Colorpitch - 泰语歌曲-雾-หมอก

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 --- 谱子vx朋友圈自取 --- แหงนมองไปบนฟ้า เห็นเป็นหมอกขาว ไม่รู้ว่าหมอกอะไร ทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาว เหมือนกับเธอและฉัน ความรักที่ผ่านมานั้น ไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำ ทั้งที่เราบอกรักกัน แก้วที่มันแตก ยากจะต่อให้เหมือนเก่า รักที่ปวดร้าว ส่งกระทบถึงใจเรา หันไปทางไหน ก็เจอแต่เรื่องเก่าๆ ขนาดนั่งดู Netflix ก็เปิดเจอแต่หนังเศร้า รักเรามันจืด เริ่มไม่หวานเหมือนวันเก่า ใจมันแตกร้าว เพราะการกระทำของสองเรา ช่อดอกไม้ กลายเป็นมีดเล่มยาว ทั้งทิ่มแทงทั้งกรีดใจทั้งสองเรา คิดถึงวันเก่า วันที่เราเริ่มรักกัน วาเลนไทน์ทุกปีต้องมีดอกไม้ให้กัน ทั้งบอกรักทั้งคิดถึงนั้นมีให้กันทุกวัน เสียดายเวลาดีดีที่ผ่านมาด้วยกัน แก้วที่มันแตก ยากจะต่อให้เหมือนเก่า รักที่ปวดร้าว ส่งกระทบถึงใจเรา ช่อดอกไม้ กลายเป็นมีดเล่มยาว ทั้งทิ่มแทงทั้งกรีดใจทั้งสองเรา --- [Cmaj7] [Bm] [Am] [Gmaj7] ngaen maung bhai bon [Cmaj7]fah hen bhen mauk khao mai roo wah mauk ar[Bm]ai tang tee mai chai nah nao meuan gap ter lae ch[Am]an kuam rak tee pahn mah nan mai roo tammai jep ch[Gmaj7]am tang tee rao bauk rak gan --- g[Cmaj7]aeo tee man dtaek yahk ja dtor hai meuan gao r[Bm]ak tee bpuat rao song gratop teung jai rao h[Am]an bhai tahng nai gor jer dtae reuang gao gao kanaht n[Gmaj7]ang doo netflix gor bpert jer dtae nang sao [Cmaj7]rak rao man jeut rerm mai wahn meuan wan gao [Bm7]jai man dtaek rao pror gahn gratum kaung saung rao c[Am]hor dauk mai glai bhen meet lem yao tang tim taeng t[Gmaj7]ang greet jai tang saung rao --- ngaen maung bhai bon [Cmaj7]fah hen bhen mauk khao mai roo wah mauk ar[Bm]ai tang tee mai chai nah nao meuan gap ter lae ch[Am]an kuam rak tee pahn mah nan mai roo tammai jep ch[Gmaj7]am tang tee rao bauk rak gan --- [Cmaj7]kit teung wan gao wan tee rao rerm rak gan v[Bm]alentine took bee dtaung mee dauk mai hai gan tang bauk r[Am]ak tang kit teung nan mee hai gan took wan sia d[Gmaj7]ai welah dee dee tee pahn mah duay gan g[Cmaj7]aeo tee man dtaek yahk ja dtor hai meuan gao r[Bm7]ak tee bpuat rao song gratop teung jai rao c[Am]hor dauk mai glai bhen meet lem yao tang tim taeng t[Gmaj7]ang greet jai tang saung rao --- ngaen maung bhai bon [Cmaj7]fah hen bhen mauk khao mai roo wah mauk ar[Bm]ai tang tee mai chai nah nao meuan gap ter lae ch[Am]an kuam rak tee pahn mah nan mai roo tammai jep ch[Gmaj7]am tang tee rao bauk rak gan
