First Anuwat - 泰语歌曲-ถ้าเขาจะรัก.ยืนเฉยๆเขาก็รัก-若他爱你.仅是站着他也爱你

บอกตัวเองอยู่ทุกครั้ง จะหวังอะไรให้มากมาย จะวิ่งตามเงาให้แทบตาย เขาก็คงจะไม่สน บอกตัวเองหยุดได้แล้ว จะทำร้ายตัวเองถึงเมื่อไหร่ ไม่รักก็คือไม่รักไง ไม่เข้าใจอะไรตรงไหน ถ้าเขาจะรัก ยืนเฉยๆ เขาก็รัก ถ้าเขาจะรัก ไม่ต้องทักเขาก็ทัก เจ็บพอแล้วก็พักดีกว่า อย่าไปเสียน้ำตาอีกเลย ถ้าเขาจะรัก ยืนเฉยๆ เขาก็รัก ถ้าเขาจะรัก ไม่ต้องทักเขาก็ทัก เหนื่อยพอแล้วก็พักดีกว่า อย่าไปวิ่งตามคนที่เขา ไม่เคยรักเรา บอกตัวเองตื่นได้แล้ว จะฝันกลางวันถึงเมื่อไหร่ ไม่รักก็คือไม่รักไง ไม่เข้าใจอะไรตรงไหน --- [C]bouk dua eng yoo took krang ja [Am]wang arai hai mark mai ja [Dm]waeng dam ngao hai taen dai khao gor [G]khong ja mai son [C]bouk dua eng yoo dai laeo ja tam [Am]rai dua eng teung muea rai mai [Dm]rak gor keu mai rak ngai mai khao [G]jai arai dtrong nai tah khao ja [C]rak yean cheay cheay khao gor rak tah khao ja [Am]rak mai dong tak khao gor tak jep por [Dm]leao gor pak deegwua yah bhai [G]sieay namdah eek laey tah khao ja [C]rak yean cheay cheay khao gor rak tah khao ja [Am]rak mai dong tak khao gor tak neuay por [Dm]leao gor pak deegwua yah bhai [G]waeng dam khon tee khao mai koey rak [C]rao --- [C]bouk dua eng dteun dai laeo ja [Am]fan glang wan teung meua rai mai [Dm]rak gor keu mai rak ngai mai khao [G]jai arai dtrong nai *tah khao ja [C]rak yean cheay cheay khao gor rak tah khao ja [Am]rak mai dong tak khao gor tak jep por [Dm]leao gor pak deegwua yah bhai [G]sieay namdah eek laey tah khao ja [C]rak yean cheay cheay khao gor rak tah khao ja [Am]rak mai dong tak khao gor tak neuay por [Dm]leao gor pak deegwua yah bhai [G]waeng dam khon tee khao mai koey rak [C]rao*
4aAm0aENqeimK07JM3PJs04qVA8OQYcqJLlW2RWetLd8eyjjLvt8b4DLb4bMu4YJ7okN2ySJ5V7dlLWJCVADmA7MyXfDW0e6K302f0y4a0Y2VoF1vDv33AgyHb9lYR0xVYId4yXjqlL2snldOa6v3nTJed0yD8DKs59qab7lgeuvaDxm5rLkF1Ly1W3MErskyrvebo9KHa5d45NeaqTLrjkMEDq8cR2D9p6Qb4H8O1AnR3ydTolEVJQRvYhQZ0RqA1NZiL8gK3jZDeID6XNr9PeqH31N9YP9kJi4A9aKrPAWFNrOWpMqj4urkVqjoJ28tV6YMPM7mrSY47NrV6VZC7qmy3MMEgCm1xZ60yPyFxEMQ3PZ6eIMkodojgX0sNaDdyJYMRuNrj3RjE52c968n8LR7XHp3KqDL6xOIDARQaqA17IgRvXkNWe9H1NxO6gybVTxo0v