Bowkylion - 泰语歌曲-沉沦-ลงใจ

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 ปลอบใจตัวเองว่าฉันมาไกลเกินย้อนไป เหนื่อยแทบไม่ไหว และน้ำตายังไหลนอง สิ่งที่ประคองกลับค่อยๆ ไกลจนลับไป จนมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงกอดมันไว้ จะหลุดพ้นเมื่อไร ทำไมอยู่ตรงนี้ ถามตัวเองซ้ำๆ ไม่เข้าใจสักที โอ้ย.. เจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทน เริ่มใหม่อีกกี่หนนะคนใจร้าย ปวดไปทั้งหัวใจแทบเจียนตาย ขาดเธอไม่ได้ เพราะฉันนั้นลงใจให้เธอ สิ่งที่เธอทำกลับย้ำให้ฉันยิ่งเข้าใจ เจ็บไปทำไม อยากหนีให้ไกลสักที แต่เมื่อได้มองดวงดาวและเห็นว่ามันสวยดี ใจมันกลับคิด จะดีกว่าไหมถ้ามีเธออยู่ตรงนี้ แม้ว่าเธอจะทำให้ช้ำเท่าไหร่ ฉันยังมีใจ แม้ว่าใคร ต่อให้ฉุดรั้งเท่าไหร่ ฉันยังลงใจให้เธอ --- bplaup jai dtua [C]eng wah [Gm]chan mah glai gern yaun bpai neuay taep mai [F]wai lae n[Fm]amdah yang lai naung sing tee bprak[C]aung glap k[Gm]oy koy glai jon lap bpai jon mee kae c[F]han khon diao taonan tee yang kong g[Fm]aut man wai [Dm]ja loot pon meua rai [Em]tammai yoo dtrong nee t[F]ahm dtua eng sam sam mai khao j[G]ai sak tee [C]oy jep bpai tang hua [Em]jai tammai yang t[F]on rerm mai eek gee [Fm]hon na kon jai r[C]ai bpuat bpai tang hua j[Gm]ai taep jian dtai k[F]aht ter mai d[Em]ai pror ch[Dm]an nan long j[G]ai hai [C]ter sing tee ter [C]tam glap y[Gm]am hai chan ying khao jai jep bpai tam[F]mai yahk n[Fm]ee hai glai sak tee dtae meua dai m[C]aung duang dao lae h[Gm]en wah man suay dee jai man glap k[F]it ja dee gwah mai tah mee ter y[Fm]oo dtrong nee --- [Dm]ja loot pon meua rai [Em]tammai yoo dtrong nee t[F]ahm dtua eng sam sam mai kao jai s[G]ak tee [C]oy jep bpai tang hua [Em]jai tammai yang t[F]on rerm mai eek gee [Fm]hon na kon jai r[C]ai bpuat bpai tang hua j[Gm]ai taep jian dtai k[F]aht ter mai d[Em]ai pror ch[Dm]an nan long j[G]ai hai ter --- mae wah [Em]ter ja tam hai [Dm]cham tao rai chan y[F]ang mee jai mae wah k[Em]rai dtor hai choo[F]trang tao rai chan yang long j[G]ai hai ter
