Tilly Birds - 泰语歌曲-คิด.แต่ไม่.ถึง-想念.无法传达

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 คิดอยู่ทุกวัน คิดอยู่ทุกคืน คิดว่าสักวัน ตัวฉันคงถูกลืม น้อยลงทุกวัน ที่เราคุยกัน เพราะว่าอะไร เธอถึงได้เปลี่ยนไป คิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด(แต่ไม่)ถึงเธอ คิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด(แต่ไม่)ถึงเธอ เธอรู้บ้างไหม ว่ามีใครทนทุกข์ทรมาน อยากรู้เพียง ว่าความคิดถึงของเธอกับฉัน มันเท่ากันหรือเปล่า ถามจริงๆว่าใจ เธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า ฉันไม่คิดไปเองใช่ไหม ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย ยังนึกถึงวันนั้น วันที่เราหัวเราะกัน ไม่เคยลืมรอยยิ้มเธอสักครั้ง จำได้ไหม วันที่เราทะเลาะกัน เธอยังอภัยให้ฉันอยู่ทุกครั้ง ทุกความทรงจำยังทำให้ฉัน (คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ)*4 ว่าความคิดถึงของเธอกับฉัน มันเท่ากันหรือเปล่า ถามจริงๆว่าใจ เธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า ฉันไม่คิดไปเองใช่ไหม ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป ส่งไปได้เพียงในความทรงจำ ที่มีเราเรื่อยมา แค่นึกภาพตอนนั้น ฉันก็มีน้ำตา รู้บ้างไหมว่าเจ็บแค่ไหน ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย (คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ)*4 ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย (คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ)*2 ถ้าเธอนั้นจะไม่กลับมา (คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ) อยากให้รู้ว่าทุกๆช่วงเวลา (คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด คิด) ไม่เคยไม่คิดถึงเธอเลย --- 变调夹3品 kit yoo took [C]wan kit yoo took kern kit wah sak [D]wan doa chan khong took lerm noy long took [C]wan tee rao kuy gan pro wah a[D]rai ter teung dai plian bhai --- [C]kit (dae mai) teung kit kit (dae mai) teung ter [D]kit (dae mai) teung kit kit (dae mai) teung ter [C]ter roo bahng mai wah mee krai ton took tora[D]man yahk roo piaeng --- wah kuam kit teung kong ter gap [G]chan man tao gan replao tam jing