6pd7piLe94g7nrViadvpMOAy5Fqa0DLd6rriLDb325aoRsOdgMR6dMjFKmmWR9ZKmHxXnbbVn9OFZ8QV4rEqKtVlx94rjymHvNmM7e33JsJK3VXRZ2XuXk0eyv8yLiW5gqYOgkPCm7rvXQgW3iMVEyo7j5OUPM95J54M6I49P2rgWkyCPZpM20eYDTpok2rQ7rpckR9LPpopeF9V6WlV6L6F6M489Qo2PT4bJ30ypp7cJ2lqgWOYetlE9KJogr7cpyaYer49EsmV5A7gk69Sn8yMegk3OhR8396EZPDt9aMQZYYaAHl75m3Mx6lTRvoKaOZOKuM5V9M3W5WTl46g6kbeDSbVx2jRQg9H5E3d2Yvmmi9Nx6nKO95Tq7ZpDO4QRUXAlPRYDdDUobmOXRy2YHadEVgo8xpHmX5n4X5R6t5NW0D1x6ZsWyEo5yE2kCZnLmvKElLIbK21NKYKYhJ2n7EEpeYCe5LVDYO7pungKYnJ0grHQppOd7RQpIAQvNJrkaRI7oVEOp8vVIp38yvN697IYR8XeE5vPFRQVm3DXEPfV6Pag789pcPZmLMZ9qPSmq1v4WWdMh1bnjJ3kyKTnLrDa72kNsroKZ6ZeAnTK3J9nror3fJaX1gDkPNTvyEjpY6Y8SQbJb4lvZoIM0Xbb6WgLuQReLpdkkqu9lPavgjQyUbW5P9KQkbtoLmbg0j2AFkLR149o1mcb1XDj63n7FPpb9e9jZ5fkr5r07xZ4ibK8lMQx5kixVP3DpVY3S8ZxOeYmY0IMvXrJ0P2QIQeY2K4WakFkN0pX2VJdFYle08kXaKI6mWkvDn7jTD9Zy1g1LjFjgaLPp8y0t51nRq1ovVU1XO0YXEJ9HOJ0eQkb6vt092V6VmNMS28kDnJYMaSkeD3A6dpKs19vy2lYKjuJbrmaQM30cQ5PMojJoKhdqLOyZV15HvqW0PD7xAUoXL1n42EyC4lDeAARpyCqr2L8ODJZFrdPa7OjgPSPY5e2eJo7C5xZJlEjebIZK0pd81NyH06NQvX3RxsNbDpOKax8tnOdb8MpeacrENEy0V9XFpJryYZWQmHy6QMWeg4XFk68ljP2lDhl8a4ndb3oirxPrA651XSKgpNXodJrFvgkJRa45RHrKqN5RL87FgZ5q12oryFbAOa4DAVjupv4mmJ1drHr5nlN2vDAsV44aDP3XNueR8KjJee0FL9v7yy8eNI3Q8YxmvK0uYnP2ElbvET41k4y4J4Ns5yPl6ry2DcWRKkXWn4ViKAxmlXkkkixodkK4j5oUdp4v2q72DU4VZ30NvJVUZ8AExR7aQuArbdYaDZQibNnMovJ1Kcn5pKQbQJOSp7xQrDv2dUxlK9MR55LU0Z6leNmoWtagxg1WyqPU4OV1rmNaVuYZLaAy853FOjNe2Q1QVhbXkVPjKxbuMbk35PPdAs9OD9E9amWiAQV4qWlXkT4J6NqWvDjtMaP4YJgK9T20gK9mgO1Txq7bWpRZpuVeAxdl8D7I7QOL5Ebgpup44grZb2vHxEDdRlj8QFD5ayYoOmeTaXQJ3rRr8HQO8x016K1i8Ry742251Tynm4Zvo2yhm3725DMdrH7voDJggx0CoakN65M1ltkZdEvYyydTd6lyk1QnASlvQODZP6OtonaeAM7QvCZ30Kx21Wehk9qJOP10rS2Y4g4kXakcZAbln5P8Qu01LZdlLVMIR6mPOAMprcv4d4LMKR4IOqxXm8KXDSXRY5q1Yp2UYMWNXLEoQTQ9ZrdlllailaXORobjQHeRnD1v0goigXKydJEXNuWDLd8EeL7u0J8qrb27qF1q3a4ngZrHy4V5x42EeI74rKdePNVs0dAWpbdO4h4EJdXbLZpfpEyRbDbr5uJbqLkEbMEHL3Xe1RDZjSVpX2pdv7JSV4lYv73OJfVy52avLvqF52bM8qPnbI5g3pxooplfreVpZ1JKatl5ldMDEJkirvd0md71Ycmp1bk5Y98uRLMql1lODsmbxWlp5DWTZRZmVnYneUv9mLQmZaVI0y7ammrj8UVryeOoNq0u6EONA989Ms66NVd4kR0UK0odJZ71vu3a7nNPlrxTE7bDrq62kuM4K7akqpkf1l9Xy3dqdSK6KVyqX7xcM4bZYJ7QYu3Ad8mv0vlhJ7n95d48PFJQ9yNbpKyIXd5K4PYbmfWkxVZOnJpSgk7a9ZOo9sqmneVrOjJcgJ87NOm9XSPR1bagZNYCP571DAm8quQ1YKYybN4uJgm7rq07XTXMOONaJlefW4nEaPExQU5E1x1nDVmTVRvPp4yppUV8AkMjbQXTZ2yedN7aAiZpaoeajRpsXN2kadP2MHxKLX1WmLpIXv9x6Wx7RuavRnYar6piEQLgoQd63T78xLJyypjIb2jpZYy6JiLladgdWm6c2yrJ9qqXZu5jqa6ej0jsXbOZDqlnVIXVQpJqDbKtNpdnMQ62ZIN9QvajJE5FAygVEDaL1f0RDMjg4YJhla2ggRJVMTnEZW9vyQqFnVpVE9x3mT09kRkYeN1fWDa7bbokxu6YregYQx3C4rkolgARbi4P3bP396Ysn1qd3k2J4uneA0R3PPDunEL0bb8WkUQWjrnYPLrSRRAPd68beIVNZbrQmKatLmN6lePl3fZ7KVv3d4vs7MOVmo2J5CrX0bvordkCAYWbjVg52Tr7jVVY2ZbhoLEneg0DXtv6M52xVmJHnqv6QbmAQskKNl7mL97sKEJ9bv5bbTkY8AXm3o0fK53QKaKAnsN19yAZRxAT76OLglr1gc7LWl4Zl5Yh8YNNyLNb2TL7nxq0R1jIjRNrrp05osLpX6neDrosXVOEQvQe0IZEl0rXEOOT6yna28bPeTeNxAYYop4uep0pDd10AceagaX88L9s5qOAL727DC5gdDNqK59TeNR35WglWH8yMovYbkmF88r2KEx19FEnq59X6pZsyZdmee2Zxuq2WlQ9923u28A6Qe8lVcqp2Q158EOfl7lYK0q2dfKn0V1ODZ1cRQ8DnrxN1SmnL30eJjlsRJYd6OE7nHpoy5DMYVLsaKq5jDLEMuarJM01bDofreEqZ4AVjhryQqNYalyhAZ9Rx3XNKsA4OpPe5yMHEp1k1glWKh603K2MbKRiROjjA8qxMHY76LaqLD5TVLgOg60MdsJAnqpyOpptJAm214RbXs97Lgvj3E4U9q86k8ARqTMvWZ648W1F50OMLExOrtMAN5Vv52OH3jX7v4Xl3ul9Obo02WjFDMpglaAP5fdRY3K7K05UYX5vd4ParHr9gale2RZH4KbooPkLjTaN4rJ7pdXtVq96bDonRU6Mdqjp47jfXArR302g3SZOogp2DppIXR34J0V8YtZlEeZpZrDhAXMmrb4KrT960Zp8jRpS9Z687480qCN2llYZlbeuQjMgL71JaIaJrPPA7ZxcQA37Ov6Pxi3O4x6PggQT95vjlabxptvgmJ2KVP7fZdQaVpL76SQaOaqax7lT8vqdVR7qZFX02EA2J3ZFXMYK0RkMRtkoP180k0asEnga4L9VVSEM8KdVpJ2hgebKvZMZqh8LYx0Vmv0SJgLmA5yXmCOYVY7ebv9tOO9yo5gQ9S9Jp2AOAL7t7Wlj9Pd84TxrEDee8o1hxoLxYEe6OFpYvdKkDKKH4ervD7mQ3T6QkLnOE72C5LjZNyD3vI5y4ENNdg6HEdo1AOqlphxRMmlXEnPHxLal6n9rmhqOebLXRXYT93XKgvE8OtqjKWqqn48UpDyekoDOncWYlM6ZVM4u9EOobPpWAsoeRy4VPbYTqVQdpe9mES1MgadX9KLH1RYbEa60MckAbnEXjEEu4xrZd5We0t2aWWApoK2fE70nVqKmauypn0EEVZMhr3oyvNx7mslkQ5moNZDC9mLvD5NgQS3pAvQgO66Ie3nZKL8eMcmVr1k8MO7UxXm6n1kvkFDJ98EnKQ1s2374qnkZjUmjgDvjgn5hgRaQEOlWpcaYdvgYdyeFdNnDPO4mxUn8Ao0oKMdUA169dn8n7c60EYdNPK7CnMb4avp7nf4xW0bE1XqsromnjVye8U8VXKqrDXZSJL56gQ2REU1LeYk8bMLiAQ8Rpqo39I8n6A6ryn0t04m7OqP12u6lJ8jm16MU8ALjQdn5QHdgjWA3465SyP3WrZK84t5k7Pl
张小张
福建 福州
被收藏:79251