Cocktail&Tak Siriporn - 泰语歌曲-ดึงดัน-执着

歌词在前面 后面罗马音标的和弦 弹唱直接翻后半部分 --- 谱子vx朋友圈自取 --- ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว และก็รักเธอมากจนล้นใจ เธอทำไมไยเธอไม่เคยแลไม่เคยมอง และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน ทำได้เพียงแค่ทำใจ ความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตา โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่ โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ เพราะเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา เจ็บยังไงก็รักเธอ ซ้ำยังไงก็รักเธอ ใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัก โอ้ ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ --- [G] chan gor rak ter mah dtung nahn laeo [Bm] lae gor rak ter mahk jon lon jai [Em] ter tummai yai ter mai koey lae mai [C]koey maung [D] [G]lae ter rak gor piang kae dtae kao [Bm] rao gor dtaung tam kuam kao jai ao [Em] pror rak chan nan mai chai rak rao ter [G]rak kao [C] chan sia nam [Em]dtah hai ter mahk kae nai tam dai [Am]piang kae tam jai kuam rak [C]chan loot loy bpai soot sai [D]dtah oh jai [G]oey tummai hua jai mai lahp jam deung [Bm]dan ja rak ter yoo tang tee [Em]roo wah kao mai chai dtae yang ja rak kao mot hua jai bploy kao tam [C]rai yam yam sam sam dterm [D7]yoo oh jai [G]oey tummai rak krai chahng ngai dai jai [Bm]ngai gern bpai mai ter oh [Em]jai oey oh [C]jai oey [D] tummai jep [G]mai jam [Eb] [F] [Bb] pror ter rak gor piang kae dtae kao [Dm] rao gor dtaung tam kuam kao jai ao [Gm] pror rak chan nan mai chai rak rao ter [Bb]rak kao [Eb] chan sia nam [Gm]dtah hai ter mahk kae nai tam dai [Cm]piang kae tam jai kuam rak [Eb]chan loot loy bpai soot sai [F]dtah oh jai [Bb]oey tummai hua jai mai lahp jam deung [Dm]dan ja rak ter yoo tang tee [Gm7]roo wah kao mai chai dtae yang ja rak kao mot hua jai bploy kao tam [Eb]rai yam yam sam sam dterm [F7]yoo oh jai [Bb]oey tummai rak krai chahng ngai dai jai [Dm]ngai gern bpai mai ter oh [Gm]jai oey oh [Eb]jai oey [F] tummai jep [Bb]mai jam [Cm] jep yang ngai gor rak ter [Bb] sam yang ngai gor rak ter [Eb] krai ja poot yang ngai gor rak ter gor [F]rak oh jai [Bb]oey tummai hua jai mai lahp jam deung [Dm]dan ja rak ter yoo tang tee [Gm7]roo wah kao mai chai dtae yang ja rak kao mot hua jai bploy kao tam [Eb]rai yam yam sam sam dterm [F7]yoo oh jai [Bb]oey tummai rak krai chahng ngai dai jai [Dm]ngai gern bpai mai ter oh [Gm]jai oey oh [Eb]jai oey *[F] tummai jep [Bb]mai jam*
