{meta: 原调: 1=B} {meta: 选调: 1=G} [G]夜空之中[Em] 那么多[Am]星星 闪亮是你[D] 暗淡是我[Em] 旷野之中[Em] 风中的[Am]野花 红色是你[D] 绿色是我[Em] 天地之间[Em] 那么多[Am]风景 青山是你[D] 小河是我[Em] 生命之中[Em] 太多的[Am]无常 云朵像你[D] 清风似我[Em] [C]总有一天 我 [D]俩都要离去[Em] [C]你来忘记 [D]我 我来忘记[Em]你 [C]想到这些的 [D]让我的心都 [Em]碎了 [G]只有那夜空的 [D]月亮明白 [Em]我 {title:我俩(Live)} {artist:冀行} {author:乐路琴行}
乐路演艺琴行
广东 广州
有谱度:3204