jing wah [Em]jai ter plian bhai replao chan mai kit bhai [C]eng chai mai kuam kit teung tee chan dai [D]koey song bhai song bhai mai koey teung ter [G]ley yahng kit teung wan [C]nan wan tee rao hua rou gan mai koey lerm roy yin ter sak k[D]rang jam dai [C]mai wan tee rao talo gan ter yahng apahi hai chan yoo took k[D]rang took krang song jam yahng tam hai chan --- [C]kit (dae mai) teung kit kit (dae mai) teung ter [D]kit (dae mai) teung kit kit (dae mai) teung ter [C]ter roo bahng mai wah mee krai ton took tora[D]man yahk roo piaeng --- *wah kuam kit teung kong ter gap [G]chan man tao gan replao tam jing jing wah [Em]jai ter plian bhai replao chan mai kit bhai [C]eng chai mai kuam kit teung tee chan dai [D]koey song bhai song bhai dai piaeng nai kuam song [G]jam tee mee rao roey mah kae nerg pak don [Em]nan chan gor mee namdah roo bang mai wah [C]jep kaenai kuam kit teung tee chan dai [D]koey song bhai song bhai mai koey teung ter [G]ley* --- [C] [C] [D] [D] kit (dae mai) teung kit kit (dae mai) teung ter song bhai mai koey teung ter [G]ley [C] [C] [D] [D] kit (dae mai) teung kit kit (dae mai) teung ter [Em]tah ter nan ja [C]mai glap mah yahk hai roo wah took took [D]chuang welah mai koey mai kit teung ter [G]ley
jD7L9xqVq4srlX6aDoaWt13N5ERn7VCQ3gmQnaNgc4EMYyqY0rcK55VaKrAOF5gVYYZvnjhra7XVWjk8SkeelmJWaRujZvNe0o8Rilrd8NDnqyhbODe3rPNRiQ0xP0aEVVi8JR6adMYYIALV1oLVL5sRkXrpV63WSdQ0k671mdhPgeOW5xWDc9dQ1rY57VUvraNd9rqLc9jEJokxyLFxojaVverJskq9qp7MM4TgZvYYmnmEubEKJMOeV5UYVNom8KQdCdMrvKl4RkCkZr6q155pHLl5yk3rlMC5Y1ERoqM6F1yar3JA0jI74ZNyQpXZf6rQbERvqVs8MplJO008IXLWZ5727bFpELaNAAM5u45qA6rxagS9Xed0v2PRh8E424PYZ2ulX0qVryl5CVQ31kMd1NFq0XPErR58FebvDb2PO5tWNR6q6PY4UNeKP6eQRpHOWK3v9dAbCx0RWLbbbvijL7E0OW61t1gY8Yj79PFZLX22KmyVs85yNr2PeoHK7oEMj3MOiJgkD6KAqWur90belq5PUkJPpDQ777iRxQqYR1g7cNjMpE3b42Sy0v9RLPOvU4o9PoRpK3Uk7ojQVYaoFvYRMRDb30UJPadJMvNxTpga5LRAo8UZP5Jq01yNSj808DOdeOFQ40n8pZvdIkgaYL2A2Rs9lEPdZ7LPtbbrJ3qKpnFnlM6DLxy5h3KRVe6LxAhN4lx6pqeVTomdp665YESryv9Py856H7Rrp5M2OYS8qeVx1xp4UmOxrlYprnCRKZKLAV6liQAqebPKJpi67N1bqm3vcONMjVZq5yTekyobRqnyHLqdrdkjY2IWobDo8gALiK65E5ZP5VUneJdJWoX0hE4KLaMLQATgR1v0EEb6u2Y4leNemysXXxmmlkjNSZqd91aDxaiyXV7XZ8EECmqgZZb9qpHaODR3kONEIkgON6Aq7qu1OngnbrpdS4NkN7yg5RiJAKYjNXa7hR5Xov3Q27IyxPmjOoPLcr5b0npo11CvAgAZxeWQS4rdXMgq86IA30O5vgV5ulNN50AodviYooNAqmYoIe5N8oMAZKCLRqnmkrygUpo17vd6RMHbOxP4PXjdSN9e4p0p89cny3EyJpVvC2rqXJjo8jfD8oJR1OnxflbKe49y43UJZONOKrvPHVkegq8pLxs1LoapaYJmfp2M7r3pAOCvnbJ2v86at105952xDKiy3Wndr5xESd5KQYLQMmH3mblxjkrrComXXrogW8TXqDA49qRAcE28N8d9lDirpNDv1A0RUNdRXR7bR8iVlW1Zp2PxtXe5Y2NDr2FJLVv5p9Z6iM4l2NdX8rUrgaLJAYR5soQ9oLomn7udrj5pRjmocy95J1Pl6Ri4W7areKMrhP2n5aYo7DI8LJ764PLgHxZ93a3olbh2Y69dEQ12srXLR9lJrNSkMroxMrRrsQKA8P1bPauMVnm5ON4XIJ7agQEQWpHWZe8NeN14iPJ1KNYQ9EU6jJvod5Edh492M2MvNpC5gv9NoJ1DCQ04QE9E15f99bdZ9k7dUmno1bEvjQHO5JRM63P6H755q0ea6rUNMqgXYlQ4Hn9OdepmZpuoLxO7xbPOU8xqXo1WyvCZojdpKQjNUPQN57N6noFjrn6VEr7qIPl2qYdkkPtje1vAPQJJsb2nxk1V6qCYNlvNMmqqCJE0QA7XP8i4MrDKvpy2sQXvMeQ5x9FNreLPVjWMTZqvWg7OR4ibaPX8OAbbh9kpZ2pp2qSa1OYn2O2YCxl6Xoy1Z9iAv2PgEaPqHNEVjXpoQVU7o1bvlO5JuK70q4qVqvtP5lEx7bnAipKVYoxOjrUynj9y316aTvjxVR0VVeCEaQlq8Mv4hnPWPRVVRjSJQ4O0xRkmiOq7A3kndghedk3bq69yC5palDaVZ2Tnmoyk7k3NUql0oJxNL6sMdm22Lm5WHWXZJblkrbFPgQjZeQbds3lAoY75AdcrYY623xMWsapZ9ynYabFNy0xlpVAQUbRAMrK7N0i8NZpZv5jxujAZgqYyZ5U3bxNjQV26uVnaEnX5YLUgRe9jEn7dH7XZ3OArWKt6kQ2lALRVtQ76eW5NLrc8rEv0xxxDtyjA4lYpQqcq8Z7v9lJZI7lK5yoyKyTP41nlmd8XCXL5g61O1OIoO9Xm0DZkU5PeAv29EXIWj5gkPQDoCqNxpN9QyOi8bL5Q6Y9ju4eanWr7A9hEjd4VEl39CJQXgRQXQeivVjoJVQXEfpXK67Jm7lI4W0qE4r8EcA9dNgXDbmiErL1rbnWRhxXy0rZvyEs3jZp3LARnCpkak3A0abc7p5ANb3YbcgDx2PjOvjumvJ8l65A7uoOj34DxAYIElO2gVlXQFQ8y7K0mqqU5389bo2A2H7l1djKZbYi14nX8VJv0Ir77Wx0OR3UQl9kaDpDpHR457dlyDKuQAJ19Kk9vFnajQgnxR9uD05jkdpVNhRAx48RZKvULQoPRWrbZFpY9XbRp3YcaA6O1AgxqhqxAvkjPZqCgbp9eglJ2uX4xOQ0gDeumrQokL9Z6CNMAR8OD8OioV1EyrgDvc08bOM8Vbpher72XogMAudlg22PXPVHL734v37n6F4VY4ymXlMHQYjPyga8Luqyb7NEWJOc1ak4ZrxQ5ueM3xnmy0EhXj4xj5plYCYaWmN3gdMtmgWKAoZnDUDb09Lb6k3c44JjVxgp1f1aNK45X0ViVRXW9oWnAFQvVqA66jJh72XplDl5Eur6yQVV3v0IxDLmbDv3kFqVZPk42r8HWd65pmpPnHjAaXv44kJCPW5md0mn2hvZoJgkkyMuljrLQaQgYUD8ALooN9xIp19Ym6A8RuRK1oWDqrWcVVbm5mJEbT1YRX58gWAIye4mqmaNauon6pQARQDCk9jPqbWdnFyJnQEXq3WfjEg7Je5vdIx65kvKK2JImPaKQm0LvhlYkdb6obAiXW2yEX1JXFrpvPORqkyIWJ7jXeQQWS9nQy0gNL2ugkv8rmbR3uZqvEPkVqYH5xv8ppD7xFNgoNZKqJpu45P9382MEID0vK86QJxCO3g8yMgKdhd72ZLgrjMHxAZVRyXv9fE3MNarJ9atr86dQbY1PF65J9X1VdYuqRjYvamLaCDNLdrZQVdC2Q0ZDEQ6ZHOPQWrnVrJUVWraYOKYlIep0bXeAk4U1d62aAlePtKM1dgLgXqtJ204V20xXCkvePO9oxvI1Qjo96l1KsqW2eNW2o2ujd4Oy2Zy8UprdbmQ1gDu5qZdgKgJviEoqXKxMQbcyPlrWKNEdUVDraXymZ8HPVNg5MVe4hMd8ZMgOYkfpjXV5PQL5IDlL2bEl4dfdO0M2j321HMbRb8d3AvIJLN4rp6QguqZlblP168FdMb8D54jrFbePmPV8PNFYvXeKoWM7um9qrDjEMDspmKjvL7axU5KnVevxQ1cMN8r1dWqei8x27PpAExC4MMlL3kV3TaRP6PREbgUb7xedNp5ZF6vaJ1ZOd3CDVLxOd4pWCl1E3dW4j1c2AQVyoZ4Ac6lv7kqjm2IexD4RxJxoCOrjRg5PL6sd8Ejv8EVQfJ0MyLjJelh7a8EaQNbOf25xA0Ag3KS61gbZ0rV1SYVOWQyy3Lun6VJymO8XTrZYbZ5MxKhMEvEgd9y2uJomVP89alCb41dxLqb1hYvXZAnko9i3NZ9J1kJ6FYgM1qJA13tEA1adbVWLCR2J7rKbN5iyeROd4NDXHDdq83RZE7Ub7K5XV3jjsMmeqLYkE7uxrd2lkYq6IXmr8VJnyoudKKPv5WW8U2aLXxAMM2S74Rvl969mhXNvqAKmKXSygDp2E2JPSJaKr3agedhXeJ706mPKumj5XLKoLEFRybgONZ0KsAD9MvDqlMSyvoy8JRANcWRy4eYEJjinxK38Ov4rCMopoWKrRds0JOEX74eMuJD32XVjPMhZb2y2JP6gtV4O4k2WYoiJeVWLAlNOCpOK4KQjmgH2p4gRqPnDi4okrkZ2k7CM0bVvo96JHrgRyJ716JiaPy7M9e3YCmvEyMZVjLc648OLKgvrf86Kj7gA36CDeejr6Ex6sWbR1Rb3NpFNE9O8M2blT18K6kXL4mSvQ5EAON2YUbkjmr1NekcvQxM8VXNQSLq6gOpe0lSnvJNEQ3xrtWdj5dM3aoSbJd9g1k75IlZmO7QQLKC80g3o8LQPTMmAjQKDQZUeNO16ZabdFxpjp01Eb6C6Kr7X4Y7PFek868Qj7LH03239qAm6iYxmKMa1byF13v59A4jvIVA14KY0NMI2YRl3EbmZfJ7ej7Rr00iKyvPPM7yvsJp5P5raZySbnXnAYZVqSMW9KdN1xRF1rmljE6amiX60D02bv3C7mRdmjmMmCkXn11ldbesAMm1E7DbNuaQdPdX7ZeFY9xOKaKaAUvDbym48l3cajZQnlQQMIm9AxKnOpKHgvjdWLnjOtyXA84KnjjSvDVkMpoRrtlv2Ykg8L9h11r8PDONgHgR6xjDVyPfPAVmpemkrhQvqXRmmg9FbQlNp3pLOI4OQ8qqZayIVWMo2WaZptn0pNjZ69euy3W1ArANpHmen4gppxYfNZWm3lmYVigbZ4eNNDWcPdy0pkpL8SJ1APZZxROiML5oRXY2lilxJPmgpymtVVEqp0ZOWTXlm2Wg6bbFkp6gDa0kZF6ZyjMXVLJHKbk18Dea0F9dd2y4qnaUe49rnj8W8CLRyvgO3poIlvkYADjYeUaggRd2Ad5IEoZ6Wad1LUnp684NameCy3rX3PgbbH1EL3jdYqmcJKnrRA3o3UDLJQaqmP7fVgMv32oqeCNlgmYVLr2c02L7rZrm5iK6gQPyyxohmDRdRrlREIPg5jKnQQKfxWRr9vPbPtmMvgDnqp1iK0AjXvJnECqoaxyL9evF6XMmDYJDoTZr5n9Yk4YT6QpgLMg2DUvq3ngvJ80FXK4a8EjMWuKlDdm713mHO4Z5V5dkWSWeDPaDDV0Sj5k5rlb4lsOPo0PRLNKS713eDD6D6iWdJq5RrjkhE709lPdY8tAEnD2pOjaIYQDVy78kqfXXRqPLWorir241b97VPCPYaLjlLkNIgr2MxvvEPIyXgolQlx4C8nQW22qmVSpLkdbLXqAHo1vryjYkRFXQNWOvOr4iE6n8oeeMPFrE040jp0NHorepeZ2X7ILNm8XP43WTQ0qVENrpai5l0alkrOAHqKYnMRP71ckJMrg8mRNcKaZ936RV1UM3boD275Ehk8o75ZZpNHOgMR0Opv4TJKo1jNajvuD8yqdMWY1c7NEjLPRrnHL4RmRE5avfZ03Mx20xXigA8Q1lZ8dunEJVRAe5QImRe6qpabgFQD20WRYEeF4l9qkN0pMulyvx6yLaNC03LOWYYOJcg69M2q0v9T669yrvVx0FD06A6jnbbh7axqvNypKuMMmr1WJP1HXo87RWbRxTJMonVpmLqcomXP6M0AYi81ZAaxZvnf1bEXRQxnyia2KvWnp0viJddrZ86xES6k4AnqdrDU6mJERPmMgU6YrWk3O41FxZR5Pl8ZxFxMrLVaVyQCVWKjLxRJqFWxxO1n4vkT5NNvEbY1ouADK2QZaLPs9gV482JbJFnLQ8yydeZf8pJm1k4XxIXZYjN45mlT2WJl3Q3MZcqQ5vepNM7Hy0nQeVKX4I4n7AnAm2PI3MbXL7Y5rUjAyLxdovZcjvMK4mJ7ycyxnoxo8jrf2WlmXQR9yH3K4ADP2mnhb3o9LbNNOf5MbJ8JmrxuJA2ON7qaxImPXb4PAWdsVgkJyVEE5cQxY141NLbF1Zm5KWqn4UpkMQe9Z1vI1Z7878Ov8i0rOAeK8DkFbRjDkrWODsevAP0ZNWvfeZMqVdYAgFyZbAe6mx4Hrkd14JjNlId10rb1XRWUbA45egOpxSaRyMkPMAEt3V61e8MvKUVyXXRKMZ4T5JamyOlk5uj6qK0Poblh58X0RZL5ZCKmNPeo0J8i91P7q7Ra0TNOb151P9gfJZ2emdg3MS990aZ3vN3HyVnNloWQXFRm2EZlqreFqrvd0Ykx3uoAkb0b3KRcjQJ9e3Y1VsdAk94kP79cpq41laKd4HqyvP8lX6yi73N58QnNMU59jdKpqRrcOvxmAYE4pSDnADyNrnDHygYqKJpoVS1r1LMQLo7H4xRrqy2YRfNYbPb3delHkr5VEby0VH4E1agleOns5OoKX9DP1IpQDrWen1DcEnr0gMD9ocElLLq5D8aImblMEnyPAs1Xd6m2nAbF0aZbxmXkESXVmOvvAVZiJW90exxx0IArPWOR2O8CDPdXKZ65jf4WlmKrW2Yuj7r4QDal8ulRAOlJOpxtm2jAr40bKhO5b2Waqllc8OYmL4lXKHP37DyAe63cjeadWk4JZHXM3OyyqxqF2LLX8AmaLTZ4n5VxdmocdyZXZWkxRug6W80DxNVfe8pgZ2KKZseLW3OOjLZtrR59Ep1krtvYJOo1673tYPQY92NYqh7oPDddOMQT7nRmJ1MVqImYPAn7eNLUdVPpdd3mdSMge08J5E1H0gPkYYdroTbP9396M1Vfjx4Zqn92bfWZ0pXAdKNFj3ZLX52L1f08WkdEgn6SNbL25YkLnfb3rVXx8y4Ty2aEP11EJs5N47rNWymU5On82p27EH4mx3rkEpofolQJ0RWR0sWE86XegPxFYnNd9V0YVFmYZpAaDOoh8LAAJ4oamiErj0EPd2kuEg1aNE3aycQOP37pg1eiDj5lMoDYOIa06l5vXNZcW9g0YVLaJtgrmXn8ke5IoKxOrWo64CbdQON27J9Uen5DpYgnATZLpxKL7OytOkM99gXY0i3nJM3QEVJHd8Vnql208HJalnWa2y5syxkMMeE54Cr859rALj5ta2jxNLZN7H6Polxagv9tADpbeWDDoFAMyjdL9arhogMYm97jySE5J8EQOKQh5v4eNnOD7C22kEK5k4YTE1OMDMDejtp62xjoYA9CevlyEbbW7SAD1Y0EJm0c9RmWkZDmdH1NZ4PaYKoCYVRqlKVj1UVWMQ5WpyMijexYgeyjNt48p9lqKQRTAqY5MqVVRtKAg6EboYeU7oe5Djm6bT75ARy5JENHMkyRW547vtkdexnkkO6i1nRpRkqENhEngjK2mEaSmllxON0jauYgXYd9VJpSjXxd1kOgahNNRdkOdpVf4oRZn901gfo56kKV23YHVjrpEpK7ySj0Joaq5JQCgbanvDYl4SLDev49YDvIleklvn5MoIYvYbmA3E7To2Z7EYgy5IK962qQVRAt9Q6an76vAF9nRO99qMQI5L8m9VyQ4tJmqJQ6eYATKm0Xj9l8QCXDy4g36yDUWyZZX4N52s5Dr4MD7YmfePgq7D3NoFl5Q6NKJDVI1AQOVPxmVC0o60KMMK6Cy45l2J8qptRWVdv5mj6FJLYYVmQ47H7o5Rgg708ImOOLVv8xZtZyvNd0VoDtv7V8xPKJpS99pEDA2q8IWeNmPP3xZFWOAkX8Ok3tVbxKYeQNvS5ELgem9J3tM8xKdKaNYhMKRkr4JAKSDKa0Z7WjNSjNp4ar5oxhpL6Kq8xLphmoeQONn92Ck73eY95A6cLdOZ3JEgjh7DE3nrAy5u5kvkgLlgdfv79Z8RlWvFaEbgbZg9bHpm1YZXQL8T2bnZXZDd5IbJVZj6A7OhaDxQXDAOdT0dA14aE8PIkWLamLLZ5TypAlMn3p8HPbnX8Dr8JH9oggLVA22TPxWYpr8JVcvXJmMERlgSgNQ6N6LyOsDAVm7veZ0Hlrv71KgJyClJ3PKLayvfv6Ng6gAemiWV23r9mOvC8lDW5l6qdUyVbj1bERWhVQ4RlkrKWipqJJ1PWngtYx5J7opqEFZorELedvohmbLNVbv2mheqgAMYemLs1v3axrNp1feOxKrWQbpf0o8kpqb9vieV1vEydWkC6b5YrbN66U8Dono8KkKFmMD0vXZl4hJrK2EZka4c7JaKjJpWdTedX2amMyVcaZyV70Z6xFkbjq2nv1RCxRAVDNRxqIxl0gyRYPxfAo97DJAOQhm6k2PjqNjS40p1NLZpmt0pR3XvNm0FleXM89eL6cJMjPyOEd5hVyl9Wo4rlfVn3bAN8QPHEy30vYxyyt5kMam06ZJtkba029AL9cl6nPj3qOEIeQvn1xy1oHZ2jY60W7dfvAQOm1xeyuqEyy3XaZNi9Vk4l53D1iNqg77ZJApHJ2WK8ZDebslrmL6JNQJFeMdXxOQ74hWdEqQjv25F33ANxWnMgC8N1YRmgeqc5xaNrg6JgfA4an6Qp2RfxlE4X6RXpiyxg5QJym2Srm494WMrgsO8OyjW99xF0dg899p0lfApZK6QrZ9SKrbq4YN4qhjqJ3aRk0xs1a
张小张
福建 福州
被收藏:78346