{meta: 原调: 1=G} {meta: 选调: 1=G} {meta: Capo=1} {comment: 前奏/间奏} Em 那天傍晚我走在街边看着往来如浪的人群 D Em D Em 想起曾经走过的岁月想起曾经热爱的你 Em C 我没有该去的地方也不知道身处何处 D Em D Em 只因为你已不在这里这思念记我心动 C G 我想哭却流不出眼泪 D G 我相喊却发不出声音 C G 我愿意抛弃我的所有 D Em 如果能时光倒流 Em 夕阳洒在我的脸上风儿拔动我的心弦 D Em D Em 我多想你就座在我的身旁没有你我有多孤独 C G 我想哭却流不出眼泪 D G 我想喊却发不出声音 C G 我愿意抛弃我的所有 D Em 如果能时光倒流 {title:时光倒流} {artist:汪峰}
我可以笑么
内蒙古 呼伦贝尔
有谱度:342