{meta: 原调: 1=G} {comment: 主歌 A} [Em]我对你的心你[D]永远不明了[Em] 我给[Em]你的爱却[D]总是在煎熬[Em] [Em]寂寞夜里我[D]无助地寻找[Am] 想要[Am]找一个不[D]变的依靠[Em] [Em]再给我一次最[D]深情的拥抱[Em] 让我[Em]感觉你最[D]热烈的心跳[Em] 我并[Em]不在乎你[D]知道不知道[Am] 痛爱[Em]你的心却[D]永远不会老[Em] 你[Em]对我像雾[D]像雨又像风[Am] [Em]来来去去只[D]留下一场空[Em] 你[Em]对我像雾像[D]雨又像风[Am] 任[Em]凭我的心[D]跟着你翻动[Em] {title:像雾像雨又像风} {artist:梁雁翎} {author:燎原居士}
燎原居士
广西 柳州
有谱度:2890