Singto Numchok - 泰语歌曲-เธอคือของขวัญ-你是礼物

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 หากเธอเป็นภูเขา ฉันจะเป็นต้นไม้ โอบกอดเธอเอาไว้ ไม่ให้เธอเหน็บหนาว หากเธอเป็นท้องฟ้า ฉันจะเป็นเมฆสีขาว โอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย ถ้าเธอเป็นรถยนต์ ท้องถนนก็คือฉัน หากเธอเป็นพระจันทร์ แน่นอนฉันต้องเป็นดาว จะอยู่เคียงข้างเธอ ไม่ให้เธอเหน็บหนาว แม้ในคราวทุกข์ใจจะอยู่ใกล้ๆ เธอ ก็เพราะว่าเธอ คือของขวัญที่สวรรค์ให้มา ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Baby I love you Baby I love you จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ เพราะฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ จะรักเธอทั้งหมดใจที่ฉันมี Baby I love you --- hahk ter [G]bhen poo kao chan ja [D]bhen dton mai ohp gaut [Em]ter ao wai mai hai ter nep [D]nao hahk ter [G]bhen tonfah chan ja [D]bhen mek see kao ohp gaut [Em]ter mai hai ter [Am7]ngao lae diao [D]dai *tah ter [G]bhen rot yon taung tan[D]on gor keu chan hahk ter [Em]bhen prajan nae naun chan dtaung b[D]hen dao ja yoo [G]kiang kahng ter mai hai [D]ter nep nao mae nai kw[Em]rao took jai ja [Am7]yoo glai glai [D]ter gor [G]pror wah ter [Em]keu kaung kuam tee sa[D]wun hai [D7]mah [G]chan ja [Em]gep rak sah man ao [D]wai hai [D7]nahn ja mai hai krai tam [G]rai ter tah chan yang yeun yoo [Em]dtrong [D]nee ja rak ter tang mot [G]jai tee mee baby i [D]love you baby i [G]love you* ja mai hai krai tam [G]rai ter pror chan yang yeun yoo [Em]dtrong [D]nee ja rak ter tang mot [G]jai tee chan mee[Em] baby i love [G]you
W9gOD1NlN7CydMWNjoNrSqONVA8K0XtPQ2xPlk12FWYZlQklaRHpbbvApQEjSaMxoor5mpiXkgybq0mpULJJev4VR5Hd074r1OMLtvWM8kp5bdspDRjLYmlVUPNmlKa1Q0u4NY4K1vO5tKpNyrV9PPHxvk1y45d0ImYXRZp7VnH15vg9jeXjUDOZMn42Q0u8OJZWOgPbUnrpJdNXxbiWy4Qg5JVOiAq90284YyfdE2kq2Njkcp3lP8q3gNiaZZOL8qlWCQPeRMLOk1iX0J0rNeOycMnDWPMyeJug5kZd0ArgcKvb6kPr3dtyDjdryJA4TA0lMKk5KXcO9QgagdovUEr4gM7yW9Sy3LdJyAVZFA6v9dQKroINOy412q3WCjY6pNWDpZukbeObQA11cp