{meta: 原 调 : 1 = #F} {meta: 选 调 : 1 = G} {comment: 前 奏} [Em] [C] [D] [Em] [Am] [B] [Em] [C] [D] [Em] [C] [D] {comment: 主歌} [C] [D] [Em] [C] [D] ( [Em] [D] [G] [A] [B] ) 我是一滴远方孤星的泪水 藏在妳身上已几万年 [C] [D] [Em] [C] [D] [Em] 所有妳的心事都被我看见 让我温暖妳的脸 {comment: 清 音 扫 弦} [Em] [D] [Em] [Am] [Em] [D] 悄悄滑落在妳脸庞 从妳红色而深情的眼眶 离别时的吻 妳有太多感伤 [Em] [D] [Em] 我滚烫而失去了方向 缠绕著那风中依稀的灯光 [Am] [D] [Em] [Am] [D] [Em] [A] [C] [D] 没有了选择 妳让我流浪 流浪在夜空 流浪使我不再寂寞 {comment: 副 歌 失 真} [C] [D] [Em] [C] [D] ( [Em] [D] [G] [A] [B] ) 我是一滴远方孤星的泪水 藏在妳身上已几万年 [C] [D] [Em] [C] [D] [Em] 所有妳的心事都被我看见 让我温暖妳的脸 [C] [D] [Em] [C] [D] ( [Em] [D] [G] [A] [B] ) 我是一滴远方孤星的泪水 藏在妳身上已几万年 [C] [D] [Em] [C] [D] [Em] 所有妳的心事都被我看见 让我温暖妳的脸 [C] [D] [G] 在我被吹干以前(不要再和他见面) {comment: S O L O} [C] [D] [Em] [C] [D] [Em] [C] [D] [Em] [C] {comment: 清 音 扫 弦} [Em] [D] [Em] [Am] [Em] [D] 悄悄滑落在妳脸庞 从妳红色而深情的眼眶 离别时的吻 妳有太多感伤 [Em] [D] [Em] 我滚烫而失去了方向 缠绕著那风中依稀的灯光 [Am] [D] [Em] [Am] [D] [Em] [A] [C] [D] 没有了选择 妳让我流浪 流浪在夜空 流浪使我不再寂寞 {comment: 副 歌 失 真} [C] [D] [Em] [C] [D] ( [Em] [D] [G] [A] [B] ) 我是一滴远方孤星的泪水 藏在妳身上已几万年 [C] [D] [Em] [C] [D] [Em] 所有妳的心事都被我看见 让我温暖妳的脸 [C] [D] [Em] [C] [D] ( [Em] [D] [G] [A] [B] ) 我是一滴远方孤星的泪水 藏在妳身上已几万年 [C] [D] [Em] [C] [D] [Em] 所有妳的心事都被我看见 让我温暖妳的脸 [C] [D] [G] 不要再和他见面 {comment: 尾 奏} [Em] [C] [D] [Em] [Am] [B] [Em] [C] [D] [Em] [C] [D] {title:孤星泪} {artist:刘德华} {author:Chubby仔 制谱自用}
Chubby仔丶
广东 江门
有谱度:40415