} {comment: 间奏} [Fmaj7] [G] [Am7] [Fmaj7] [G] [Am7] {comment: 主歌 A1} boku [Fmaj7]ga shino u[G]to omo[Am7]tta noha ku [FmE7aj7]tsuhimo ga [G]toke [Am7]takara musu [Fmaj7]bi naosuno [G]ha niga [Am7]te nandayo hito [Fmaj7]tono tsunaga rito [G]mata shika [Am7]ri {comment: 主歌 B1} boku [Fmaj7]ga shino u[G]to omo[Am7]tta noha shou[Fmaj7]nen ga boku wo mitsu [G]metei taka[Am7]ra bed[Fmaj7]do no ue[G]de doge[Am7]za shiteruyo ano [Fmaj7]hi no boku ni go[G]mennasai[Am7]to {comment: 主歌 C1} pa[Fmaj7]soko no osu [G]akari joukai [Em]no heya no sei[Am7]katsu oto in[Fmaj7]ta^fon no chai[G]mu no oto mimi wo [Am7]husan tori kagono [Am7]shounen mi[Fmaj7]e nai teki to tata[G]katte ru roku xio [Am7]hitoma no don[Am7]kiho^te go^ru [Fmaj7]ha douse [G]hidoi mono[E7]sa {comment: 副歌 B} {start_of_chorus} boku [Fmaj7]ga shino u[G]to omo[Am7]tta noha zume[Fmaj7]tai hin to i[G]wa re taka[Am7]ra ai[Fmaj7]sa retai[G]to nai [Em]teiruno [Am7]a hitona [Fmaj7]moku moriwo shitte shi[G]ma taka[Am7]ra {end_of_chorus} 根据吉他谱https://yoopu.me/view/O167gLXx改编,感谢般若。 {title:曾经我也想过一了百了【尤克里里】} {artist:中岛美嘉} {author:小裴酱紫}
小裴酱紫
地球
有谱度:478