V37Z1lxyxksOkXPdZQdehRYoPO6eXju9AW69n7aWhJ68D4mDbdTN77DyN0mofORkqqvdXPt4rEvgAp3xT9gg7yX43phgyNnjXJYlTEj0Nx13nqfjEy5kZYgafm5JRxNl28ToLm7omxWriQ9XgrY4K7ske7RDDr8ef9LNAyOK9PHvyx0NM20Lf4V0b7EjjvF5Mg9yZMvauaMl0ZqoX4uJqQ4QPk6oI7VEq03jdvIgp8nqkjWrsMp32AR4ZPI8rPE27n9mc63ZWqq16gUDylNqrxArI7bdoZZQ7AIRW7P8NVxgFqAmEk40Vei7kaQjRXqnIrllrENp0NUYvbpLOE0ZC4rdjpN9AdSEy5OqyDZmcoX96kr888fjpaEKrvjjUnv7YAna1ncREn2gR7LNT831xKO9VDtPbdA1OpVvh10RVNjOZec27Pk9MEXYu59yZ8ZoZ0fZnq0myJQrT3XLXbg3E7frymoJvObNulnR4YPn0lhe78ZKpDM7Fn1P6dv1KdIEVYElJYMAH0mZrJKdEXCyVNKby59qCQJx03e5jXs4R9404ONLTpaZgy7VAXCLX6nM5OavIW4J3QkLEPtPN6vZOXlQT0bMX1RJW8ClE8rE159yUDkRNLN5lASOJyLvX62YTxn3p7048rTY4aOXDXV0UJEdZR3MY5CnRkLMLV8JuxlJ52naAoibZQ7kXngoh48Mn382RlsRxq52Ny6pIK9WPAodYOCAdmQ7Q2ljspbYex9D2AFoJVjpW742F9gYAnLxZMFonRnYJq6pIENrv5LKM7SaQqyXXEn9ipJYgqZgkNHeVVvqly2MI31WEXnl2KI2OXg9RRRxhRWZ3Jk9P7iMmlQeAAO3CLl1L0Lao7ivnJWQqp13iW2LW3WoArTJE9rQjra4sgM9XPdjDgTbjkOx84xKfDyO01q1mlCEr6eg2YNgtL8akOx2Q9c0XomkN5l1HqdOmonP6WsA5EAyP4MWuLmvmppD1lUEveyrjdDPUROZPK7n1OC6dAo9NDLEharol5PlNMIDZ2oPMgvrfJQLRpeVVAtKZAJael1ZheRWRk2y8lTmrl041PWJUXmkXJXg1mUjQqyMZKxxUav2e42YAMhe0dLMy1ayCDmm7rZkDmuN226V2Ka1Iy1gYE5or1CWROVy5QLRfbQvZNqMXXTrdAZrEQLoioXyPjgQL2COK7p0ARWRiMLPk1Zx1XHEbA5OkO0DuPLEdP5ARaC8e1Z9l3a5UQE8ZDaqYvI2582Zm1MvSp0jAk3mxEUnK3obEve7f7Px5vm0Eeh2ydv63Ky0cbeaD7dDM6imVJL92221i2A3EL0yvxIDQJL1pQZdHOnEg4Lv1Wu98M9PlW7oCyROP0Mq4dhl2p57JL6Xi7oQOyO3axhnrmRpEP4JSbg0PMAOlghVxpvQ07yJcaylydM5n6IQrMV7jY6jfx9QYA285yUrnPoQxb4vUYNJ8yPKnRHV6kmDdWP7tnRvZbLjV8h4XZm1o88MtdlWevVoP8txDQerZZKJsbRmpKmpM1sZyKgvy2WmtJX9PjN30kUKlLZoDWZNTroApeZLRjUk8nkeVX3Yu1bmv86M50URPkPQgP1VTe9edY5pmJcPRo0aYXg6ie932MyLE9IJolOdrZvkckPLq06PyQCWm5RVQMRDFd5nDEWpA8up0DQO61KjulEL5NZjgpUOLZQ3rNlMUqPp4l9a1bt4OQReWDRrTAvOjoLvYlHJ6O14pKZKF305r8NAd8T4P3bOgNZDU8kKLEyOn2Tpe1L40v2qFMjxPoPrpNUN0nPDpqKnCW4WQgaPrWHbvjb1ymY5Se6MgqN4Dpf40JYZJkoAuEmW7LD2ALCyoAZoqnLYF3DLdgObeEspR7g5MQO9tJkN56dk07TL9WVrmM51ud258V9RYQIVD8n4qD9pIRpZNaKng2F2bK2dxDV1S6qZnxdxbrCZDAg3XkbNtekV757XZvsv1L2EO8EXtnxlyLdJddTaem1Z4joWfV3xqdmneEUX9W5QAb0ntlAdMPQDbEULp2DYDVlnfMmXOkPZ98s27dPkLg56IyNWjxlmJdI39PpkZXapIrkaQ04EX2CMDagAE0JOiLkWNk4R2dfxvDdY3b68CZ4RlRObNXF481DemMrnHDvaQARRvKiMqAjqXOWehxbyQ2ZmDKFnamx2Kb9AckEvOvM0VeueglN8X0LeIrnyjy6gyeFqoQ8R109LCDqV8m0Jemim43dA1rgXUXnY57yM6WUMQAMDp0qxCyqbdg4MOrUL0AjVP9ZLfRy48DgXp9TrvbNWmglJSqP5QxZpoAT7DAgyjly1sE46PQ2nPauVjaP18WqpTNd4JK6PWgsDngNqALyEUPLKj0QdKYUg81WMK1K4hn2XaJ5lN4ulK1j30ay2CjW7A6DxROSMQW2KExZkCN9RjjqOqlujDWJlEK8KIaxej8ZPKqtEVrn1dV9Ku1Wmpo0Zx1ClgJ2aj4qvI0bmvQYXn2uYP29qW1pDsMKXodkeLrfKdaN7yPP6Uj3q8k3YQWuWLldQ7dy9CokkjvP3OXcDn9ermm5NtbLYbPb783HrQxY6kWmqTYPMgXog0OSjyymgoYZWc1Ny4yd2yZcWQ6OxRJV4Ir1lx0J4E0u0rNqkyZx7IM88v6yZkoHm2O34mlAbHdqN3x1PEVH4dd81ZaaqSmkvdb21PVFdA6xaMJ15sXWQXJXpXNCRYakgWpW8hrK7maxlagiyEAjXDXLlipN8eoAd7EC3LRVQLRXaCEJ3Xaxja3FmMn4X4O17UQPmZovokec7aK3xoxyMt9ZJ4WxWQbiX7pN0Knr2TM0PldlQbKI98QbqmVLYCXlDEaQA8PSW3byka7kJHJVqEPM2p7t92LK81XLatJr2E2KM7KsPyneEnnMyFXVNvVmLoMhjV7Vg6yxqF7PLl9d1XMHWAb0brMqkIdQ2qxeY6xUKAbpjalmQIap61dqONOcyD4nArKM0CeqKvLJlD9UEldmJWOKLIgX3MxyLo1uNWoyeNJQPIxn26K9AvEu3DN9Pbx9aiZVloWQV1vIp86oM4mrlSXnm0jydrYSQdNq4J4vyU1aj6Ne3n6t0REm6j1NriKY7Q6Y0kEsgdmy6eZKvI7YAMn36VLH4jEVvj3k9uxvyJrgQerHkqeKnmWPJCDy5046mq5H37QMQN3MkiX1j1RyVkmUgWabdm4QgCN355KMd5eFWonJ8AdrQUZvlbPae0LUOL6KN8nD5F57QVjlk8EfPJg2ok5rkFbkxqAkxV3upvNnx68yXF0LqgxpO3oTjYkQJ9Jm6iMZX9eQdevSlp7E0qvvdfQVDrvVD37s2WoAdxqmKi3yeYyQKrmcdb2N58Rr0tY3ZW3VgpdHg3J3rebonS4KoaolXb3Uq10mgJ6pZFOlpnQk0ZKTDy6d7yWQ5iY7MO371eqiQdvJQb441IkRYR23MMEhYKR73VrJ0H45mOp6aPgC2yZ6LxyKQskeyvXMl6jixDR52DN7du3QrjX9vlouR4AKNPqQMf2rWM6mYK6SjlA6Z7Ke7cDN64NdoOKU4Kdar3NoXuq9EYKbQ8eSkeQLaXEWVI0aE41qxybTO3l83xA5Jc8LLnygxVduZ49aeKVd8i0pR65kkRxun8O3LDMADs0NKndrNNqcYA1MgW7Aos6ld999Nrai7q58AOK78u6qX1R21nPSZE72K83ZXconmv7AJ5Of7V8lWN74Wfk6vQvPxg1crq65bqMMyuNoJVxd4vlc6km75M5rAh8qyg301KYtXA1bmjWZJHEqKoY8MqlTdNKqx3OlNS5DDVN43b4TVr956OZYqFNXPqpamYRhmaK2eDj2dCQ8AMXEnyJcx3aP3bReQtQOKy2XVWKiq1NjM6qe5SOlRbnMVNrh2g9Q9ex9Vc3KQ7EE6YoT2vYm6EoqvTyJPOqVQYlUNpQDoM1pxcWRlge49J6uV6AYY4RV9i7Q0nL7OpWTZMn1rmQqQs6E56ZmVPPSOOaZR0J1Vi1Y3xqr0PkiMb24XjQKvIDpePK5rJxHRxqvWAeX0iAV9ajrX8atJ17PDgrd4T8bkpgb4m8h9xd0QgMM4u25XxmeMqxs1197bM7gkhAgZPo0W8jf9QLZeJOqvS7r24lyDL8Tk1x2ooQREFAqP3d4xLOHJ7MmeX1Y3H46Jjxp9PWFKrbL0Lrd3TYbYQNXK0XuPx9nXo2XPS93dLXL0qZTJqeV2allkhyg7oQQQnahanM33nqAYu4YPaqyMmLCxWl7qR7QdClWVJbMJ9jhYAmeOXvgOTa45L5D6rOfXbEr5Pg81T3n8JKjKX7u4DEl9l2yPC0Rb4DMNv7cge42JLRRgsVV23pYlrNFLqW7WNnketE5yx4RaQLIMbn2qqWAPhKg6W67EOAIXrjY0kJ4QHEr72Op9n2sKE2YN88L9hDLN9VLvlqS8Rq19R05Oiy8qj90g4Lf6NkpY1KMrtjMdpaEEKpSg58gdXxbbtaeXDAmyNQhXDM63p4bdH1EJ3bq8gYfgmQV05XYbiQ2b7xvNmWhebNQELAMYhmjmVYAeWAs5gZ3A7YZNumJ6LQnQdlc0bd1Ox87QC3pakQA2oMhdWMXMPkDXcDaWr7XA6LfbQAZA56g7s6lAnOqZAlTnQ338XlpYtgb0oQ6ex5uVdKRQ7o88SDb6vVQdAlTaa0KOM2ZEs0npeRdjRpHDORV2mY31hZr4Q47LbviAPxKOa3amtERZ30d9LWTX0odArbOLCOJeLbmpJXh5NJnedJ1EsQVJQblvJyhxoXnER765Cd349lqdWvcV0ExNdpMKtb987qaOAnUQd1m1RX0jIZkM3EJk19FPN5yxOVjMfZW7VxemmQuKQo3xZvYrunbYpKp4Z5TAeWn8PeeKIopEYDNN8OFEOxXmoPnrHmp4Jgq7mackKNXWAmNLsYJ578ZAvnSkK080e5QoUoNenXrDV1TVeMbPabgbC4bLDMlM7VsaAMZjrjoYcOjNXoP1WAU02V6dgR5XIvxr0dL5A5f3PbKgE9xMTx81j1KvORF7NN8RYgkEhVjLOkWO4OUEe6ekJEPrtrlbooepyaFJgQqXANbpUb5Q0Pn90AF6WrjA4A81tgl5LdVgWDClvrj4ga4EsXRV8O19Vqs7ERA6lplluRP01ORaNEhKYLZoqyvjs9OnOmyZexFWD2m35kpDumQZDL3YXaUEgmXjLmagcj2KNk41RkFm9qMRNXb1s9p3aAd4rKSEKgWZk8bNCp7mjAb5pMtJ3a5X9e8dc2l635lQmZcV5kQy3ogofMZWbVpMemugon6vb6W2IgOxEAl1PoflQLPO8plLHXJ4vgj56XhqOeNYmZVVtgAraNP7yMsDQmWbq6ArcnrjmLgg85F9dbeWjK7lFXl406dV4otZqyr6L6o6FAkDNj6rnVtDLkNV18X7t4NRma8M9dU1v8yYQRAET7NAjbdbDZC3q7rqMkWlhRleZ3XOygIkRaKMr7lRU91kdyO6dgi6pXObvKjkU4NWvLMLpAFgRN4YL3R6CPRYbeVeZxf55rXDX0A8UDKvAO39WKh4qE7Xp9n2CE6PNj0jKEuoXqN2aDxZFAJPnqe0o3uxldD33bmxCy1g1qPpR5U17q1MjVKrfYlj38Ego3s3rbEQW2aVTXkEpePDyyUj5Dq6M405fqb644x9VaT7ErXlPggJtkkLYWNX3eTNqyMLqloNUL3ZVQyAnpFnR7oaMj0li9j17kZM8qhY9ZNjj3n8I6KpnjLvJoSjNNZVYKj8TJ1bOjvpaVc5n7XRAMx9tdrO7bJNpXhEnv1l15p1hOkERj1jbvtY00Kmg2NqCKrkrE36W8fAplgl1rnEfp7mKA3qN5FYQj0XAlZoTdqWD50qqbcWeXre850RHm8o6AdmLbFNYAqWRqKPIlJmWa116WSg6AxXlgggsk9YDydmedfEgZEoZEQYFD0gqEgQJasLN4rOXYD5Tkj6q01ZdaSLy5p8MROKUp7MXxM8bVCMJ5A9a6L2c99eQ9P78qIn1yPLm08MijxrJ5K8KpCbXq8jvjrafW6xjd6QlXfQqe65QL9KuEodZpW9qMfRKq1q3YKdt5q1KaLDoQt35m7vDDroin7VOlJ8V9hjVLaE0YEaiVk697N0jLf1n
张小张
福建 福州
被收藏:82263