Krist Perawat - 泰语歌曲-来自冥王星的声音-เสียงจากดาวพลูโต

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 เหม่อมองออกไป มองไปที่บนฟ้า ก็ไม่เห็นแม้ดวงดารา ที่ใครเขาพรรณนา ว่าสวยงามกว่าสิ่งใด นับวันผ่านไป ใจก็ยังเงียบเหงา ก็อาจเป็นเพราะเรา บอกใครเขาเท่าไร ดาวใดก็ไม่ได้ยิน แม้รออีกนานแค่ไหน เสียงที่ส่งไป ก็ไม่ถึงใครสักคน แม้พยายามฝึกฝน โห่ร้องสักกี่หน เสียงก็ไม่เดินทาง ผ่านนภาแห่งความมืดมน แต่ฉันก็ยังคงรอ รอ รอให้เราโคจรมาพร้อมกัน รอให้ห้วงเวลามีแค่เธอกับฉัน ท่ามกลางดาวเหล่านั้น สื่อสารให้ได้ยิน อย่างชัดเจน แม้ฉันต้องรออีกนาน นาน นานเหลือเกิน ที่แรงดึงดูดเรา และความเวิ้งว้างมันทำให้ฉันเศร้า เฝ้ารอในวันหนึ่งให้เสียงเดินทางไปถึง ดาวใด สักดวง ต้องดังอีกสักแค่ไหน ชัดเจนเท่าไร ภายใต้ดวงดาวที่เต็มฟ้าอากาศไม่มีค่า ฉันต้องขอ พร จากดาวดวงใด แม้มันเงียบเหงาแค่ไหน เสียงที่ส่งไป ก็ไม่ถึงใครอยู่ดี แม้ร้องให้ดังจากตรงนี้โห่ร้องสักกี่ที เสียงก็ไม่เดินทางผ่านนภาแห่งความมืดมน -------------------------------------------------- 视频请搜阿婆主 HernameisDeborah -------------------------------------------------- [D] mur maung orkbhai maung bhai tee [G]bon fah gor mai [Bm]hen mae duang dahrah tee krai kao pananah wah [Am]suay ngahm gao [G]sing dai [D] nap wan pahn bhai jai gor yang [G]ngiap ngao gor aht bhen pror [Bm]rao bauk krai kao tao [Am]rai dao dai gor mai [G]dai yin --- mae ror eek [F#m]nahn kae nai siang tee song bhai gor mai [G]teung krai sak kon mae paya[F#m]yahm feuk fon hoh raung sak gee hon siang gor [G]mai dern tahng pahn nap[C7]ah haeng kuam meut [A]mon --- dtae chan gor yang kong [D]ror ror ror hai rao kojaun mah [A]praum gan ror hai huang welah mee kae [Bm]ter gup chan tahm glahng dao lao nan seu sahn hai dai [Am]yin yahng chut [G]jen mae chan dtaung ror eek [D]nahn nahn nahn leua gern tee raeng deut doot [A7]rao lae kuam werng wahng man tam hai chan [Bm]sao [Am] fao ror nai wan [G]neung hai siang dern tahng bhai [A7]teung dao dai [D]sak duang --- dtaung dang eek [D]sak kae nai chut jen tao rai pay dtai [G]duang dao tee dtem fah