2a19W1KrHxk9eVEoEdT0V9qqO4pjiZ8rkvmRZEUg9lX0pyEEfJopvKdOkMh2K8E4y8YgIjlELW1PERFrpxWOxoDWH4mxEgOmNni1mmLgY6W3IloDbg8YlPf8KKapnrEbCrnpXAEDDrTV0yk3bvbMCKOr6mjLnvCbWpA46mQMtqNOj4KAJyFPVdE31pNgCWL0e0M2nnhMYmg8prZlCnjOp1PbQJHdDxAKJlPviaPMnYW9enuMPJVYrPRXIkRJdDY711HmQW3ng2bMIgx9K35DbXcoYL0npqJPIa6qRojbR4FQ37X3AWnnUY0rJdqJM3IQ7od0Z8LLH3oRPvKjnOFZ13joP4yOueKZyVkA8qup0o9kPNeAUg9maqv1g1Ij9M190NgvCaZZN6qnaZIleRdjWR56Cg6dx8qVdMCYDn9onav9i6rVlQaar9u7jP933qnmC9O3MP0O1dia65vqjqLdSd9AoK9a5dfMeLlKOO2numYyk5JgNAf7L60pk5e3Fe23m20NAVfbDx4EbJg9sqd6X9J4xqhAq1EYKyQ4CJV7JNyEYrHN8E4jeZnnIbKxmj7Y6XHd9jMla1pPFmPJ4PAvoeIxYWLA0M8AuRLqLOnMrDUbgn3g4mbECEMyP5R2y7F8aqR15RP3IlOMnKNWAbT75mZ2JVLDHMrnA2majgiYNQ0v7NPoCp77Y28VxMFAvqyaRQn0f4LnAbnxmAIk1v5JA1bmUxNV7n5WlkcA2W3jaZbmI6rNY06EDgcPykMdRZX2imnr8qMNJQiEYvgknk6yfN908PAA1gfdjePXj0p3u7aQEX33WvFyR4ogy6x8Hb3OaQbol5Son7Dal2WPCmebNQgj0WtEXeDmVvDofdJoPJgyQQUnQ6JbmJ72uxJ0oaQOQWIMR0rr8LnKtZQMJnWyZgs7X4NrP528TWY731n1v2U94eY3O3l4CkLJZJLMkaCX9dVqOW68FbJqyND6A9ugAKgNg9NosdgL36l8o3hXMpk4de8xC4yp5ALjWDUb0R88LJOrHxp5J9QQ6JF8yV8R8r1ECPooLW4jelfrjJQygLyPiMYvb72gPDuK2a4JJbPrumX0j98j1rULbrPNODLPupl2PAYLa8T5QnQa6My2Tgm2PpxlaaUb5y2vE854ijnvrYMyabflXeA5b08MIn4l9PdYopTdNnMZKvYgiKEr1mY1KNu4Vv0KdaOOH5lD6xLD07UnL4eW1xeWCb75O5RWypsM7byKJmrOckoo23rqpnC43g9b20R9Spk9ZdQqMpT4ldnZvx5Rur2PN5MVXxsqEYjK292pUX4mgJR5oaI5WQKPk6JAiOq04N4kJxf987XKjMm9HexpA7OE71tnoOm8mRW9ibpvyxQ5LotAXxN57A3XcLMyJKM2amH1opJeJPR6Hm1EYRj8edi2Wry6o100H0D6RYvLJqiNApM4bmXaTor1mNmVKrIWE687xjx8sW7g57xoe6I7qVO305dZFDk8D4e4Pyhrk0O75g22UWlv0X7rbeuxDDq2nvxDU52YAP48vxiDONZgdd9RUQX2j0n2DVUyk344LM5gt8onVRrMZJFerNyy0ZYlfEv345VXYPHOvDVe1W49U49NZWOoyQhbm7mRJNp0uAYM7XbPj8tj1ZE4omQVf0OPrM56METZqoDRZb2XhLarxPbDrjHogAP411Y8clkMPdWpgnFQe3rovbDbfpj7xlNnYMSD2ZLVr335teVa8qNgAyhJQvpODgkPu0gYEW4lOOfOgWkbmnlOFOy7eMQ5KeC9vKPqXdkQh07ro8gQOXIeARM7lPkxU8m0k6QNd5Ig6qodn7x0ibky2YVJ7ntA9x41ZYgaTYMbvQq3xehWoeOxo6v1tQVPkoVPEmFMg3P7MlNnfbeadLyNEaCPjPXVlDbPF7Ng7plmq6Ie61OqaANvSmVWq9gW9YuEWr41PVjxuR5mPr3D4rHrx4Dk1mRbibgp1n6YdQc1npnAEPgrTy2dMk9rbOFMpAL5lWa1sn8dnxRxn9HLblx12QgVU8q4jraDZdCZqY2axYX9i7Z2AmL01nF4o0aqD7KNHjlYLEvX33Hv4XVavlNEud0V1lZR9Zh5AnQ76gj8iV5ya4Dp8RivabVZl2XmI7qLD473XEU27pyeD56mt2PN93jjaQt6q7ODlAlpc7VDWlXemqHXrQepX01lFZ19glP6vMtgDR10oK61iXQb6rjP0YiRWlEoJ1N3IXx30OD951UpOZDMyla6tmmL0g6DNgCYxA6myYr9CXRmJqax8ASLEx4jn734skkOmmm10gHQWqO9OYQNtYobrO1bNpcmej7Y2mYeUdO9P6PrvVuDRx8rA696hQWx2N89q2c0be8YAo59iV0Pg0803duxVe0ZrP37SZ8gqJexKEhrkO7RprMNHyrVxV4eEMUY0pbgEWRVuK38ydPnkRH13noN7W0oi442JDJNqKiEyZ7aLbb1HgrydN5XvOupa07kjv82fY1QnlVRRjHjmPVpVo1MirakVY9WmEuDKoqP9ky7tgxNKpv7OlCXPYkkod9PfN7dy9ZeAOfmpqjxQj3LsymdaMxM76U9O6qy49jbFJ9kYkP4X2c6ovVk6XOqi8O9NNgnXVhm8qE34nXvFjjV6dXq8jFOJJmpDV8OcYeWbqoLqdHVpm4Ay9b8u2l9LDvJaZHyae7ed695fk54kOxlZbtmxR7eYlb9uJOq6NVqvPf0e6Qg6mlXT3QlgpM3KvCq3XxRXaEYUZpZoeL36yTOePrNJEypH3WkJLdYejf5LJqORDp9UqXdel55g5t8nMox72M5T9MmJy2xZPi1keo9VMoRu56VNjj7Q0HOxyMeqkkbiqe4Z379qkTD4o76pp7NcrRamxkjDQT5Pj6RN8aohj4DO5AEnJI7eonlQg1EipdLPJ8oZ9cpqbYWv3jWTqknLZjop0fLXXqpq0vdhE2MOZVZY1Ug86AblYo3Hxgyq8Pn3bU3x40pDrQXhLqQNEqmvbtD8gVk9xrnSlJ89boJaXtXjKZ3Wve6S5LmPW5X7lfQ4r2EmgakCJk4jW5DJvIy5J0ZaeMduE3MgJ6VmECj35qMZprvcmRErv0pn7sog9o1eobrtPQAqqprvMIEMVXQEavyTApjvReJQlfnlgnpK4m8S3Nlbvj2OXfOKoX74bOQcKj47mEQ11C95orXXnN5Syy1ZnmMX7tA6dva18nXiQ1VbVvggdcLy0EPmrydf4MEaN0V5ocP1dnEyxdNsKvQ0QpqQau4KdqAnArKFMeqlVbNlLUdlnA9EVrvS2P0WxNJP1HN23EPRmgOT9j0bVYpY5f0NZoAePpNhJWYmQOxWJF2rJ0bbmLMIPoWl0KpOATaKbxkDPV3HK9NA1nmAAh0Lexym23xtpXRNYy7dmFKPba8Q9rMHdJZXrOJV2TQ5o3mkKljIyxj8P5vnxIb2vDErynXUEolrknlp5t6bgoO2qZRt4Vb4ZAZZXuydLx42gQ6TVErQ87Zo1Fl2yW5R3NOc1A9jpQxvrseX4vYAd3oTg6jrLNV5LH6V07OA3gQIA3NPEkK1ecmMKgLyOj6H9qN877VK2unKr7DgPq0f4gkVKyQaAHgRmLbZMkxf39m6xeMLmSP47QYA1JJfgY6JQO4lMuejLplPvoaFWMm5myKx8H6JO10kvK9HNedQ1q6aDIbEq07DgxMC9Q5WK25D4fb2lOj36VOfqRAmm4P63cVmdZA1nDWHQ0Rdq90gosgLYNKxdV8tjonbrlDn0TpXO4ENMPEukr1Zy8E90F45gyOADQ2Fm36MX
张小张
福建 福州
被收藏:80398