K4baN0xXxmTVeOyrmMr6sZQXe7xPD3UyQaEydW8aSDWNLyRLKZTDLLm0DPkRc7grAA54YbFQ18y5eVRnfR66JmbnKZIpe2KvZAQ0HJ41A7ay53cvOgPbMWjJCPvYjWKJ1RFD9WdXqK4esND9AZgbQQtvRdkPNMY8il7ZrNPExPflxV0oZk1NiV4WMXjY5vunN4npbvLWUZJ9bajoD7HljJlRng4XUrWOmxld35H062nD0A9JtEPJ0alvqmt2ggkA1npLF5QYZ93ymrUWvMQqANXeIj33kMnoQEH9bb9Wy6qQto9JVb2Mvdtlng7bj589uVL2k1vq85sR1Jo8n4lWcrXZ7VrjRDc7eybAWKq8UaYnpLXj7kUZP4JOWe2jUJrOejrn76tjE6KZVMOMFl0OxXM2M7Cr7217QDnRFOx81xoWpNCkXEZ7nPl4hLd3o2JpPbtJN35l8ajjCQd198OkgpfO5o9y1MLAfb4EJ59JJKUlMmDAnZalt2PY4grlX3C3WYL52gkptrPaLWlLL1iMgZkE5bqECjZQVemJkeC0QKANZmr8sq6032kKNjsx589oqLymIr7A0OJMyKUP57PNPlV5U9jaX1VWNxivAoRNW0WaCOWQjjYLyyH3L6gWVD2MCldAoRPPRxFaXLlDOr4yube4g23Vq6Fg2LjW9dmlH7gQy4WjYVuo4yd2bnlgSM6AOLmQ4PiODj9ROaLATdR579KA1jT7qK2qvDZRc9NrdZdDWPtJLW57ZrpaFQ3vqD31rpcD5oX7peveF24d1epoeatgXlYEKER9spDn9Vb9rJI4dLX7RY4XTgJlX58L4OS624q90YqJh8WK1le5JOFRXj6Xo8qvUp5oOxEvmeHlR3JOkm14fa6ELQYV9gt5RMn4bE4LtqKWKlQL4KTWOZDMqrDASkWM0Pre6nHRb60dyDXyhMlmOkaX1QSxWJPQZd1Nf3EW37MbZ5tkJQmb5NgkinkWbKXyynsvd4A7y3pZuAXbWbyglli82N372NREfarod4rnKNI4Oyl79pJYSl14xERlb1sdD2rWDgDoTWxJ3XWjaEf3VO0RpPlKIvN972xdKWSXnKZnOVRVU6AZLyXPNKSlPvrR9xv4HjALeAYpv7sa9rRXmgVmfeRprNgQr2cLELdb54d1f1pEOe34rJhP3OaO7DJ0FA5X536jjrserd5Ay22kijjNPxVJlQi3O2o5RQokidNgnpdb8quKMAPNVd52uge5jVWLXQuqxYe6knnLFv66oVWZjdiMbmxKPkrOuWjoOvpX41URr3yX2K2PsLl5Q46pp2iVk4QMqexMIdanLlQe2RCDlPd6LjaqUeDZJjn7WaI82LVnb9OAsn89laEE8lh16jLJ6g46TOorrxlPn7Clx0DxdOYQSqJXVyYWLxHpx3WpAZK2cZD0VkgNmVI1jejLPZdJul238gdKpqCPkJ8gLg8pcKmbKlxQ93T3YQYM8q9JUojnbaXeo9fV0NMnx4bAurYLy0lDeAu5ndERJ9W9ibLOV7kA2xuyWLy85qYAi1k4RpyNoEsmRA3yDJnrU75bxPNJmMiV7bvZlDMqCv6d1x65dbTxg4OaP2L5fOAp7PmrrMCalekM8x1XTbWxnZYLa4U3D6g7gAp5FK25O3d94mhNPM3oZaDgcYanDEpxOAFW35ErQ31jCdEo86xEYKUqraeOmYD6C3q7lO3oXYfXr5JpgAKNTvbp1yYen3HPO1xaEAx8CVvX2o38rmC5165E9bp0Ik47aP3mjki8yMg812qdi2Kol64Yali33pPy5vRMI8DDYOr0m4ILmpx7Jj2eCrZJnN7eWPunR2L40mx8iJyNlm0yl2FOAAmVjlOAHQ9veeDMYMs5xxNZr4JaH6PplE5ZO5Sk6ZOx6LjpsxvJ79xlvJSloME7l9rbUkORXlYLVXc8xqm90OmrfjJOdLDgNEuOeKkr79lpu8q94DmVP9SJ87K6x05LTdbQN0dx81h904ZE04pgc7Vd1Aymrbcv2RgmjKlPTnyg5k1xJPs6xD3PWOgVt1EPX3VNbOsr31y9WmmmU2AqYEZZbDSDO5EbJNNNSp8bKP8bJWUQoM6g6AjJHR1EjVR4leup8A8gddgNtVoyoK9W39FdqM4YD61kt8EA9V4eEnCJjmlO76Wksanx9KbKbot46VJqljb7iJ3xeyNrDDFkJnJrqZLpixLKRyldlrHPx7QkmnLnuMXPbVA7VrHZQEW75Yyni2pOAZDmoxuM2LkODyKrU8EM4ea1YaFK0lLZoeV4ULQgdZj0DEU0Lmkpr5MJUklrb79ZKdCEZ2O15r0KuDbK70pkpQCVOgd5o7Z0f17nZPW2qmf5dlxgnZVohkm50aZ0MJF7nVdM2x7dHylKdxv0Pjh9gkVgZ7p3Uadg2J7l1ZFMn0x01av1SdqZRZLepKHKNKLnD2LAiA6kLd725nuNRLgLQe4bcODxD1mPLKf8x3n1NlQ5I9Xr384gaDImW1y2AVZACr1bpqRl9Lugd1gEJ0nLH54ngKJmQ3c91mlg0Vk8CdEZ5Nq5gnUqmXVX4vbjCKy4dMkrY7uxDNjndXaZTjPP5LEljPHNleoXOn6Of8yQMmxrnoiM951vra4jFpMJWkXyn7h7Q4ryrNmNIEXLx05YOVfD0aelQj74u8WNYvymV8crm7vE30MVUvxk0VxrnEsVov8KbdmqIOdEmrq03DtW8ygZJ8M0F53vXMKlbEFPM5nL8lymcqp6lVrWvYHmKJVv7b7QIMPRbPlq94tpdPV9qNrlun2odKjPjpu4o9nRooLDSE9k6LAavaU6poa88rXAikR9NN23mXtZdbXpWJ5Etr8y5ML93aUjplRLLqoEHQWl0eOj6qCXe8RDr82OcRdbWvDNQEhLRYjVRO9dHV8Pd78PvMtbegjR44rRT5KV08JJNvTaE2xypdpnT9o70qyxJPFLxP6Oe7O9sq1gjrnLpVtdX8RekEa4UxAP1k2my7INOD1QZAmMTDjg0NbjXYirg2b3r7kaukVrjro6A3hpZ3V6ZlRXsoLdxrQJdVcb2y7PoD70TlrM3XEeRRCnl6JgD85jcMYKNvvWa3iQRK8qyMvxFOQPYgW9N1f6pOdyXmlvTy2m4drr24hbxJvYxl8xfgmxxLZmKYSJvneqjeLDcj56nO1vlmFax1AbRgMguA2KgYYqJRu1QldxrbZoi7qmyLpnrRh9JxXyk6ONtvx872KxWLfWaVlgdPX2I8Kr4vZgnofJjxDdvjLJh905AEk1pvH7a09k7KMQcVgm79Ql2ptj70x08QpYu9n2KkbAZ1hJNy2baQOqFjKM0JkN1ksqd2KZZaP5hykq9K9gN2hPPDA9mYXxtD2Lbygyp9ux1d0mRAAVu1EYWpnyj1uXMZ6A6yvyclOZ08xO94IbL4eXYb0ecW9g0gY6pqfx4qXq233VTYoM5K5J84i0P7Vr3v6KTkeRv4jj6juj2QvyWMbnTjRO1QqNkMhRDZNy3EnlsKP32DNLo3F9L01bLJM7CmMeWgqaOeC8JEMMDbXAHdRr7rWbrLhdZ6g0QPPXt3JjYbK6oYhl4VPkkLYnUl6Dn8QLndH7Xoqa4xJZsm28o44x6qTWjDbv8v03UvWZ05ab7vTP8lydQLM2ugN16RMJANugW0O8xqyosE6N2Q7nKZfEbRO5Ne7aCJprQaKe3oC28j3V3g93f2ypkNa7pytx1MmyAlYMHXJ4RL9qA1Tmx350VrXbh1xbE5lO78sa434R1vqlH4yEOMelelHdEDMr4bJLT2Xy2rvN46Fne3DEx5yLIJrj8AWkr4TXVA6dEL3ZuMa8W80NgkSKyY01jkMQTlNMJvYP6pTjr4R0QoPRTDkRQP7g0DUVNWvWJEAxCr5gX5xp8RiP8ymMaKveSYY8emapd0hAko7NPrOdiA9dXP0pd7IZpm3bok58spKE1ob3WRigyYMNLnWKt90xN47kp2CL7kmL0RZqt5QPQjbK1lcplvYyKyyWtZy7yma8n3S04n2Md05lH2bPPbJ873S7V6EYaK7QcLAppEV36NfKVN2j7d1rToqN73gb38CZ0x698rXyFn9YX8NE0WhqgvKxgOYETLk5aa1gK4ID30OVAa2pUV8yevl9bncXrj24874ki8Om7Kl1L6uJANQWg8vWiNo8gon6v1haoPpkAXrpfVQnbxb52bSVZJd23RZqfLjmPP3Q58HJ032RQ1YOTMdxd5kOmWup0KvjOr7xTXamW6rnQLcYo3g9qDmocD8p2M5gjjidmJvrDeKYIkxgDnnErbcvJpaD4kJZsngXMZrqnjfDO128bEeRtPpeEnLZ6pfYXER55qjLIlmJ5gpAK9feN9ZO639lH9r8Z7Zkx3Tev7m7nL7Qfea5x1y1bxhVrNm8xLjYF7ZRx39YaNFE3lPvPLZEudO28DK8bDtjq6br42lLCLLpnkeVNEtbMJK2KZXPi5rO1NJvXbiVj8pvbyorteYXe5nRQ9IyWaR45DLQSEexErgQ58HeMXk2mEo5UO3MK2K4QlUeD9kYjqeJtpnWvom0ggiRmgROE1nRTLKnKO4gY7tY6VOP7oDLteqllP1ENPh8y6RWVkxdIyK4p4dL46iyYO1aRVVxsANr4q7J54T4egYVV1EWu4p3dNX1drCQLePxnjKJfV6ZollR7PUax9q3l32OH38g2dRqK3ckMnm4X1Y6hNbM7x1QlbfNq20ZVaLOFl7ZQPKDrEulyd28peKOs5mj490eJbfMZRJ2J80JSMneWg9aentEDpdlvL6pieJmWK8r5xTd6qLgqN2pS3N6Yvg882TL2NaAPmYMtax2N7JgL6HNpq6Ly87gtjPjvAdP8Dhmnnr6qm1mCKxjqbqE8EflRArgoa9NILD4YWJ3gViegd8KOMyRsNA42j7rW7INPKMmj9g8Hbq5QQN9MqtjLANxelgbt9VDdaXg1VUYlO0xVo70TPkVjr2vq1UW47gJVl4Ps7akomkR6ot1pNQlLqOQuNjJ2ovZEqiqpRqnxKY2ukvbpopRJJsZeebYQbe4hPeR3QPXrKFbmMerQKaPSq0mXNre8ZFNgY1v2VvLigjRQAK3ajCWlLPxj9W2IjaXJq2DeocRPa33pP1DFd9kkeoN07SEo893qnYDt6jy24XO4YIp5PXMKv7eiQ0ra94DegcJmlOPmVXDsY72d1VyJ3SMpReDndO9CDNXleyg1xSbaQA2OK2yUOj8KvPDerfp70WVYmjyU9xXDXLOmQsd8o7a6WqlcVpX3aajb8uobnapAXr0H9E8Za2EbxC4ON6nJE4EukZ6me84P2crNeKo3RDNc3eO1JQYvxhvaJQvLDonFR6dXp4JqDI3Zd7JjQo0fg9jmVjeVKIjxXPWp5DehPmDWrOyVxInjv4xlY0NUZAA9Xq30AiVrW6mmndxIkmNEyXM9Ac872WW67nMSpDddrXbKefoXeaOdZJyc415DD1n2PS6DaNrEaaKS6yQjlagpntJOdZ4vPRDTLjM83Q12Vt4mm7MZbOMt7Qmp55MdjSn7xvLA9rXU8xvk0pJn1CV1ZRmrKekFo2qnEPr09H0kZZDZMoniNbobpJJ7ltOl6O0p2j1IyjNAxL65puglvpnmVYOHQ8y28E81xFxW0bvdpDOS2WRxLkg27TyMp7eo2ZZIKRmb9ELYyfK59b7XNPmcdoX60DPA1cVOLKdP3QACgNZZyP14EiYnDMy9VqgSy0x2NyjAmTypMEO1Dx4T5VJOjv2AJHXE3E7ekNqt9lDJWp0xMIkQ2Yy06mJIl949JAR3pU6rK4Y7Zamc1onYEvd81IAd9RyR4p9Sj0gyPaNWNUXaRXKWyxAI9D8mE1qAZsKq00EjE8ZcQm1gA98RmIQ8OQXRVM5IomVolL2ZDsWY7WgV9oxuRknYrnkoEi1nQobE3Y0fYmPlqVYd2fNA75qYpALcN8VOajqZ3uQvOE77xk3ck123QvRlpFx9KVN5NkYUx63Y54XAqtyaa16qPqyCPo46YZ0xeijxny31V8Juvg1Mq68J4fgXyZogEd5sgWAZZ8ApMIAdXrO0qAjTqNgX8yoNYTW4j8QPEaRiKOjlAWQJnhgyb837vaVTAd6gyyjo9t27MRoqA7PSdorAj64dyT3l0Qe7o9mHqnJo0DWgvIrAomggadVH67PqEQ5L9Tp1bbMXMPkt7q4QK6PlqH7P3dY5R0kUXqAEE7vZ3sDryQ39ppXc4E2ldep64u9XQ8QNyM5tDaWXQY3LeFDbJ4a3RMxF7rdby27gOfAvnA8Qm7MuOWkv4qd4AtJ3rKYMP4YFyq18a0EQahNeq10m5jvtZlQq7EoexU3AkQLM8qet1jZ0yYdYxIkLvWXNmO0fAopYZ2PAVHZMO8mj6rjHDNv11vrPet30ev1NOQWcjXqyJ3k6LT93JXjbM1du9453Wol9ZuyebOWJ0D5uqY3DeX6gMCNPMjxy8EJTdpN3YaWr1ig6yOlL42acOm4ay3859CgQxpVgYoOcRNmeWXyVaIJ1QQ7RbdphxDrpYZ3M3sq8AOp3P5pf44EEA4M
张小张
福建 福州
被收藏:80398