ahgahtt mai mee kah chan dtaung [Bm]kor paun jahk [Am]dao duang [D]dai --- mae man ngiap [F#m]ngao kae nai siang tee song bhai gor mai [G]teung krai yoo dee mae raung hai [F#m]dang jahk dtrong nee hoh raung sak gee tee siang gor [C7]mai dern tahng pahn napah haeng kuam meut [A]mon --- dtae chan gor yang kong [D]ror ror ror hai rao kojaun mah [A]praum gan ror hai huang welah mee kae [Bm]ter gup chan tahm glahng dao lao nan seu sahn hai dai [Am]yin yahng chut [G]jen mae chan dtaung ror eek [D]nahn nahn nahn leua gern tee raeng deut doot [A7]rao lae kuam werng wahng man tam hai chan [Bm]sao [Am] fao ror nai wan [G]neung hai siang dern tahng bhai [A7]teung dao dai [D]sak duang
veVayNAJAkHaQbVovjo4c0xAYlNEvMi6b1J65Px1ce79WJqWv5cq33aDqEpdI0j533OPXpUMl46rm9LbTWxx50eqbls4Y3oNy5Q6F7YOKy4ajqtkqJmblA8vCVO1k6Za68hgqeQ3r7YLCpxqRrpM5lTyVdPjyDYqTA9D02A6QAfalmWrqgE2CrxXMDgP7RUAZJ0OEDkpuYOM4MpLZ3fdrmYPklv6h89WZ6ZgZvF8J9Ogk2RaTekWyeL9kkI2qJenEeEpuDnj4KrQ40CgV9DqRqnxUXqWlP8Am3CkgWVEEak5udKLgP3QdVUaRRV6j6ZpCoreqQMp90C5mq9oYAqyIdk6KXQPYEi4b51Dv2j8he1RN8njPJhQV7PVKkrvT0NA98P7WJiLrpo5o61MH592NjLKapirk4J74xq1u9JbrPkPlOH5l7LRmWMoIEmjE0dvrauOoErY02xEI4LYxX56Pjum4qP9PdbNIo3pmbOlkNF5ZA5yE7dWFJD0m1dOVmugmrqr9gqlig9gZbW281cAgWaZ2be2FkdyOjDm17f19pdaqK2kCLmQjNDmlju4Z8oJlaVlCKJQ47kV3PUmY0M5PgK4S2qpDxvLvJHNexqYj8WXTKmZRYDxPRujXqAnonKLFN1VvN5ZjJIYvA1rZ9YnTEL6rRQRPaTWnAbddMXaUa8o2bDWa8Io0n0ZaYJ8H2LvoAQmV3HdoLrO1KojiQ0QdkemVQUymoyXY5dktX20k4JY36I9dVKJWXZ2uJYMP510y3CjLlK2gyg8IkO8ZqWLNesNQZ3V2vjbT8vl2Pal0oURXv6anXA6sl8A7pY3DPI90vLnxkD3IOLnQlqDVRuV5KJ4DxkXT1J9Pl8aekiNXRjm32kliZAxDe73K5F6dE3JdWrghoJdQPML2AsX90k1M96ofj3bnE2OJACePbdagdqvIx9JRY2rXWiJeqmqWJQxIgo5g0olAaC0LY9Y5R1lHXvovK52A4Hgby9VMOnaUdJaMW7mYvIYVgr13yA8H1nE0A9MYdHyL6xgmvZZCgbDORPx1rteMa3KqPAnIWjne3KoQ0sP819NQopLFeaOrlbmL0ukxDMljQmNU7Mn41PPQpFxg07gROWac5jYvYx695U41P26n86nt6o2A3pr2ZtrpPLPqZ0qfK9M8E8A2vulxgE2lJ5ZsxPWaVxyqNiPjoJYq49YTgrae7gkpdSgarx6je4gCMKPkDOYqeC26jP3qlW8I788eW9pOQuaqrZKpR9JuEOpZqAKe0T9DO9L9je3I6EZW8JE19Irxnp51mgyInQ0W09p22s6jvL1jvO0ImgQkYx6e5uYqWJy4d0PTpo1daENj8C27Dpn0xgQUrpJgv7WM4hdg8l4lxQ9UbZK26boxLf1pXpDkqZkiOnPNn9rxef7MMy7odADtO36AeW77atpQqQ2vv2oC3lO8eOlDgf0rD0X8ebLH0V6bP58jKCXjaMx4OVriN80kayXRZubk7mye6aZI5XEK13mgohr49XVEOXYily7XQQq4Li1NZkeyZ3lI8PpapP4ZWiYW6eaMvjZHm04ajJ85xSJ3L5nePqdTJ25ZPyx12Cbe98X4a3DI6DAlayvmrC8Ol89E6qMiylY7r7orXTmg61djMNViKx4Kb3kr9FKkJ03l2pYuDVm7j9V3jumle4dnqrli7X2yvjMpXfd2j5XoWlRsMANb1DqxOhaQPW628VKCk8jpyxmbeHq5boKAdkkUNoo4bgxRDUnYeNjn718i4N17YO2RmI6r09x333Ehmav5OMW1NI7Ma7W7OomCNvKpZ2KyJFX3PRv8W80uKex5bq8eVHQ57P0P41gc0Z9Kk35vDtkaZbYbOoyhYn0xLoqv9irxj4aDK7nu7YNP1Zl7Jfba1oeYgggiqKg8JnjADTO8kYM8y39fexojQ0ZLvhWDryoQ0onId57MADeNqCM59MZYm4YsZNKAd9bJOtx406ZNWqNSxMZbxe1JXigvXRevNrqCvLA8NePJOCpXaVVYgxnClQe8nxj6LH7dZZaK64MURN2W7yRNAupaqrLWa5dc6ODPMVJ1gsm129l1xRrhPlgZqLJMPcWXnoAMv1ZsjoZNaj46nsMxV4WE2rKfeOpjvebd8u3aRP5ZOWMc5r2WkW74ghJQNVaKq5NcVymVbLA7vuOqeP3YK0VC41Nqk3RbEiWk8doNaP4UrXVEPWJ83uv8PAJ1aAoTZlxVq31bYUAKYnve25ghLn8QXr5JaTaZdorkAPWsJvR7LQy4QFx7QM855nPSOEqrDkN1Ku0xV13mq3lteZ8K1r1A6C6NVRXlqWEc286jO3NPXuEVxMY9x9MuQk5RgjqLYtoWONJNgd5hJYdj7nNEVC12p3WpmjpFmMomK426QsmPn835WYrijpD3pR4j7ivobjD9kk5i4MXLrKlZriQeL3ZyOYKFlVOe6YLVxu2d4N92X1QCqgel4N645Ck8OqM19O8FxEEma0ZxEuleRyvVLX8UQ0OkX5Xm0f3PE4vlZpNHp4RPmvOObFWxO4aev77in96MoKk2aFN1E9l0ZdRtYqqvRlPLlC4lk6dvMgYT1qEmm8okkHXpb8n0bxgsdOL6k7JlXI8ZK7rA78Jt2Lkb3y9d6uAVlv5lkWyUx0KOR18bJInORaM5oEViqaPJDjpOAIOMg11AdMbUb2AZlED5duLvgqgQkeYIEX4P9ey1aTKq0XDmAvECj96PgYW1bUnZb3jeWlNh15DX3jgAOCEDVQ292xnF2dvjekPeLC9Zd9eN085U1RJQJX65DtPjrMmjAynIp7jQdAeOLHjq49KeO6pUZyqDgK4JOH9pnQjD7KNFdQyN83JQkFrNEoAoM57UARXv5xnpnc1YYa16Nn3UNQypApRVqiWaQrAXjO9UpD02LokmAiRAWlZN7qMFy9WyrDaE3SoNZJNR5r8TkxPx9mYyXUkynda21MeFA1lWaeo6EtqV1pRnXMVFdDMgxLqdDCMqJ2VobaEHYloNZR0egFpRO057jgqCEXrgv8NJEFKNe2O6oZnFWOlaNA1geC0PaArk3nySJmkOydnL2iboKWZpQN0slJyYe70DnHgqkjL7Zx6flQydLmakEidRqdDexXAcMWAvQ05M5uLbE9Dv5QDu7Ar4KyxW2IVg1DE4brntWr7pN4KWMfAEEOYroVmUe8xj3voWrsmaboglpJaUjZ2Jk3VLQikWoYZQdVlurXaxgApq8Co73LbpEZMIVmPNPDjYWH326NA2oO5UKMgXNjX5ZFgkD9DL0EEcx2lyo2lrDfKmrxW02XNT1xmY6ZXX9t8NaeLoKgNuq4nW2Xor4u4LpRAnOWAfYpyPy9Q38IRY4ZnojvPCJvO1Nk7AOIEN8l8yElXi50KlADqDlTVXq9Zpx9kS9JbO5eWVEUqxPZkXb55uX6pLJyVX2UY99MQe3ZbFPjjorEWAXunqNapOeo7HD5Oj4dLo7Cge4LDAmrXI2b3WJayggirga0qZV45HRWlPyemj7UQ5EexdnWJuyPrqJg6YNUJEQWZy2kgH0o4pq2ajEiWgglK9VExFk0qP486ayfdm890W4nYTX3mXbX6n5U98PWeolkkCrN1nR6213CZDj7jeO44UPWZmqWZ0jc1Ja8RN6WdtRnWekLDjQS9E7DQJM4oI8qQ3KvY0aFO3V8MqW5ycK85XpXYlvFpW13yad7Zi9bnQaQdlqhaK6VL9572HbVD98937DS85peJn3D1SkWmM600qdUEJbLeWXeyI0M5o3VDQ4sP61yj61PmHpLKMRg6JySLrav7mx0eTYyb8o9VxeT0mpP1oQnDc9RdA41EJMU8Zy6r4XeKUlYj2xraRVs4QmkvxOAJcQW7MKvPyDFDLp8aA7j8t2DJ38V7b4cMWEnyRQZliloqVDenRKI5YMVjQe3VI2l7pe5jPOib8Qb3jDnkCnp2g0mbPXTKxZ3V18bXTdL4D3Vy25svroA13Wleuaq8gD1LObFxdMYADZN3tJX2paArkgsyEgoRaYd7cKb9vmJQA7umD7ny1vN0iX3yOKXvO8fl528l001ofARq9VAL9PTEbd6E11RjfJ5QaZeloQt5E2V8egNYimdjrmVrJ8uqKmY2J6WZsEV4dOOMoaULeWAW36qjHVZpXM6b7aSrpM2Ap4a3UaXYyOJrR1U2Q5pZyKEoh9n1qa75rxtpWEDv5L5ySKErE9KXyqCAX4JWx6JjCq94YApvo0tY6LbL9g0yHL2NAMdYQYcPoObEr7EmH4JbyqK8OVIYRAeqnrKLSe85eJmJMNfR0lodEV97hyAXO04gbRUAW8n8jM4lsWnvqRmllPf8EEbWQkmVig592Oa516spxVElkM0dumoyJdvvNRCrVorK8KZdsQvrbp3J8ghXo8Jx6MmeS0O6o72xkvIKW9ox782yCLarWJ311KSanVax2RWOtX264E20ENCydDKLKOYlFWQdNdVKLquo0jQ467vdcdAVRMPr09SyrLYbgK3rsrkYraMaRAUXD3WEKbAAsK0QeQ9vRyhkga0xO4OJTRbVRDj73qUry1d0aNZ5F5bjx2eWmjijRArePNryt79j2pKnrPuR7QXmE2OnC9gmePZ26ZCa0QXYADd3cKLJRRpNqxsXyWZ3vRj6frNpQJoeN1s6VXnAlQJ6HEvrNyWMDjIaVbvJvZWjhaOgQk2mVbfYQ7KxpmratZPpWggKYRs3qQyZ6DqKTW7yOYXjRbsWd7KZKeKJSJ661WQ04eh6oOeXqOAehyPkq0D5nLHgZpQkZbmecX2elkkjpXHRry858MeOC6p8gvn38xclVe8Wq7dMs71J2b4j68TeebWyp5kVU7gva2VMmbuvxW6P2oLlHm5gkxr025h3plvAPYkntXZqRWr9PZSqRjg4X9yLfxY1ORKyvDc0Q8KAdk31sRyAY1LA5nik2NnJVOb0f0ameAqAbLF9oLXNkZ8dUqrRa835VEfOn5e7dDY3iv1Ayq56EJSadWE7ZZxqt883dQXjldHQ9MJdgyLpfx8r4yWLo5HYyVQD5kn8IKoDdQVPJotWm7OE0XgAixaWmkJd6gsmj51rvP41tmlabKbYeZH5ZxRAJdMPhWrk3A8LbvHr00g4lr94I09Meb0q59c9JPYjZQnAC462gk9b7nSYakyEOgKRim