{meta: 原调: 1=D} {meta: 选调: 1=C} {meta: Capo=2} 我的[C]神我[G/B]要敬拜[Am]你 我的[F]心深[D]深地爱[G]你 在你[F]的座[G]前 我思想[Am]你恩[F]典 我的[C]心赞[G]美敬拜[C]你 你是[Am]我心灵的满[Em]足 你是[Am]我唯一的喜[Em]乐 在你[F]的座[G]前 我思想[Am]你恩[F]典 我的[C]神我[G]要敬拜[C]你 {title:我的神我要敬拜你} {artist:祝瑞莲(圣冠冕)} {author:微信公众平台:泉旁枝子}
Lemon
广东 深圳
有谱度:3089