Billkin - 泰语歌曲-กีดกัน-阻碍

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 --- 谱子vx朋友圈自取 --- ใครเล่าเลยจะรู้ว่าความรัก แม้แรกเจอต่างคนไม่รู้จัก แต่ปักใจเพียงครั้งเดียว ติดในใจชั่วกาล ยามที่เราทั้งสองได้พานพบ ลบเรื่องราวอดีตที่ร้าวราน เธอคือความรักแท้ ที่ฉันหามาเนิ่นนาน แต่ความรักดูเหมือนเลือนรางปลายทางไม่เป็นดังใจ ถ้าจะให้เราพบกันไยต้องกีดกั้นเราให้ไกล กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม ใช่ไหม... ในตอนจบสุดท้ายนิยายรัก มักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ กลับมาเพื่อพบเจอ บอกรักเธออีกครั้ง แต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ได้ พยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กัน กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม ใช่ไหม... ใช่ไหม ใช่ไหม... --- 变调夹1品 ---- [G] krai laeo lay ja roo wah kuam rak [Em] mae raeg jer dahng khon mai roo jak [C] dae bak jai pieng krang diew dee nai jai [D]chuea gal [G] yam tee rao tang song dai pan pob [Em] lob reng rao dee tee rao ran [C] ter keer kuam rak tae tee chan hah mah [D]nen nan --- dae kuam rak doo [G]muean lern rang blai [Em]tang mai bhen dang [C]jai tah ja hai rao [G]pob gan yai dong [Em]gee gan rao hai [D]glai geek gan douy pen [G]fah mae glai chan yin dee ja fah bhai geek gan douy poo [Em]pah sung chan lab dah chan mai wanwai geek gan douy we[C]lah chan yin dee rou dae geek gan [Am]douy cha dah chan kong dong yom pai [D]pae chai mai chai [G]mai [G] nai don jab soo tai nee yay rak [Em] mak hai khon hang glai dai yon glab [C] glab mah purn pob jer bok rak ter [D]eek krang --- dae kuam jing kong [Em]chan rak rao kong bhen dang nan [C]mai dai payayam kae [Am]nai mai mee tang dai tee rao ja glai [D]gan geek gan douy pen [G]fah mae glai chan yin dee ja fah bhai geek gan douy poo [Em]pah sung chan lab dah chan mai wanwai geek gan douy we[C]lah chan yin dee rou dae geek gan [Am]douy cha dah chan kong dong yom pai [D]pae chai mai chai [G]mai *geek gan douy pen [G#]fah mae glai chan yin dee ja fah bhai geek gan douy poo [Fm]pah sung chan lab dah chan mai wanwai geek gan douy we[C#]lah chan yin dee rou dae geek gan [Bbm]douy cha dah chan kong dong yom pai [Eb]pae chai mai chai [G#]mai *
