{meta: 原调: 1=D} {meta: 选调: 1=C} {meta: Capo=2} {comment: 前奏/间奏} {start_of_tab} @E m  D |x---x-----------|x---x-----------| |x---x-----------|x---x-----------| |x---x-----------|x---x-----------| |--x---x---------|--x---x---------| |----------------|x---------------| |x---------------|----------------| %--- -- -- -- @C         G |x---x-----------|x---x-----------| |x---x-----------|x---x-----------| |x---x-----------|x---x-----------| |--x---x---------|--x---x---------| |----------------|----------------| |x---------------|x---------------| %------- - {end_of_tab} {comment: 副歌} 没有[Em]他的日子只是少了[C]一个习惯 不过是[G]这世界又多了[D]一个机会喜欢 也许那[Em]抓不住的幸福会留[C]一点遗憾 说不定[G]坐在对面那个他会[D]与我有关 一个人[Em]太久特别容易开始[C]新的暗恋 还花了[G]一个小时偷偷记住[D]他的侧脸 多愁善[Em]感的时候打开听杰[C]伦的唱片 喝完一[G]瓶香槟就能一觉[D]睡到白天[Em] {title:一个} {artist:陈壹千} {author:凉瓜}
猫鱼仔
广东 珠海
有谱度:330