黄霄雲 - 星辰大海

[G] [C] [G] [D] [Em] 我愿[C]变成一[G]颗恒星 [Em] 守护[C]海底[G]的蜂鸣 [C] It's my dream [D] it's magic [Em] 照亮你的心 [C] To your eyes[D] 有多远[Em]的距离 [C] 穿过人海 [
橙仔吉他
广东 广州
被收藏:127334