7NKYEnNeUl356kLAr6F2QqypgeyJcPjA5gdybDTryM2Xa7AYtgrjKxDX56SQEOWWggZyIppkoooWYkfeAalrXaxjHdkEEEkdbrIdye8JLbk6Ck6Y7RA1KlFZPyAW2RQ6Cx9d8YggE3tNV8XJZp04saMK9Ko1ZOtqaDaMv6Rehng1Dm714jfveyEn33AMcjo7LvxQdYs0kJgdljRoSkOJQ8aQlrSxpmM9xYAnhppb9rJdaOIvL2YEK3ZNiRl4v0NrA7c6WNoZdAo8UnPvav6q3LTPaOg5rZ0NFK41rLkPJ8cdWaDpEXJ8fXk1dV1nEZU26p9bNA76fdNajyePy1u9KJeg3yRpUlAp49MDpATZ15EQQmJrtpQqnxjRNXtDpg3JqOqyheL96PYmVXtdr3rvbkVxh9N7oA1WE3T9lRWvn1WViLdAD44M7pugZMMMZgpAHg2bJvL1AEUj5rpKkQRxfvoQQrM7oPhyAKnXYkPpCYlK8x06PyTLA1x8lQ6LubmDPXrga9InyNnybK10fyjlEpMo98Cgel5nLJEWF5pOlWRZ9XHNRbbZPvqQFxN0XOLaDyFKeO0Jg7QgtJ67lJOMKkSAYamee4bafnWgpDa7MPfP6XMerr3KtJ2Vn1QM2aS2QPjvm2p8Tqjd4mye4vcAY27e3aqXiEekq40nK0tDVjJoXn8bcpO8QyvJ6kf1mqXZ2a66IV8AKQKA92hLW6PXgpDYf8xMgv9qKKH1DqNOWmRlioQm86WVMmu85mZqPQyxh9AykOO7QdS7D4RoM0lWHN2kvX35yEirdYkkMDajcklEmjXrMvhJVN6YgjDlHRgOJJYZb1HaZoqJeWvgI1YPWe34ZeSoDj6X10b0I1W6Ek6QvWtVLMEdr0VZUJmWMx7J5Lcjbr9ev4k0S9K2NkjvydURko075JK9c2LdlR4M4VHxA3XnaJo9sXderEO4RqUQQEM57b2PU8MqxYVe4ghL0b2ZrYnoCmL06YpgMAhbmrOj6m7aCNXWXRgWMrUAl0v47kvNSDjA0eRqZxFAVxyyjjqKUJJ51PjlNJTMvXv2kj0LUkaejrypgouKk2x7dKeOi0W4Dnny7YHEQyb3NkyZIDd8g3Zo4KSJkWNva1WLhWnnvgaP8XHjN406XZlnt6a7XQpdaLcbAeNa69eOCJ39NLMrJoFlok6b8KOATXK451qrr1iNoKVVYkP8HVnkgoNDpLFnAZxKNZWEurlvbZ2DRps2dOabrq6xUN4evpYa6gt8ZlRVZVDoFqdj2NDJo2Tx5oe84n9mhAvOpNV93RsAL15g6O2rI1lJxm2qxWsg1pDlEYA0Ie1OE358W5UaZOx8NYr8TEZXA04Kg9FVJyrrogKaIybR3lK1omcMQ2bJeRk2SEVePd292JFVVe9Ea13ri7NjmvPNd1FlYqbPPALNFMKyLQrkWXhLdxk7ljkEh1WLnj9aNmUVLa6dqgWPF6jakRbYvqHbOaLxVO68H8MVKne3RkI5x64YxDgJhpvVZjMa1KfZkNdam85LiMLQaovdVLTXRONLNkgNTORE1aXdDlhN1b0ayknPC8NVKqKVLrUNyrpZ4eJeSN36qoylEOT8KOnPq88ZiW3r3qnAlvU2WQd5WWNaInPgV6ka58sLrY57E47vhgb0xop068I2r6n2E6JmFDEjODDp8Jiyv9ROL7QaFVX0v79EgLt0LeXp8OmgCxpXVPW3ajiek2OR405nfldQoQZEk6toEVE4lOOYuapQNe12DaFyZ8JOp5QksoLANM90eDFxjqO5LPnoCXg9RRbPaacn4e39RDWEFWZ4WYW1bQHorAQD5qdKIXny8P5M8WC3lX51vm5KIbPmNjZW6NHpP5R5V0POH2anbV5ddDT03Eaxv2V4hgrExQ2qLXtdmL7ZV4v4Sm0Ab4jkr4hyy77Qyq
张小张
福建 福州
被收藏:78943