m50mNx626MC9xPkE3LENhv02ae9bpnH3Ve732l4eTnOgx3jxd6cnmm01nLR9UZA6bbMeW0H6oLlkyJ1qhdQQ5my1EWIymYNR7bagsaYx2OPE5RTpjrkx4Z6aUJo61YmKnDC8mWkAMvQZTRAE6yL5WWcqpVdk3A2xIkmOPNA4rAsAgJbNRvWVUJq4E4qaJbC8l5qJDePyTqxJXlRx8XsPOngqkjQxsgprZZ7nd6SQNJZgk4E8FpxXQ63kM3uNrV3dO88aixvbq0QMJlurP9a50xaqtvyDk2vNR1FP0pDbdXQxCQ4x0eNPOMfRYE79YpYoCd6bpxrDLlcr5lbKZVQohq9eRbqM3AFNdr1axpppSLA6Nv99pQHQyYxO2PLLIqnVRglyWdtZga8YQP5auQ3DMm3J4XIWrjy9qaQRT83kKO8j57HrE1nb8vNat67yObNgWbHRMb6opWVQfM868l9NbnuvNvOZjYOpupJrvNMkVAF2j1ZkP4PZuVpZDa6deJI6Ka8aORE7sPm01YRadxCKP7oJ6KQNCvMO0r2EKoCkjem2Rk9pIMyvnkOWxqfj20MOorxmfyPkJ0eEZZS2vp50822VsPOaD9MNv8C4qd93qdkWSx0AKjm57lsWjgVMYMN3Uy1vg5Lo5NSO9RlNlYq8tVK6PJ2v6WckNlyjooaMFEWAD6EYp2CxV9ArblpYImoJp5o2xxCjemDNDrqvuER1xrmgYLHq32OJNqnjCgY2bpaRqPFyP13lRQlYhN363ynrjbIQ0JWZR3J8HnmanQN9jrIbrJ5kgrE6sgVobMLr56f5M2EMW6JmtYMOMDLknpsVrpbWnqdrubK3JqkYjjIkM7kKPoN6HvRD5kZDgrC5aem769q1HA4aVy1jW0HaR0Z02gxNU4DgNeLQA0uRd2Xgn67QuDWvDjQOP8CdyZnb82AgcgpEk9QJKvfO5Mjp3V12c71RANvE67SJZ8Db4xP9cWbyndDZO6SadXyEMQExTe7bdPV5datqYJEk59a3hxD4P1P9qdT2ykZ024eXcdMgY52Qv0HOMYEbYMaoCmZ6m9LxWJt2MmQDk5pgTnlPyP0OqkU0K8d6QqoWhb1O4pjJmVUv0R645RYkTM6YWgvQ65TqKxZAZyydUMKJeNxrrRtN4mDW3ONDi9E6pa1oKjFQvnO0dQP1CE2oPAplgPSMORMajDlJSPde709RlVse1a1ZPE3mCy4klRpnMAtQyv3yDQYaHJ5d48eWDRcaD4JAQEAeHPDrM1pLOOinq7pm5d37uDykMnl3yaIq0XZyLAb8Hyno0qYW1WT08rV2aAWrtZmXk7RYPpF83noEqOJrfm29OMgKkpi3oWVnDjqei9nAEakVQlIomjoYogX6un8PbkLLn7CZrLRXWjk1f8MLgZPVrKurgONyE2A0CMY7mD9kdjhgXXy1lOXrCWbOWpWMrRCk92OV7YexhZLOeQYo76syV07WM20ATvkXPo3g7DFKAdgMAP1Xt2JyKLJydLhV4mboPd7WSnMOV8AeKRc4pbeLpWDrI76QbrNmZPUYVZaWVrVaumyD0l3oMpUXRKWPD66XUYln2LW6RWi0b2eyYE3DF3gNr0jAlKcR5J3YgNQri6y8YKWXb7CMVP1g1d4qH5ly3RNYMAc2qaQW4VQJUOq32YklELikDqZa2Q7LuWEmgEeWkPTk8ZpPZZN8Ug493L1Lb5hXaPK8lL2MTPRyPAom3lukjrg33jkXu4g0r7aD0aHKa2gAAogEFYN6ljro9bfVlgagmqPRH7KMQjpoPDH4Oyen60D1SkD9qeR4Q6CV3nEe9mZEimkdbRdLK8sWVQMOXqK8uD6rRl3yrMCKk1KbK2ELu69M4Nee6VIjLegxZVAYS9lx5bnDgMFLeqKPZ2pOfl9meLY3OOieAAxRyKEbId4ZOkpNxQUAEDyd22bqI4YQ5ZVmR3HEe8ZRayVRuYD0K15rkqIZ73D0mYMlhrPyWA7VayTQa8v0407jFNK5dZ4vQ3TOkW4Ekar3tpZE7lqJVNsD19go08oet34ePvg4Zgfql3mWjvg0uvL0lj311vSEyAjk212qiOovdrMMXvsY9ZrO9mkYtxPn9LaajviJQlWZJOqXcdXYmrlgD1ujaMWbW7d1fVNXMm5lo4HWbe62bPbXTrpLEQ2peRHRlpL5neDOCa68O8l4v1cOr3Xy4my1sDVyV0JeMOFgye6knLKmUEYkROPbRAHye25ojealIgj2xJ37A1heVogM7VvAijZLybeEEdiV4Kekm8dYiZ779oDMZ7F4oNxxyNgVfdJlrvjpveHo6jLrZ9alIJYOArQMv9F63pZ1kZARsOk1pjyYdxfqZp16WqnZhVxjLqxAj3FJ7lZMn8KQTa0K8XJnnnHAdMY6bbj6C8QDeJvYkZtpg0DO1MZ8sxJyZnJa4RuKVJO4VXvKSepPWda8aEHQExbmlgRoTYKr1P0O49hydqYn1D65iVYl9AqP5gFpRe6jOv5lI1O0kRyk7bcM1YlRdnRPHvy1kVam7liV8XJdOkLghJrjrK88XRIDQvANppyatXExXgXmPriQW904O2YvHyX6WQg6KRSW57mdxZxOI4rLXKxKQbF567j76q53IrYNWeMZ2ku62Zx8dD9PcQM1xprPEPTPqk0q3a8DCRmrbnbaLDSxgOMvjr9AS0npWmoD2jc2aRYDxV1nt7PN9Z115DUxd04eJRmxSQ6kxNLaV1iLOapgv82KUA1mRk5jnLH5gXpgMJ66c0QVXNE6NnfKAoV4lPllc95DoxmVl5igedM2R34ghyjPmakk7XfVXpgNldpes02WvYr6VVuQeYMl9ZqxFjlaYVXWbDFn8RbEDvqecVeVogom5oIRqkR3E3dxHmpJm0rK77iVjqlqd03Qhjele7REOqiZ1J7M81pZClNP5jyd2ecPKkKMadnRfo41dY8QMXiZ1kZmW5yDUNyOMdgkEEF2lnVl4gQRIOl6l70LdAHXn2x5vgXxuDx1xqqW4dsa1ZxPqlYdH5AgPQ6Mrece0QdOp9A0C2Q3pbPlEVu12VZPOr38FYveY0Yo8Oh2ee3EJqDPSXrb17mAyLIDy1E62KlvFrjXaYNW6NCyDXmgYMo8ib32Y6Rnx6CMj0WqKxp9u3NbplklLqsjexqgpOq6SNlly1AKQZFx7p6vAVk9FljXEE6yEpU7ZgDleZP8UjD8g29nL9CZ8gPjr013tDYRKaLYZKU8OArWyg66fra3VZbqnyS70xv5qyb1cDZenRd3ekT1EyDg0J7jI2koJMkgpytR5Kd45KEXIaVmrgv6dEueva0x04M3CZl0k8xe7Es1x59DQx4XSj2qgLrV8vtXR2ZvD51bhnpADVy4vmC4lLvDANN4IOe0pyPNKKtq71JW3lR2idWvRaE7dpsAaWjNx1WJCgyELDj244S0mLqeO70xCkVmgX1lMXHL9EyVM0pRIRqvoAprDqHV2KA20VZJSZn60J66XnFAO2rl6KeMuKA3YL33D8HJM5JEZLnEtWdb3aXOxMHD7rgv7M8buvpgOpkvaQUAqYZ4ZEjxIq7e7OPlrJf6Qg7nLb20hrE3r0rkAvuQmxJVppQjU2bprRvd4eFmMqV2DMJZubDDy90P5DUMEPvv8Vj1CamNvMy1oKcEkg510pPxUm7eg230OMSkAe5eARX4C7LV5rx1PqUAgm68WajpULr1VVPDN5FgaJWqgYY8Crpb2L3pg2FaR8XXQpm5HQp9YxJbAVuRdKA4067mtpYdAqVVW8HWx0lkjg9Quaqexp6Qd9ub3nKN5VeqFMLqXaJrMMSZkaoRvREEH1mPNYOQYLCpWYWEN0ZJsVAmXD2Y6OIly8NmYa4nUAJEM466xYTx3QaedyEyUdO4jexdLgSx6Vxa5lEWfZ7LaY4pl0sKAa1xYvdAc9mpx7AP6gFWJM3yWD84H3AdLlabW1ioNk9ZnnNnf0eyRb83gdte6MoMNOQ3Cnx5WWbogXiAeW460q5NcaJQgZY6OoFV6E9dOnKVhrK5mPVKo0F6dQLr4lyOumRjrE2rnrFmM4O48WyZcna0D40eWEIaq0NL7Q8lsro37l7l9ohXoM7D1Z2AFxZ5x3jPRrtEyNyDqMlKCXKmpY1PVdsV0NJrpYWqurXjEqV6ANu5yJQqJn8vcd8K8n8g1ZU83WKvZpDdCqv9ljR68VSOW81lWN5Wf0DM2YWgv3Hjy8Kr3OdNUm9LpLrNynSagQb0Z5JbfLm0354E3DTW19PoLygbHo02n6xVnVIgjQmM8JONI83WbVRXoOC7LpKRe3XQSZ4gPmYDolUrebN6O2xOIllAjP3q5kF1q0343lDKsXPb1DrZkbs90rn0VXo8Foe387keW5t6dA0Ne4mZCd3b2Ln0ngf3LdRMrkAosYRJQpxe1MU99xD3516WTnjOZaV72dh8KA6Pv40KFbeMnQomd4Uve9x5EnX5f109oeA28Wu66qYkOVeRT3ElaWjejyTEVMongWb4fnygl408ElcKPkMrlVWyFP3n0pvpEocqeqjr5qpLHkbyx6x9oesOnVkAaKVPinADJ5WpL0SaRr50k0N7sJJjka1RjnFqnX6QEVZMhdE81jkXYVsR16ajNerJI1E5Je6kNJsxRP1eO2rOuRbr4dOKDMt7YW1PorJqfRDxWpnQv1Clv34evnL9cqe4mp3OnVTkejN9egaKCA9NWA8WxkuyaNWELnl3hZR4nxolN7T5dNAbaWb3IQqorkqkd8t3l6mYyZNAcN2jJ51bAdCOWJ4be9aYIboQoKo6LZCo6Xla8O41I3nWbE9RQeCKrynYJdnXfDDY22dvOMtDeMp3v5r5CMvgxDl8bmupxP59lMoEHx0dmL4on9F2NLMDa2LXTLW60rY68OF2DJ8LXAyjho5ZlQE5v7fZ5LJ9DkyOUVm37DaOLlT0gLo2rNVNHy1VYNm5WoFLlDV2y6xMtKKnlxRoXLCd17bjeARoc8AMWQjk7yhZdVgaJoLmUlE0aXn7njTb80qoro57sJk9Y0lZNXF1kRgvAZ99HdpxW4NqW7fJyN7qJrnZtyKeJ9x483txdjApa1DQHoNLRvdvbmIVyRAeg8jZHbK8vnDXbohZAbXYk0Vrhl9XoWZeXkC1xAKbOKNdF7RM3jYMp7HJr3DZ1mM4CRdXkbQ32WhV6W0YxYvbi35JoNpP64ipdlYmLAn4cNonAVQ6bjFRV8Ddrqo4seWORDyOW7t47Le95x2dU7P3kM6e3EFg4LDg9y1EUy9DZyvkQnHNOQNRZXYDck4KgnRE9MtvP5Oj701bsDleq7VPpoUQ7kreMLVZI7LEDQ8oENcVOx0XX4V1Ulgmdbmqj8IA086gygdatE6mnb84rpURZlq8YVrjIXMKabZAZphEeknnNRPksbVQqXyr7EcZnEjd0R87HMa51NXVWQC3Z5J292lkFL7MjdEM4pcpEmX3DrkYIbqVq9RoKotnyAQeYWxmIyq8OxeNVmiOpag8Xgdef22n3l663nhvRWd7ngxRfEL2KmAEvKH7AOa9oR2kt6eRbmr5NVIe9ONDQARxfAD2KANLl9TDKa5PY4P0Cog87JW345TAROybNA8mTMna9lg03Lin9064mWR3splOaXqjv2HmO1RZmWn0C1ZnJ6Vy5XfPa92ony63tK0LgVNX2jI46nm5qbVgTMe3nAReylsepW88aDQgH5QKPKR8P9tLP2omrrJoHjVJyLARvWfNOJddoNmmuJK33Exd0MFn7WXW9PrJH7eykpLP3Vs87q3pXDWbI4VyYyX8XjfnLXg7rg68U0QoObDyloFAenvKqMxVTm7eoq7D2dsrRqJ7RYPJFV0O4pJbmaIJnbAvvxRefoKyN6b071F408QmYvm1fLV4MgZZkXfX4Aggke1jSn1bKbPxKWFEO7yn5Q1AF0JV2xxy1JsbbqXVd1POUv7rmeaJpat7JZ4YeQ0qiky40JPo3mFeqlgpWaP9SDMrAko6W9ub68kZO3lOsWOO3mPNANS2PWJrm3lqTPnyD09dR9S2o5No2endcDdm0OWNvytdQPWAXRpvFbPebgm2lyHyYDOndDJZIYPKk6Q5qpukb3p2djrqHE18DAEMVghVNLd2xammf1V2OoNYeOtArO4QyXlWh06YKnlpOKf13xAP7gZ4fnpQggEbK4UEK4849p8AFR8XJbooEJfK8MWRQ31gIW2OmlV8jxH9bLe6mL3nf11EKO9yrMs6WgVoA8jjS0l6pN97J8FQeAVy6JxaSVA9vvKpDnU9D484ag83UY8mROl6lntMaYxP0EJMI05MM2rqy5sxD2VglyLPcXqe2oZpV0IOVj7pv2n0TAP9kdYaJQul0kD0R8nJHdKkJLYaJ1TNNLXXegp8UlovnR0WWPfo26eODVkPfQPA62ydqKU11j9LbWK4u3NQkp4MjWCDMbXYlR57CbP5gk48rWhoykyNNYdXTMq46gVK6Ms6YqANNy1VT439eV1MyYTqjb0g9QDoIREXPXZP34iMknOj3QxAcN6MmLqobviMm2e2lO3kiVjRP4qQPvSgnV7yd9ydfgjRdMX85WU2Rg6qjEXjTO1b365qjxFWmo1Je9e8UXDKe0Nv3pCmkpyr01yKUxkAOb3npMH3PZebPaOkhyj12dn4PLCOvJ1J8v4RsQ9LvbE92LI4yb3evjELhqZ0kXVd0DfopD6Jb3J6hr5v93Xg8Dfkv
张小张
福建 福州
被收藏:80270