{meta: 原调: 1=A#} {meta: 选调: 1=G} {meta: Capo=3} [G]长亭外 [C]古道[G]边 [G]芳草碧连[D]天 [G]晚风拂柳[C]笛声[G]残 [G]夕阳[C]山外[G]山 [C]天之涯 [D]地之[G]角 [C]知交半零[D]落 [G]一壶浊酒[C]尽余[G]欢 [G]今宵[D]别梦[G]寒 [G]情千缕 [C]酒一杯 [G]声声离笛[D]催 [G]问君此去[C]几时[G]还 [G]来时[D]莫徘[G]徊 [C]天之涯 [D]地之[G]角 [C]知交半零[D]落 [G]一壶浊酒[C]尽余[G]欢 [G]今宵[D]别梦[G]寒 [G] [C] [G] [G] [D] [G] [C] [G] [G] [D] [G] [C]天之涯 [D]地之[G]角 [C]知交半零[D]落 [G]问君此去[C]几时[G]还 [G]来时[D]莫徘[G]徊 [G]问君此去[C]几时[G]还 [G]来时[D]莫徘[G]徊 {title:送别} {artist:朴树} {author:快乐小黑马}
Coming !
陕西 西安
有谱度:8152