Ayvoa3YdYnC65MgJrVJ1fkN9bYRMOeI3p5e3PlD5TL6l4dQ4n1sY117OY6NMigJ5kkdmVxHbgZW0oZx1CpKKX1VM3EHQKo1qZg8kSKNEOePJ2gula9nqrvZdudKL39YZNnTpo5aLpEJWSL4ReMEW3Wi5Nb1kPnMDsRe7vjp5l4ubAED7bp1Xi7y1MdnYA4sEj8eKe36Ec1VO3en8y1f8dkxj5Jm0iONRxXEkjQIkelyQab6giRxNnkLqWOCl8Zmr5Xq5tNyvdoyRMNtZA8bLN2PPcv30OrZbLeTZjOqE3qyQTEZ4jxaDr1H2YqYxnEK0fJnm7YV8PJIabgmOvoeDf5ZDprX63YsbAvAaYKRMFvbqkjDo4ZUbQL2X4xaPsNRp302A82FRllZvdOLQCE1NPoe6knU1V2ee5NOmUVxrAXg0M8CxR14EVN2psRLJmEk8o0HLr1RW7QjXFLno5xDd5KCrV2gk77ZXSoNE9qgq0JU2DJKxr1m3UEYQ1dKV23tJ70lQJ3njtQmjW827nYt0Omo6yj2lcjaJZapbobFmepgJmNrqHJ6rEpJv6rtVl87KY288IeydAjV65ntOERN11pN7HyKN0qWOV2tbA7E9WDR1CpbOJKab6kib84rdb3qAC8YXA145RoiOVL9xKZ4NUk2j07PVLaF27dJd7gl1H7Y1R0J15QfPEYVX8eWDcEKeoLMLeLSKXR7Ev5JoHXYR3Qrny9UYel8Q1gjoUe2XEr72WKs29MJ4v8EEU9nEPP71JRsnXRJP2Y2juXO0246yL9COa5DjmdJkIaKojlaLbLcKbOYxnL9nibMJpYZ7EXFbqAOm54W8UMdPL2aXM4FA49a2ydPkCPVDK6Lmayh9xXkQjd1PUDL2M5ZW7JtXKEmyV00Eu2JY4dXERDTL9lpae3D6T0yE6Nkr9KCdkL0PlNoaSRJxPjr6Y8Ty4o4YnZ8EHOvlZAq7jXfrWQKx64XaTgAYgPMEJWFoYVln1ryKIY4dNW3a07H4N6orxr6rHNe59ymxoKIe1gjENWLvu1OgWQoyZ8c1jp8oeOnVfOdPW27Jx4Hp80blO6KkFPxoLnLE3AT0aDYxPk6bIoeQERdD6lSDk0Ex9MdocklDnXeeK7IMjbv78VeWF11vPXXe5LSne73xjMPvHVelgL13q2SpxkY6XVg9hkLK8LgYO0U5oNQ4dXapiR4QORmKYpCKg31pnYd1ILo1oanqqPCpyNx30R68IQ07pErbWDT9lykJ4Ob6i610YD7PWQCxXYK6WmQmfag1pRL5QWtgYvymnDa0uY5Mm2geExi5jdLXljQRF6ZjKeye9WCZMOZvZQmJUVnmvMlnK4uAgx0543rdUgm53o4RgYSmJpeLQX7aiJj7Yx3gqOUj99O0Apj9cgNOxpNEA5igRa2PY9P8FNVkPqoaEVtamjN1qoAPSkPD8lP2DECjd7ka085kCDLg6k0jA3f7r8RALkmPSgyxn9KPlmf8kyvgZL0jhxERko3ojNCyvgK4mQ6ksReZLNLMQyUVXdn2Leo8IpQNpYW2yPsM29EoK0ddIOlN3WX4rRhjDOnv9YaKuA51ybxY3xugRm16QXVNIY3Q7R91j5f39D2gMDEKi9jbnyxN3psjkAxMVmO8UkP84Z612KtPvNWR00oZsvo3ZAk041CoJkYa3noniJXa0n3gxKHXm2Znb27OSWrNDxenxycx74V62X4xTpKlK49946FJdv4dPoNQtMyryEReLDcnoeNomp9xFma7ZaMRExukebO9ERZlHQE7rRMPoZS6Kajma0MAF7Y6d31LL4Tm6REV3JdVuPDjdgRA52H9vqADgqDMu54VZ8KMJZt31xvxp6DdFr6Xn9jeXJuMpdM2J2xWuVVqYbaYVduZVykPrPbaHVW83Oy5X0FWgoaxo8n2Igd5RymEVnfdv9Pdeq06SdaVL3aVqxIv2b1dEpPrUVjMO0eAd0fbLOyQmbALuM3qpP353pcOyPbl8Da2tqYVvVl87quP7RMJNpDnTVeqKgZ3Pqs6AdDd2gy5uVyly076XpIapb5oM892f7jDj1bkMYsy1emAVPYVh5oJvdjKyxUO25W162g8FnmdqeyJA4HMrXQPqDvRIxLjxgeA2LsK6Rpq7JAEHW06g193qoC7yxAEv8PrHNRKVZXAPgSr9M9oVAbVs8Z3vPV9KaHJXWLVPK6dH9nYgNdMbYUxkj763eNNUZ9klVd1RduEDgnJEavaiDyKY4olYJHy11XEr9EVH1K96jd9D7hKMRlN4DWQHK3Ao1lexOUM7vL3jp4eSAey1Mm7LxTv2eXk7333HyxEZqKe5lUeJD3gqr69IEZdkLZl27HDmqY0ZWlbId3rY52V5MIqa78rqk1qfrYeZRYeYWh7lOEYD5Nnhen9ROJ0MlUOZJNKY25Kf9bPxM53L7SOeD4DVJEVhm0AjVAAoPcZXJXLodl9coPKry49WWCQMVqx1D8dHNqRpMAEMMInyLO76JJmi4ZKLa7qPaH2QJZXm3V1tLkW98kMppiQ8VEnn5W8UoRboADNZVfXr79gLN3WSZZWRJKAvYU8OJm1qLd2uOgrxxKVoWcgxW962DQqIxjZXVrrq2Ijya00XyE6Ijq3n0m293tyYo4rE5VAu3JYQKQOpdTon80nZby9hJjel6kmmoSOdLd3pY8mT1NLa68ORlikEAqVN2orUDQ4MKZ1b7InDrWMox52uZyglEqNkkfLqOdKNPoqS0WbWMd5nEcd1QNKOqeaImvkXlK8EySb9grlxojmu98qxLJJ3dC8vnj0PnkAtvnn76gW2Pin1p2Y05d0HX6WKdbaOxCymmWdqVLqu18Eqd7oymTZrxnQAX59heARpmY756sNoE5xXp4acmMkkAApnjTWmPrK4pEVixoAl7m811InLVy0AyK1HpD8Aal1nAfyjLlYJdKYfPY5J95PoPuAXPN7On86TaKQA38nlkFY99VKnV1PSvD1mxvQK1HgWvWZgnRvIrb3JypLvvs2O6564onOCyQRoQK9yliD2EK2DaQyhRqgoRValZubjbm40JXAIQJYvAxN8mf3mlPjRkv5spA8pKLNv1FmDJ98XQxRcjJqovx6J7IOPPP5ko1RTyPM3dA7LJS90DglJ6QKS2lrOe2R8QcAZY6X8WR9SplkJP8LgQTEE4ovbr42URDj88jMn4Ia31M2WyZ4TrXDAx73bLcvoXebk817HvbYMNvqjJuaP7mlNenluMQb1klbNOcyRJ8bx9EqhOqnD4N4PjSvonZxJANRFdMqy5ry6bSbvjyAaL37hZKe6ONKErcRDWo9jA17fVMKOa6AgJFomlE2Wv0Nu1WoljJ8mbUKJLRbknm3I0XOD1We8PfP4bW3n4y2HlNZVdAjZEFWRjVlYvgmiQbVkJ3Y5Vc5ZRgbVvENSNkMlO40E3SLAv2xykD0HJ6RLy88QLIrY0v09AAATxaV2r1RaXf239EYXgNPTA1lXk9J60HlpoLRLr5aH1PallqKAVio72DxKMP8TVRJRYk2pmSj5oeok5RlhDmQyrE3DQF1aDe4bR4WsJNg2OD2JDflXa08kZm7CqVgLd2NLef4ZEO5QeelSEjg6K7nmqIrXWo2eD85ix4xQ1mY2yhLORRROLbdcVvE50kQ4phY4ZdkA8bnH9lVMdgQRDhD7bDlYvD8U414Qbke2kILO3nJKbLNTMN2XJnaJOubDLdj6db6FaAOg89EkmC3M5kYb6bphJ07XeLJ3bCeNnD11EjjuWrJPDN6KmHo2geDb2oqILg7OkEd8VT4PxQOqQjOc3gg1N1Pm7s9Eeepk8a0Tnnyl1DMoJulW0V1qxg6TEYk3jJyDyiKL7R89n8mSe2JDJDbMYtWOqm65gqdC0g87Q275NFAJl4QLlrAIDor56Wpj8ixKonkJVnQfJaZlOLa7JsVW1L6RXeXFJ8vmRabOvfXQDR4K18MFQ6ajPO1rxhPOj519LmNivlpYYZA4bfJD9X3q8RjSg94VampAmU5a8WoKE30FdMKZY6WAJckDkn5LDK4CWabP7x87RijZ7QDxyYLIADeAxqZ6Kcl4dLaQm2xc73KOoVMJOueQrPLY4jvU9yxZmVon9IxrJm15pKoTx0gy5a23KFAj8PA6Vqjf919P8Kmq6cRjOqVMEpnt4Lp2533n6IKVPeeKZOJTg7oRZAvJ5UD47V5oa4qfPnDedANvRikDXgV2exlcLXALyb3rjUVj4EYa2v5U7Q60yXgAas9ebmRAapysZNXLvVaKPUQZr4xA3Z4srOOZJyq8yiZgrL6LpvOhrVma0a46LIO2nPAnDE2h9WP8m6dWeCqVd0nekWlcgAPXKpAM9FD7mpOqym8ce9npV3qb4hygVDLQ3XVtX671EVqj5h5lxkd7ojDSd92pgQV3oC1g6dQbbpdHVnkdkZMMMuD3ZOo0x35C6dgYP5j9msM1q5rQXxNSMkXngny5EtYqX2yb83WSpeoqAX0PvS9yPZp5JZaIgpMQ7NZ3DT4pgl62PxYSKOER6exREF5qJ42A24yFjLp5VZraYTbMmnAQgqPc6L3aKb8EvI5Dxky2978fYdPgEnvjJipDYl7oYykcNaWbkOgb6TL2WDAaDJAcvLK1p1poxfZ4DkmW0WDT7vy0gEAakUJgOorLkV7IP7x4XDqmYCKkWDjLxDWF19ReX3Xe4tL2kaA5A9OHxL0Y69JXpHxm2beANDMSl9RMb14mAfkbLOvbONoirve69a1Dat812VJ4WnmfNR4j2kWNWUqx6XRQVX0iAD8ONZ4vOtbJjpO4KbvUjM9dmlY8Wc2d4nQ6gVVF8Eb7NXopJC0JrmAxnN8iV8ZQQNma1iVr15vab17CqXyrkq27DfprP2WK48XHqn7Wdg821iRaZdV76NOhZY4Vkbg93hD8KVg0K4quK3NORyvVjtXmgNdLnmgcRxVRNXogjcV3nJA8317IPM20vjqlpIeLVxbvlE3c5ojr6VQXrfYvDblpY8AFDnMxv5e4DfElLoxvkJLC3rEKp9EMjILLoV628NpFLjX2ymmpmukvqZ9vlArS1REOv52ExUYjl9my4v6hNxZ9dMK8lSqxQA1NgLbTLeJ8Yob6jFqRJMEk3V9hqL6pylAAESnWEpqRajaugK3LA4dx9SaLOrRJ5YRf8YrpeW9gdsoDnnXpYMVsX1alMk5D5taeD5bqk4bhddOOqdg
张小张
福建 福州
被收藏:78291