{meta: 微信: mylovesheselina} 【【【请勿转发至音乐之家 谢谢】】】 有疑问的亲可以加右上角微信 可在微信求谱 或者有其他需求都能尽力帮助 -------------------------------------- เสียใ[G]จคนคน[C] นี้ไม่ใช่ของเ[Bm7]ธอ ได้โป[Em7]รดอย่ามาข้องแ[Am]วะกันอีก ฉันหวั[D]งว่าคงเข้าใ[Bm7]จ [Em] เพราะมันคือสิ[Am]ทธิ์ของฉัน ที่[D]จะเรียกร้อง ข[Bm]อให้เ[B7]ธอจงไ[Em]ปไกลไกล ไม่[Am] ต้องมาเจอ อย่ามาใกล้เ[D]ขาได้ไหม - ฉันก็รักของฉั[C]น เข้าใจบ้างไหม ฉันมีสิทธิ์จะรั[Bm]กไม่ผิดใช่ไหม เธอก็น่าจะ[Am] รู้มันเจ็บเพียงใ[D]ด เหมือนโดนกรีดหัวใ[G]จถ้าเธอแย่งไ[E]ปครอง นก็รักของฉั[C#m7]น เข้าใจบ้างไห[Cmaj7]ม เธอมีสิทธิ์อะไ[Bm7]รมาบอกให้[Em] ทำใจ ฉันก็รั[Am]ก จนจะเป็นจนจะตาย เธอไม่ต้[D]อง เธอไม่ต้อง มาทำลายความรักเ[G]รา - เสียใ[G]จคนอย่างฉั[C]นก็มีหัวใ[Bm7]จ ก็เจ็[Em7]บก็ทนได้เห[Am] มือนกับเธอ ฉันหวั[D]งว่าคงเข้าใ[Bm7]จ [Em] ถ้าเธอจะม[Am]าเรียกร้อง ให้เข้[D]าใจเธอ [Bm]แล้วฉัน[b7] ล่ะจะ[Em]เป็นยังไง เมื่อ[Am]ไม่มีใคร เธอจะเจ็บแ[D]ทนฉันไหม - ฉันก็รักของฉั[C]น เข้าใจบ้างไหม ฉันมีสิทธิ์จะรั[Bm]กไม่ผิดใช่ไหม เธอก็น่าจะ[Am] รู้มันเจ็บเพียงใ[D]ด เหมือนโดนกรีดหัวใ[G]จถ้าเธอแย่งไ[E]ปครอง นก็รักของฉั[C#m7]น เข้าใจบ้างไห[Cmaj7]ม เธอมีสิทธิ์อะไ[Bm7]รมาบอกให้[Em] ทำใจ ฉันก็รั[Am]ก จนจะเป็นจนจะตาย เธอไม่ต้[D]อง เธอไม่ต้อง มาทำลายความรักเ[G]รา - [D#]ไม่เธอกับฉันต้องมีสักค[Dm7]นเป็นคนไป [Cm7]อยู่ที่ว่าใครจะทนไม่ไห[D]ว ทนไม่ไหว {end_of_chorus} {title:【泰语歌曲】我也爱我所爱-ฉันก็รักของฉัน} {artist:New Jiew-保留丈夫ost} {author:张小张}
张小张
福建 福州
有谱度:53986