{comment: 前奏} [Em] [C] [G] [D] [Em] [C] [G] [D] {comment: 主歌 A} [Em]夜里做了美丽[C]的恶梦 想[G]清醒我却抵不[D]过心动 [Em]梦里你是无底[C]的黑洞 我[G]无力抗拒失[D]重 我的[Em]意识自控[C]脉搏流动 [G]全被你神秘引[D]力操控 亲[Em]爱的你是危险[C]的迷宫 我[G]找不到出[D]口 {comment: 副歌} You took my heart a[Em]way a[C]way a[G]way away[D] My head is blown a[Em]way a[C]way a[G]way away[D] 你就是传说[Em]来自[C]天堂[G]的魔[D]鬼 You took my heart a[Em]way away a[C]way away a[G]way away a[D]way {comment: 间奏} [Em] [C] [G] [D] [Em] [C] [G] [D] {comment: 主歌 B} [Em]拜托别对我细[C]心问候 这[G]是你也不察觉[D]的阴谋 我[Em]讨厌你无心[C]的微笑 我[G]快无可救[D]药 你像[Em]一个漩涡[C]慢慢让我 [G]无法抽离一直[D]地坠落 亲[Em]爱的你是优雅[C]的恶魔 一点[G]一点把我吞[D]没 {comment: 副歌} You took my heart a[Em]way a[C]way a[G]way away[D] My head is blown a[Em]way a[C]way a[G]way away[D] 你就是传说[Em]来自[C]天堂[G]的魔[D]鬼 You took my heart a[Em]way away a[C]way away a[G]way away a[D]way {comment: 间奏} [Em] [C] [G] [D] [Em] [C] [G] [D] {comment: 桥段} [Em] 如果你是蛇[C] 的诱惑 你存[G] 心迷惑 我才[D] 能软弱 [Em] 但你是牛顿头[C] 上那颗 若无[G] 其事的[D]苹果 {comment: 副歌} You took my heart a[Em]way a[C]way a[G]way away[D] You took my heart a[Em]way a[C]way a[G]way away[D] You took my heart a[Em]way a[C]way a[G]way away[D] My head is blown a[Em]way a[C]way a[G]way away[D] 你就是传说[Em]来自[C]天堂[G]的魔[D]鬼 You took my heart a[Em]way away a[C]way away a[G]way away a[D]way {comment: 尾奏} [Em] [C] [G] [D] [Em] [C] [G] [D] {end_of_chorus} {title:来自天堂的魔鬼} {artist:邓紫棋} {author:SHiAi}
OH依然尸爱
广东 东莞
有谱度:6960